Dịch vụ công trực tuyến

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

CỔNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

      • Đăng nhập
      • Đăng ký
      • Quên mật khẩu
Lĩnh vực

UBND Thị xã Sông Cầu

Địa chỉ: 04 Lê Lợi - phường Xuân Phú - thị xã Sông Cầu

Số điện thoại: 02573.875426 Chi tiết

Fax: 02573875226

Email: songcau@phuyen.gov.vn

Đường dây nóng:

Người liên hệ: