• Đăng nhập
    • Đăng nhập qua Cổng DVC Quốc gia
    • Đăng ký

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN


Cấp xã
UBND Huyện Tây Hoà
Địa chỉ :TT Phú Thứ, Huyện Tây Hòa, Phú Yên.
Số điện thoại :0257.3578022 (CN VP Đăng ký đất đai SĐT: 0257.3578653)
Email :thutuchanhchinhtayhoa.2017@gmail.com
Vui lòng chọn đơn vị ở menu bên trái hoặc Bấm chọn tra cứu trong khung tìm kiếm!
Top