• Đăng nhập
    • Đăng ký

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

  

TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT HỒ SƠ TỈNH PHÚ YÊN

Trong năm 2020 đơn vị đã:

- Tiếp nhận: 282133 hồ sơ

- Đã xử lý: 273508 hồ sơ

95,0%

Đúng hạn
Danh sách hồ sơ có kết quả
Tra cứu thủ tục
Tên
Cấp giấy phép Bưu Chính
Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính
Cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn
Sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính
Trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài
Cấp giấy phép xuất bản bản tin
Cho phép họp báo (trong nước)
Cho phép họp báo (nước ngoài)
Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh
Cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm
Cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm
Cấp đổi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm
Cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài
Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh
Cấp giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm
Đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm
Cấp giấy phép hoạt động in
Cấp lại giấy phép hoạt động in
Đăng ký hoạt động cơ sở in
Thay đổi thông tin đăng ký hoạt động cơ sở in
Gia hạn giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp
Cấp lại giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp
Sửa đổi, bổ sung giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp
Thủ tục đăng ký giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi Sở Tài chính
Đăng ký Liên hiệp hợp tác xã
THỦ TỤC ĐÃ BÃI BỎ - Thủ tục Cấp CCHN cá nhân hạng II, hạng III (cấp mới/cấp lại - trường hợp CCHN hết hạn/điều chỉnh/bổ sung)
Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của Liên hiệp hợp tác xã
Đăng ký thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề sản xuất kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật; tên, địa chỉ, người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện của liên hiệp hợp tác xã.
Cấp đổi giấy phép lái xe
Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã chia
Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã tách
Cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại điểm c, d, đ, e và g Khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh
Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã hợp nhất
Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã sáp nhập
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã (khi bị mất)
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện liên hiệp hợp tác xã (khi bị mất)
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã (khi bị hư hỏng)
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện liên hiệp hợp tác xã (khi bị hư hỏng)
Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký Liên hiệp hợp tác xã (đối với trường hợp liên hiệp hợp tác xã giải thể tự nguyện)
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của Liên hiệp hợp tác xã
Thông báo thay đổi nội dung đăng ký Liên hiệp hợp tác xã
Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của Liên hiệp hợp tác xã
Tạm ngừng hoạt động liên hiệp hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của Liên hiệp hợp tác xã
THỦ TỤC ĐÃ BÃI BỎ - Thủ tục cấp giấy phép quy hoạch xây dựng cho dự án đầu tư xây dựng trong khu chức năng đặc thù cấp quốc gia
Cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam bị mất hoặc hư hỏng hoặc bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại điểm a, b Khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế
Thỏa thuận vị trí cột/trạm điện và hành lang lưới điện
Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng khám chuyên khoa thuộc thẩm quyền của Sở Y tế
Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng khám đa khoa thuộc thẩm quyền của Sở Y tế.
Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam
Cấp GPXD công trình đường dây trung áp và trạm biến áp
Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (đối tượng là công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam)
Giao đất, cho thuê đất
Phê duyệt trữ lượng khoáng sản
Thủ tục quyết định giá thuộc thẩm quyền của Sở Tài chính
Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc
MS06-TT185_ Đăng ký thay đổi thông tin về mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách
MS04-TT185_Đăng ký bổ sung thông tin chuyển giai đoạn dự án đầu tư
MS03-TT185_Đăng ký mã số ĐVQHNS cho các dự án đầu tư tại giai đoạn thực hiện dự án
Cap Phu Hieu xe tuyen co dinh
Cap doi Phu hieu xe hop dong, taxi
THỦ TỤC ĐÃ BÃI BỎ - Thủ tục Cấp CCHN cá nhân hạng II, hạng III (trường hợp chuyển đổi CCHN)
THỦ TỤC ĐÃ BÃI BỎ - Thủ tục cấp lại CCHN hạng II, hạng III (Trường hợp CCHN bị rách, nát/thất lạc)
Chủ trương đầu tư dự án
Tiếp công dân
Bình chọn, xét công nhận người có uy tín
Giải quyết khiếu nại lần 2
Xử lý đơn
Thủ tục Tiếp nhận bản công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng (Trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận được chỉ định (bên thứ ba)).
Thủ tục Tiếp nhận bản công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng (Trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh (bên thứ nhất)).
Thủ tục thẩm định thành lập tổ chức sự nghiệp nhà nước
Thủ tục xét tuyển công chức
Thủ tục tiếp nhận các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức
Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài
Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài
Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài
Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc
Ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài
Ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài
Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài
Cấp bản sao trích lục hộ tịch
Cấp bản sao từ sổ gốc
Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch
Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch
Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực
Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài
Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài
Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài
Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài
Ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch)
Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân
Đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài
Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp
Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật
Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản
Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản
Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản
Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện
Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội
Tiếp nhận đối tượng tự nguyện vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện
Quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền cấp phép của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp
Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
Đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký thành lập đối với cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Thủ tục thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư
Thủ tục giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất
Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân
Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu
Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất
Đăng ký bổ sung tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp
Gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế
Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm
Tách thửa hoặc hợp thửa đất
Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất
Thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện
Cấp Giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè đường đô thị
Cấp giấy phép đào đường, vỉa hè.
Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường
Xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản
Đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành
Đăng ký cho dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động trong một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
Chấp thuận việc tổ chức cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo có sự tham gia của tín đồ trong phạm vi một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
Đăng ký cho hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động trong một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.
Thông báo thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành
Chấp thuận việc giảng đạo, truyền đạo của chức sắc, nhà tu hành ngoài cơ sở tôn giáo
Chấp thuận tổ chức hội nghị thường niên, đại hội của tổ chức tôn giáo cơ sở
Chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký hàng năm có sự tham gia của tín đồ trong huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
Chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo vượt ra ngoài phạm vi một xã nhưng trong phạm vi một huyện.
Cấp giấy phép xây dựng tạm công trình và nhà ở riêng lẻ ở đô thị (Đối với những vùng đã có quy hoạch xây dựng được duyệt và công bố nhưng chưa thực hiện).
Xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường
Thủ tục giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần hai
Chi trả tiền bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính
Giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính
Giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần đầu
Chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường
Công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản
Tạm ngừng tập sự hành nghề công chứng
Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng chuyển đổi từ Văn phòng công chứng do một công chứng viên thành lập
Công chứng việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch
Đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên
Đăng ký tập sự lại hành nghề công chứng sau khi chấm dứt tập sự hành nghề công chứng
Cấp lại Thẻ công chứng viên
Chấm dứt tập sự hành nghề công chứng
Chuyển đổi Văn phòng công chứng do một công chứng viên thành lập
Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cho các đối tượng được quy định tại Quyết định số 12/2020/QD-UBND ngày 03/6/2020 của UBND tỉnh Phú Yên
Cấp đổi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cho các đối tượng được quy định tại Khoản 2 Điều 5 Thông tư 47/2014/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2014
Công chứng di chúc
Hợp nhất Văn phòng công chứng
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
Thủ tục Cấp, cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa thô sơ
Thay đổi nơi tập sự hành nghề công chứng từ tổ chức hành nghề công chứng này sang tổ chức hành nghề công chứng khác trong cùng một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Thủ tục Cấp, cấp lại, cấp đổi giấy Xác nhận đăng ký tàu cá dưới 20 CV
Thủ tục Cấp, đổi, cấp lại, gia hạn giấy phép khai thác thuỷ sản tàu cá dưới 20 CV
Thủ tục Cấp, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký lồng, bè nuôi trồng thủy sản
Sáp nhập Văn phòng công chứng
Công chứng văn bản khai nhận di sản
Thành lập Văn phòng công chứng
Đăng ký tập sự hành nghề công chứng trường hợp người tập sự thay đổi nơi tập sự sang tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác
Chuyển nhượng Văn phòng công chứng
Thành lập Hội công chứng viên
Công chứng hợp đồng, giao dịch do công chứng viên soạn thảo theo đề nghị của người yêu cầu công chứng
Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng nhận sáp nhập
Quyết định chủ trương đầu tư của Ban quản lý Khu kinh tế
Quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên: (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư):
Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà bên chuyển quyền đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định
Quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)
Quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư.
Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở (Cấp Tỉnh).
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư
Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của BQL Khu kinh tế
Điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên:
Điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ:
Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Phú Yên (đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)
Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: (đối với trường hợp không điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư)
Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sát nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế
Điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài:
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
Đổi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án hoạt động theo giấy phép đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương.
Chuyển nhượng dự án đầu tư
Nộp lại giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
Thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC
Hiệu đính thông tin trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
Giãn tiến độ đầu tư
Tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư
Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư
Chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC
Cung cấp thông tin về dự án đầu tư
Bảo đảm đầu tư trong trường hợp không được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư
Thẩm định hồ sơ thiết kế cơ sở
Phê duyệt hồ sơ thiết kế BVTC-Dự toán
Cấp giấy phép xây dựng cho dự án
Điều chỉnh giấy phép xây dựng cho dự án
Gia hạn giấy phép xây dựng cho dự án
Cấp lại giấy phép xây dựng cho dự án
Cấp giấy phép cải tạo, sửa chữa công trình
Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng
Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Khu công nghiệp, Khu kinh tế.
Cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Khu công nghiệp, Khu kinh tế.
Xác nhận người lao động nước ngoài làm việc tại các khu công nghiệp, khu kinh tế thuộc diện không cấp giấy phép lao động
Đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp
Tiếp nhận thang lương - bảng lương, định mức lao động
Tiếp nhận thỏa ước lao động tập thể
Đăng ký kế hoạch đưa người lao động đi thực tập ở nước ngoài dưới 90 ngày
Giao lại đất, cho thuê đất trong Khu kinh tế Nam Phú Yên (Áp dụng đối với quỹ đất thuộc các khu chức năng của Khu kinh tế Nam Phú Yên và đã thực hiện xong công tác bồi thường GPMB)
Chấp thuận tách đấu nối khỏi hệ thống xử lý nước thải tập trung của khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và tự xử lý nước thải phát sinh (Cấp Tỉnh).
Đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý.
Đăng ký bổ sung tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp.
Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất (cấp Tỉnh).
Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký lần đầu (Cấp Tỉnh).
Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu (Cấp Tỉnh).
Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (trừ các dự án khai thác khoáng sản) (cấp Tỉnh).
Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài
Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài
Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh (trường hợp thiết kế 1 bước)
Thông báo thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Trung tâm trọng tài, Chi nhánh Trung tâm trọng tài sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác
Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài, Chi nhánh Trung tâm trọng tài, Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam
Thủ tục thẩm định dự án/dự án điều chỉnh hoặc thẩm định thiết kế cơ sở/thiết kế cơ sở điều chỉnh
Thẩm định, phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết (Cấp Tỉnh).
Đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu (cấp Tỉnh)
Chấp thuận việc điều chỉnh, thay đổi nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường liên quan đến phạm vi, quy mô, công suất, công nghệ sản xuất, các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án (cấp Tỉnh).
Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý nợ hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, của nhóm người sử dụng đất; chuyển quyền sử dụng đất của hộ gia đình vào doanh nghiệp tư nhân
Cấp giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành dự án (cấp Tỉnh).
Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường (Cấp Tỉnh).
Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm (Cấp tỉnh).
Thủ tục thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng/ thiết kế, dự toán xây dựng điều chỉnh
Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất cho tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất (Cấp Tỉnh).
Xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (Cấp Tỉnh).
Chấp thuận điều chỉnh về quy mô, quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật, danh mục ngành nghề trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao (cấp Tỉnh).
Gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế (Cấp Tỉnh).
Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất cho tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất (trường hợp Giấy xác nhận bị mất hoặc hư hỏng) (Cấp Tỉnh).
Đăng ký xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề sau khi được cấp Giấy chứng nhận lần đầu và đăng ký thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề (Cấp Tỉnh).
Thủ tục thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh
Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất cho tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất (trường hợp Giấy xác nhận hết hạn) (Cấp Tỉnh).
Tách thửa hoặc hợp thửa đất (Cấp tỉnh)
Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung đối với hoạt động khai thác khoáng sản (trường hợp có phương án bổ sung và báo cáo đánh giá tác động môi trường cùng một cơ quan thẩm quyền phê duyệt) (Cấp Tỉnh).
Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Cấp Tỉnh).
Thủ tục gia hạn thời hạn sở hữu nhà ở tại Việt Nam của tổ chức, cá nhân nước ngoài
Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp (Cấp Tỉnh).
Cấp lại Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại (Cấp Tỉnh).
Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu (Cấp Tỉnh).
Cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại (cấp Tỉnh).
Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản (trường hợp có phương án và báo cáo đánh giá tác động môi trường không cùng cơ quan thẩm quyền phê duyệt) (Cấp Tỉnh).
Cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại Trang bổ sung của Giấy chứng nhận do bị mất (Cấp Tỉnh).
Thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện (Cấp Tỉnh).
Thủ tục thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, thuê mua
THỦ TỤC ĐÃ BÃI BỎ - Thủ tục cấp/cấp lại/điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III đối với tổ chức
THỦ TỤC ĐÃ BÃI BỎ - Thủ tục đăng tải/thay đổi, bổ sung thông tin năng lực của tổ chức
Thủ tục Chấp thuận đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới; dự án tái thiết khu đô thị; dự án bảo tồn, tôn tạo khu đô thị; dự án cải tạo chỉnh trang khu đô thị; dự án đầu tư xây dựng khu đô thị hỗn hợp thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh
Giải quyết khiếu nại lần đầu
Giải quyết khiếu nại lần hai
Thẩm định phương án sử dụng đất của công ty nông, lâm nghiệp (Cấp Tỉnh).
Thủ tục Điều chỉnh đối với các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới; dự án tái thiết khu đô thị; dự án bảo tồn, tôn tạo khu đô thị; dự án cải tạo chỉnh trang khu đô thị; dự án đầu tư xây dựng khu đô thị hỗn hợp thuộc thẩm quyền chấp thuận của UBND cấp tỉnh
Tiếp công dân
Xử lý đơn
Đăng ký khai thác nước dưới đất
Thủ tục Chấp thuận đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình trong khu vực hạn chế phát triển.
Lấy ý kiến UBND cấp xã, cấp huyện đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước nội tỉnh
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề
Thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở thuộc thẩm quyền của UBND Tỉnh theo quy định tại Khoản 5 Điều 9 của Nghị định 99/2015/NĐ-CP
Thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở thuộc thẩm quyền của UBND Tỉnh theo quy định tại Khoản 6 Điều 9 của Nghị định 99/2015/NĐ-CP
Thủ tục lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại đối với trường hợp chỉ định chủ đầu tư quy định tại Khoản 2 Điều 18 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP
Thủ tục thẩm định giá bán, thuê mua, thê nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng theo dự án bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn Tỉnh
Thủ tục thuê nhà ở công vụ thuộc thẩm quyền quản lý của UBND Tỉnh
Cung cấp dữ liệu đất đai (Cấp Tỉnh).
Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận
Chuyển nhượng vốn đầu tư là giá trị quyền sử dụng đất (cấp Tỉnh).
Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất
Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng; tăng thêm diện tích do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất đã có Giấy chứng nhận
Thủ tục thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng (thẩm quyền thu hồi đất của UBND Tỉnh quy định tại Khoản 2 Điều 7 Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND ngày 07/11/2014 của UBND tỉnh Phú Yên).
Thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất đối với trường hợp thu hồi đất của tổ chức, cơ sở tôn giáo, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
Đóng cửa mỏ khoáng sản
Thẩm định, phê duyệt phương án cắm mốc giới hành lang bảo vệ nguồn nước đối với hồ chứa thủy điện và hồ chứa thủy lợi.
Cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm.
Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm.
Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm.
Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản với lưu lượng dưới 2 m3/s; phát điện với công suất lắp máy dưới 2000kw; cho các mục đích khác với lưu lượng dưới 50.000 m3/ngày đêm; cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước biển cho mục đích sản xuất, kinh doanh, dịch vụ với lưu lượng dưới 100.000 m3/ngày đêm
Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm.
Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước với lưu lượng dưới 30.000m3/ngày đêm đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản; với lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm đối với các hoạt động khác.
Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản với lưu lượng dưới 2 m3/s; phát điện với công suất lắp máy dưới 2000kw; cho các mục đích khác với lưu lượng dưới 50.000 m3/ngày đêm; gia hạn giấy phép khai thác, sử dụng nước biển cho mục đích sản xuất, kinh doanh, dịch vụ với lưu lượng dưới 100.000 m3/ngày đêm
Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào nguồn nước với lưu lượng dưới 30.000m3/ngày đêm đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản; với lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm đối với các hoạt động khác.
Cấp lại giấy phép tài nguyên nước.
Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ.
Cấp lại giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất.
Cấp phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ.
Lấy ý kiến cấp tỉnh đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước liên tỉnh, dự án đầu tư xây dựng hồ, đập trên dòng chính thuộc lưu vực sông liên tỉnh.
Cấp lại giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn
Sửa đổi, bổ sung, gia hạn giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn
Thủ tục Giao khu vực biển
Thu hồi khu vực biển
Thủ tục trả lại khu vực biển
Thủ tục Sửa đổi, bổ sung Quyết định giao khu vực biển
Thủ tục Gia hạn Quyết định giao khu vực biển
Cung cấp thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ
Đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư
Đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật
Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư
Đăng ký hoạt động cho chi nhánh của Trung tâm tư vấn pháp luật
Đăng ký hoạt động của chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư
Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật, chi nhánh
Đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân
Đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài
Hợp nhất công ty luật
Sáp nhập công ty luật
Cấp thẻ tư vấn viên pháp luật
Cấp lại thẻ tư vấn viên pháp luật
Đăng ký hoạt động của công ty luật Việt Nam chuyển đổi từ công ty luật nước ngoài
Đăng ký hoạt động của chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại Việt Nam
Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài
Công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký tàu cá
Cấp, cấp lại giấy xác nhận đăng ký nuôi trồng thủy sản lồng bè, đối tượng thủy sản nuôi chủ lực
Đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng
Công chứng hợp đồng, giao dịch soạn thảo sẵn
Xóa đăng ký hành nghề công chứng
Từ chối hướng dẫn tập sự (trường hợp tổ chức hành nghề công chứng không có công chứng viên khác đủ điều kiện hướng dẫn tập sự)
Công chứng hợp đồng ủy quyền
Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng
Thay đổi công chứng viên hướng dẫn tập sự trong trường hợp tổ chức hành nghề công chứng nhận tập sự tạm ngừng hoạt động, chấm dứt hoạt động hoặc bị chuyển đổi, giải thể
Công chứng hợp đồng thế chấp bất động sản
Công chứng văn bản từ chối nhận di sản
Công chứng bản dịch
Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng hợp nhất
Nhận lưu giữ di chúc
Cấp bản sao văn bản công chứng
Thu hồi Quyết định cho phép thành lập Văn phòng công chứng
Thay đổi công chứng viên hướng dẫn tập sự trong trường hợp người tập sự đề nghị thay đổi
Thay đổi thông tin đăng ký hành nghề của Quản tài viên
Thay đổi thông tin đăng ký hành nghề của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản
Hủy bỏ việc tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản trước thời hạn đối với doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản
Công nhận Nghề truyền thống
Công nhận Làng nghề
Công nhận Làng nghề truyền thống
Xác nhận đăng ký huyện đạt chuẩn nông thôn mới
Công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới
Cấp lại giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trong trường hợp bị mất, bị rách, hư hỏng thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh
Cấp, gia hạn Chứng chỉ hành nghề thú y thuộc thẩm quyền cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp tỉnh
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm:
Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm:
Điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh sản xuất mỹ phẩm
Công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế
Công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với trang thiết bị y tế thuộc loại A
Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D
Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế
Công bố cơ sở đủ điều kiện cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn trong lĩnh vực gia dụng và y tế bằng chế phẩm
Đề nghị bổ nhiệm giám định viên pháp y và giám định viên pháp y tâm thần thuộc thẩm quyền của Sở Y tế
Đề nghị miễn nhiệm giám định viên pháp y và giám định viên pháp y tâm thần thuộc thẩm quyền của Sở Y tế
Cấp thẻ nhân viên tiếp cận cộng đồng
Thông báo hoạt động đối với tổ chức tư vấn về phòng, chống HIV/AIDS
Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng được chuyển nhượng
Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng
Đăng ký tập sự hành nghề công chứng
Chấm dứt hoạt động Văn phòng công chứng (trường hợp tự chấm dứt)
Thu hồi thẻ tư vấn viên pháp luật
Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản
Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã.
