• Đăng nhập
    • Đăng nhập qua Cổng DVC Quốc gia
    • Đăng ký

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN


Cấp xã
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ :Số 64 Lê Duẫn, phường 7, Tp Tuy Hòa, Phú Yên.
Số điện thoại :0257.3812.110 - 0257.3812.111
Email :sonongnghiepphuyen@gmail.com
Vui lòng chọn đơn vị ở menu bên trái hoặc Bấm chọn tra cứu trong khung tìm kiếm!
Top