• Đăng nhập
  • Đăng nhập qua Cổng DVC Quốc gia
  • Đăng ký

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Thủ tục Cấp, cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa thô sơ
Lĩnh vực Lĩnh vực Thủy Sản
Cơ quan thực hiện

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND huyện, thị xã, thành phố.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Kinh tế hạ tầng (Phòng Quản lý đô thị).

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nằm trong Văn phòng UBND huyện, thị xã, thành phố.

Đối tượng thực hiện

Tổ chức, cá nhân.

Thời hạn giải quyết

05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Phí, Lệ phí
Mẫu đơn, mẫu tờ khai, thủ tục
 1. mẫu 1.1.doc
 2. mẫu 1.2.doc
 3. mẫu 1.3.doc
 4. mẫu 1.4.doc
 5. mẫu 1.5.doc
 6. mẫu 1.6.doc
 7. mẫu 1.7.doc
 8. mẫu 1.8.doc
 9. mẫu 1.9.doc
Kết quả thực hiện

Giấy chứng nhận.

STT Tên đơn vị Mức độ
1 UBND Thị xã Sông Cầu

Mức độ 2

2 UBND Huyện Phú Hoà

Mức độ 2

3 UBND Huyện Tây Hoà

Mức độ 2

4 UBND Huyện Đồng Xuân

Mức độ 2

5 UBND Huyện Tuy An

Mức độ 2

6 UBND Huyện Sơn Hòa

Mức độ 2

7 UBND Huyện Sông Hinh

Mức độ 2

8 UBND TP Tuy Hòa

Mức độ 2

9 UBND Huyện Đông Hoà

Mức độ 2

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định;

Bước 2: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện, thị xã, thành phố.

Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận và hẹn thời gian kiểm tra phương tiện và trả kết quả;

+ Trường hợp hồ sơ thiếu và không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại;

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng từ 7h00 đến 11h30; chiều 13h30 đến 17h00 (Trừ ngày chiều thứ bảy, chủ nhật, lễ, Tết).

Bước 3: Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện, thị xã, thành phố, như sau:

+ Nộp giấy biên nhận;

+ Nhận Giấy chứng nhận.

Thời gian trả kết quả: Sáng từ 7h00 đến 11h30, chiều từ 13h‑h30 đến 17h00 (Trừ ngày chiều thứ bảy, chủ nhật, lễ, Tết).

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện, thị xã, thành phố;

- Đơn đăng ký phương tiện thủy nội địa.

- Bản kê khai điều kiện an toàn của phương tiện thủy nội địa thô sơ.

Không

- Quyết định số 1393/2010/QĐ-UBND, ngày 20/9/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên v/v ban hành Quy định điều kiện hoạt động phương tiện thuỷ nội địa thô sơ có trọng tải toàn phần dưới 01 tấn, có sức chở dưới 05 người hoặc bè trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

- Quyết định số 19/2005/QĐ-BGTVT ngày 25/3/2005 của Bộ Giao thông vận tải v/v quy định điều kiện an toàn của phương tiện thủy nội địa phải đăng ký nhưng không thuộc diện đăng kiểm.

- Thông tư số 21/2011/TT-BGTVT ngày 31/3/2011 của Bộ Giao thông vận tải quy định về đăng ký phương tiện thủy nội địa.

Top