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã (khi đổi từ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sang giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện).
Thay đổi cơ quan đăng ký liên hiệp hợp tác xã
Quyết định chủ trương đầu tư của UBND Tỉnh (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) đối với dự án quy định tại điều 32 Luật Đầu tư
Quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư).
Quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội (đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)
Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ, UBND cấp tỉnh (đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)
Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của UBND Tỉnh đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư
Giải quyết khiếu nại lần đầu
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của UBND Tỉnh
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội
Điều chỉnh tên dự án đầu tư, tên và địa chỉ nhà đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với trường hợp không điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư).
Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của UBND Tỉnh.
Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của của Thủ tướng Chính phủ.
Chuyển nhượng dự án đầu tư (Đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ)
Chuyển nhượng dự án đầu tư (Đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của UBND Tỉnh)
Chuyển nhượng dự án đầu tư (Đối với: Dự án đầu tư hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư hoặc Dự án được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thuộc trường hợp quyết định chủ trương đầu tư mà nhà đầu tư đã hoàn thành việc góp vốn, huy động vốn và đưa dự án vào khai thác, vận hành)
Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế
Điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
Hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
Nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
Giãn tiến độ đầu tư
Tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư
Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư
Thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC.
Chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC.
Đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương
Cung cấp thông tin về dự án đầu tư.
Bảo đảm đầu tư trong trường hợp không được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư.
Góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế của Nhà đầu tư nước ngoài.
Đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc các giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương.
Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh tại Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh).
Thành lập tổ chức kinh tế của nhà đầu tư nước ngoài.
Thẩm định hồ sơ mời sơ tuyển trong lựa chọn Nhà đầu tư
Thẩm định kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển trong lựa chọn Nhà đầu tư
Thẩm định kế hoạch lựa chọn Nhà đầu tư
Thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu trong lựa chọn Nhà đầu tư
Thẩm định danh sách nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật trong lựa chọn Nhà đầu tư
Thẩm định kết quả lựa chọn nhà đầu tư
Thẩm định và phê duyệt đề xuất dự án nhóm A,B,C do Bộ, ngành, UBND cấp Tỉnh lập.
Thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện dự án (đối với dự án nhóm A)
Thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện dự án (Đối với dự án nhóm B và nhóm C).
Phê duyệt chủ trương sử dụng vốn đầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện dự án.
Công bố dự án
Thẩm định và phê duyệt đề xuất dự án của Nhà đầu tư.
Thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi
Thẩm định, phê duyệt điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi (Đối với dự án nhóm A).
Thẩm định, phê duyệt điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi (Đối với dự án nhóm B).
Thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Thẩm định dự án đầu tư trong nước không có cấu phần xây dựng (đối với Dự án nhóm A).
Thẩm định dự án đầu tư trong nước không có cấu phần xây dựng (đối với Dự án nhóm B).
Thẩm định dự án đầu tư trong nước không có cấu phần xây dựng (đối với Dự án nhóm C).
Thẩm định thiết kế - dự toán của dự án đầu tư trong nước không có cấu phần xây dựng (Đối với Dự án nhóm A)
Thẩm định thiết kế - dự toán của dự án đầu tư trong nước không có cấu phần xây dựng (Đối với Dự án nhóm B)
Thẩm định thiết kế - dự toán của dự án đầu tư trong nước không có cấu phần xây dựng (Đối với Dự án nhóm C)
Thẩm định dự án đầu tư trong nước có cấu phần xây dựng sử dụng vốn Nhà nước ngoài ngân sách (Đối với dự án Nhóm A, B).
Thẩm định dự án đầu tư trong nước có cấu phần xây dựng sử dụng vốn Nhà nước ngoài ngân sách (Đối với dự án Nhóm C).
Rà soát, trình phê duyệt dự án đầu tư trong nước có cấu phần xây dựng sử dụng vốn ngân sách Nhà nước
Xây dựng và phê duyệt Chủ trương đầu tư chương trình, dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ.
Xây dựng và phê duyệt Chủ trương đầu tư chương trình, dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND Tỉnh.
Xây dựng và phê duyệt chủ trương đầu tư các khoản viện trợ phi dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ
Xây dựng và phê duyệt chủ trương đầu tư các khoản viện trợ phi dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND Tỉnh.
Thẩm định văn kiện chương trình, dự án đầu tư; chương trình, dự án ô sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi thuộc thẩm quyền phê duyệt của cơ quan chủ quản (Đối với dự án Nhóm A) không có cấu phần xây dựng.
