Dịch vụ công trực tuyến

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

CỔNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

   • Đăng nhập
   • Đăng ký
   • Quên mật khẩu

Sở Y tế

Địa chỉ: 206A Trần Hưng Đạo, phường 1, Tp Tuy Hoà tỉnh Phú Yên

Số điện thoại: 0257.3812.121 Chi tiết

Fax: 02573823667

Email:

Đường dây nóng:

Người liên hệ: Trần Đặng Nhủ

Danh sách thủ tục Sở Y tế
34 thủ tục!
 1. 1 Cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh mất hoặc hư hỏng hoặc bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại điểm a, b Khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

 2. 2 Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng khám chuyên khoa thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

 3. 3 Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng khám đa khoa thuộc thẩm quyền của Sở Y tế.

 4. 4 Công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

 5. 5 Công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với trang thiết bị y tế thuộc loại A

 6. 6 Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D

 7. 7 Cấp giấy chứng nhận người sở hữu bài thuốc gia truyền và phương pháp chữa bệnh gia truyền thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

 8. 8 Cấp giấy phép hoạt động đối với Nhà Hộ Sinh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế.

 9. 9 Cấp Chứng chỉ hành nghề dược (bao gồm cả trường hợp cấp Chứng chỉ hành nghề dược nhưng Chứng chỉ hành nghề dược bị thu hồi theo quy định tại các khoản 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Điều 28 của Luật dược)theo hình thức xét hồ sơ

 10. 10 Cấp Chứng chỉ hành nghề dược theo hình thức xét hồ sơ trong trường hợp CCHND bị ghi sai do lỗi của cơ quan cấp CCHND

 11. 1 2 3 4