Thẩm định văn kiện chương trình, dự án đầu tư; chương trình, dự án ô sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi thuộc thẩm quyền phê duyệt của cơ quan chủ quản (Đối với dự án Nhóm B) không có cấu phần xây dựng:
Thẩm định văn kiện chương trình, dự án đầu tư; chương trình, dự án ô sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi thuộc thẩm quyền phê duyệt của cơ quan chủ quản (Đối với dự án Nhóm C) không có cấu phần xây dựng
Thẩm định văn kiện chương trình, dự án đầu tư; chương trình, dự án ô sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi thuộc thẩm quyền phê duyệt của cơ quan chủ quản (Đối với dự án Nhóm A, B) có cấu phần xây dựng
Thẩm định văn kiện chương trình, dự án đầu tư; chương trình, dự án ô sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi thuộc thẩm quyền phê duyệt của cơ quan chủ quản (Đối với dự án Nhóm C) có cấu phần xây dựng
Đăng ký thành lập doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)
Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)
Đăng ký đổi tên doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)
Kê khai tài sản, thu nhập
Đăng ký thay đổi thành viên hợp danh.
Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần.
Công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập
Xác minh tài sản, thu nhập
Đăng ký thay đổi vốn điều lệ, thay đổi tỷ lệ vốn góp (đối với công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)
Tiếp nhận yêu cầu giải trình
Đăng ký thay đổi thành viên Công ty TNHH hai thành viên trở lên.
Thực hiện việc giải trình
Đăng ký thay đổi Chủ sở hữu Công ty TNHH một thành viên.
Đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân trong trường hợp bán, tặng cho doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp chết, mất tích.
Công nhận lần đầu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”
Đăng ký doanh nghiệp thay thế nội dung đăng ký kinh doanh trong Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương khác
Công nhận lại “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”
Công nhận lần đầu “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”
Công nhận lại “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”
Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 1.000 bản đến dưới 2.000 bản
Thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình
Thông báo thay đổi vốn đầu tư của chủ Doanh nghiệp tư nhân.
Thông báo thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập Công ty cổ phần.
Thủ thục cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ
Thủ tục công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ
Thủ tục công nhận thay đổi, bổ sung thành viên Hội đồng quản lý quỹ
Thủ tục thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ
Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ
Thủ tục cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động
Thủ tục hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ
Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa
Thông báo thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài trong công ty cổ phần chưa niêm yết
Thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế.
Báo cáo thay đổi thông tin người quản lý doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh).
Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh).
Thông báo mẫu con dấu (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh).
Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh).
Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện (đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương).
Thông báo lập địa điểm kinh doanh (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh).
Thông báo lập địa điểm kinh doanh (đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương).
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh).
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện (đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương).
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký địa điểm kinh doanh (đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương).
Thông báo chào bán cổ phần riêng lẻ của công ty cổ phần không phải là công ty cổ phần đại chúng.
Thông báo cập nhật thông tin cổ đông là cá nhân nước ngoài, người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là tổ chức nước ngoài (đối với công ty cổ phần).
Thông báo cho thuê doanh nghiệp tư nhân
Bán doanh nghiệp tư nhân.
Chia doanh nghiệp (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần) 13.1. Thành lập mới công ty được chia là công ty TNHH một thành viên.
Thành lập mới công ty được chia là công ty TNHH hai thành viên trở lên.
Thành lập mới công ty được chia là Công ty cổ phần.
Thành lập mới công ty được tách là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.
Thành lập mới công ty được tách là công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.
Thành lập mới công ty được tách là công ty cổ phần.
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của công ty bị tách
Thành lập mới công ty hợp nhất là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.
Thành lập mới công ty hợp nhất là công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.
Thành lập mới công ty hợp nhất là công ty cổ phần.
Đăng ký thay đổi công ty nhận sáp nhập là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.
Đăng ký thay đổi công ty nhận sáp nhập là công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.
Đăng ký thay đổi công ty nhận sáp nhập là công ty cổ phần.
Chuyển đổi công ty TNHH thành công ty cổ phần.
Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty TNHH một thành viên.
Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty TNHH hai thành viên trở lên.
Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn.
Thông báo tạm ngừng kinh doanh.
Thông báo về việc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo
Giải thể doanh nghiệp
NỘP HỒ SƠ TRỰC TUYẾN
Tên
Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh
Cấp lại giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp
Thủ tục đăng ký giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi Sở Tài chính
Cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam bị mất hoặc hư hỏng hoặc bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại điểm a, b Khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế
Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng khám chuyên khoa thuộc thẩm quyền của Sở Y tế
Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng khám đa khoa thuộc thẩm quyền của Sở Y tế.
Đăng ký Liên hiệp hợp tác xã
Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của Liên hiệp hợp tác xã
Đăng ký thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề sản xuất kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật; tên, địa chỉ, người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện của liên hiệp hợp tác xã.
Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã chia
Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã tách
Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã hợp nhất
Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã sáp nhập
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã (khi bị mất)
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện liên hiệp hợp tác xã (khi bị mất)
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã (khi bị hư hỏng)
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện liên hiệp hợp tác xã (khi bị hư hỏng)
Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký Liên hiệp hợp tác xã (đối với trường hợp liên hiệp hợp tác xã giải thể tự nguyện)
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của Liên hiệp hợp tác xã
Thông báo thay đổi nội dung đăng ký Liên hiệp hợp tác xã
Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của Liên hiệp hợp tác xã
Tạm ngừng hoạt động liên hiệp hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của Liên hiệp hợp tác xã
Cấp bản sao từ sổ gốc
Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch
Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực
Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp
Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật
Cấp bản sao từ sổ gốc
Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch
Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực
Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp
Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật
Cấp bản sao từ sổ gốc
Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch
Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực
Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp
Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật
Cấp bản sao từ sổ gốc
Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch
Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực
Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp
Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật
Cấp bản sao từ sổ gốc
Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch
Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực
Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp
Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật
Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền cấp phép của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp
Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện
Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền cấp phép của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp
Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền cấp phép của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp
Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền cấp phép của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp
Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền cấp phép của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp
Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền cấp phép của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp
Cấp bản sao từ sổ gốc
Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch
Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực
Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp
Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật
Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
Đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký thành lập đối với cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký thành lập đối với cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký thành lập đối với cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký thành lập đối với cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký thành lập đối với cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký thành lập đối với cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất
Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường (Cấp Tỉnh).
Cấp lại Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại (Cấp Tỉnh).
Cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại (cấp Tỉnh).
Quyết định chủ trương đầu tư của Ban quản lý Khu kinh tế
Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: (đối với trường hợp không điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư)
Giãn tiến độ đầu tư
Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư
Cung cấp thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ
Đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư
Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư
Đăng ký hoạt động của chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư
Đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký tàu cá
Công nhận Nghề truyền thống
Công nhận Làng nghề
Công nhận Làng nghề truyền thống
Cấp lại giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trong trường hợp bị mất, bị rách, hư hỏng thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh
Công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế
Công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với trang thiết bị y tế thuộc loại A
Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D
Cấp thẻ nhân viên tiếp cận cộng đồng
Thông báo hoạt động đối với tổ chức tư vấn về phòng, chống HIV/AIDS
Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã.
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã (khi đổi từ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sang giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện).
Thay đổi cơ quan đăng ký liên hiệp hợp tác xã
Đăng ký thành lập doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)
Đăng ký thay đổi Chủ sở hữu Công ty TNHH một thành viên.
Báo cáo thay đổi thông tin người quản lý doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh).
Thông báo mẫu con dấu (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh).
Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh).
Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện (đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương).
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện (đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương).
Thông báo chào bán cổ phần riêng lẻ của công ty cổ phần không phải là công ty cổ phần đại chúng.
Bán doanh nghiệp tư nhân.
Chia doanh nghiệp (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần) 13.1. Thành lập mới công ty được chia là công ty TNHH một thành viên.
Thành lập mới công ty được chia là công ty TNHH hai thành viên trở lên.
Thành lập mới công ty được chia là Công ty cổ phần.
Thành lập mới công ty được tách là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.
Thành lập mới công ty được tách là công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.
Thành lập mới công ty được tách là công ty cổ phần.
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của công ty bị tách
Thành lập mới công ty hợp nhất là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.
Thành lập mới công ty hợp nhất là công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.
Thành lập mới công ty hợp nhất là công ty cổ phần.
Đăng ký thay đổi công ty nhận sáp nhập là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.
Đăng ký thay đổi công ty nhận sáp nhập là công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.
Đăng ký thay đổi công ty nhận sáp nhập là công ty cổ phần.
Chuyển đổi công ty TNHH thành công ty cổ phần.
Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty TNHH một thành viên.
Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty TNHH hai thành viên trở lên.
Thông báo về việc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo
Giải thể doanh nghiệp trong trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc theo quyết định của Tòa án.
Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.
Hiệu đính, cập nhật bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp
Thông báo thay đổi thông tin người đại diện theo ủy quyền
Chuyển đổi công ty TNHH một thành viên thành công ty TNHH hai thành viên trở lên.
Chuyển đổi công ty TNHH hai thành viên trở lên thành công ty TNHH một thành viên.
Thông báo tạm ngừng kinh doanh công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.
Đăng ký thành lập Hợp tác xã
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh
Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh
Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh
Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy (cấp huyện)
Thay đổi thông tin cơ sở dịch vụ photocopy
Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
Đăng ký lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa
Cấp Chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích
Cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang cho các tổ chức thuộc địa phương
Cấp giấy phép phê duyệt nội dung bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu cho các tổ chức thuộc địa phương
Thông báo tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp, người mẫu
Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất
Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam
Cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam
Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động
Thủ tục Báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài
Thủ tục hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần
Đổi Giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp
Thủ tục cấp bản sao và chứng thực lưu trữ
Cấp Giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè đường đô thị
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề
Thành lập Văn phòng công chứng
Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng
Đăng ký tập sự hành nghề công chứng
Đăng ký khai sinh
Đăng ký kết hôn
Đăng ký khai tử
Đăng ký giám hộ
Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
Cấp bản sao trích lục hộ tịch
Đăng ký khai sinh
Đăng ký kết hôn
Đăng ký khai tử
Đăng ký giám hộ
Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
Cấp bản sao trích lục hộ tịch
Đăng ký khai sinh
Đăng ký kết hôn
Đăng ký khai tử
Đăng ký giám hộ
Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
Cấp bản sao trích lục hộ tịch
Đăng ký khai sinh
Đăng ký kết hôn
Đăng ký khai tử
Đăng ký giám hộ
Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
Cấp bản sao trích lục hộ tịch
Đăng ký khai sinh
Đăng ký kết hôn
Đăng ký khai tử
Đăng ký giám hộ
Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
Cấp bản sao trích lục hộ tịch
Đăng ký khai sinh
Đăng ký kết hôn
Đăng ký khai tử
Đăng ký giám hộ
Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
Cấp bản sao trích lục hộ tịch
Đăng ký khai sinh
Đăng ký kết hôn
Đăng ký khai tử
Đăng ký giám hộ
Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
Cấp bản sao trích lục hộ tịch
Đăng ký khai sinh
Đăng ký kết hôn
Đăng ký khai tử
Đăng ký giám hộ
Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
Cấp bản sao trích lục hộ tịch
Đăng ký khai sinh
Đăng ký kết hôn
Đăng ký khai tử
Đăng ký giám hộ
Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
Cấp bản sao trích lục hộ tịch
Đăng ký khai sinh
Đăng ký kết hôn
Đăng ký khai tử
Đăng ký giám hộ
Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
Cấp bản sao trích lục hộ tịch
Đăng ký khai sinh
Đăng ký kết hôn
Đăng ký khai tử
Đăng ký giám hộ
Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
Cấp bản sao trích lục hộ tịch
Đăng ký khai sinh
Đăng ký kết hôn
Đăng ký khai tử
Đăng ký giám hộ
Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
Cấp bản sao trích lục hộ tịch
Đăng ký khai sinh
Đăng ký kết hôn
Đăng ký khai tử
Đăng ký giám hộ
Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
Cấp bản sao trích lục hộ tịch
Đăng ký khai sinh
Đăng ký kết hôn
Đăng ký khai tử
Đăng ký giám hộ
Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
Cấp bản sao trích lục hộ tịch
Đăng ký khai sinh
Đăng ký kết hôn
Đăng ký khai tử
Đăng ký giám hộ
Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
Cấp bản sao trích lục hộ tịch
Đăng ký khai sinh
Đăng ký kết hôn
Đăng ký khai tử
Đăng ký giám hộ
Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
Cấp bản sao trích lục hộ tịch
Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai
Cấp giấy phép sử dụng thiết bị X-quang trong chẩn đoán y tế
Gia hạn giấy phép sử dụng thiết bị X-quang trong chẩn đoán y tế
Sửa đổi, bổ sung giấy phép sử dụng thiết bị X-quang trong chẩn đoán y tế
Cấp, Cấp lại chứng chỉ nhân viên bức xạ
Thủ tục tặng thưởng Bằng khen cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về thành tích đột xuất
Thủ tục tặng thưởng Bằng khen cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo đợt hoặc chuyên đề
Thủ tục tặng danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc"
Thủ tục Tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, ban, ngành đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Thủ tục tặng Cờ thi đua cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục
Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục
Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục
Xác nhận người lao động nước ngoài làm việc tại các khu công nghiệp, khu kinh tế thuộc diện không cấp giấy phép lao động
Đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp
Tiếp nhận thang lương - bảng lương, định mức lao động
Tiếp nhận thỏa ước lao động tập thể
Đăng ký kế hoạch đưa người lao động đi thực tập ở nước ngoài dưới 90 ngày
Đăng ký khai sinh
Đăng ký kết hôn
Đăng ký khai tử
Đăng ký giám hộ
Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
Cấp bản sao trích lục hộ tịch
Đăng ký khai sinh
Đăng ký kết hôn
Đăng ký khai tử
Đăng ký giám hộ
Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
Cấp bản sao trích lục hộ tịch
Đăng ký khai sinh
Đăng ký kết hôn
Đăng ký khai tử
Đăng ký giám hộ
Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
Cấp bản sao trích lục hộ tịch
Đăng ký khai sinh
Đăng ký kết hôn
Đăng ký khai tử
Đăng ký giám hộ
Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
Cấp bản sao trích lục hộ tịch
Đăng ký khai sinh
Đăng ký kết hôn
Đăng ký khai tử
Đăng ký giám hộ
Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
Cấp bản sao trích lục hộ tịch
Đăng ký khai sinh
Đăng ký kết hôn
Đăng ký khai tử
Đăng ký giám hộ
Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
Cấp bản sao trích lục hộ tịch
Đăng ký khai sinh
Đăng ký kết hôn
Đăng ký khai tử
Đăng ký giám hộ
Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
Cấp bản sao trích lục hộ tịch
Đăng ký khai sinh
Đăng ký kết hôn
Đăng ký khai tử
Đăng ký giám hộ
Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
Cấp bản sao trích lục hộ tịch
Đăng ký khai sinh
Đăng ký kết hôn
Đăng ký khai tử
Đăng ký giám hộ
Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
Cấp bản sao trích lục hộ tịch
Đăng ký khai sinh
Đăng ký kết hôn
Đăng ký khai tử
Đăng ký giám hộ
Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
Cấp bản sao trích lục hộ tịch
Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền
Đăng ký khai sinh
Đăng ký kết hôn
Đăng ký khai tử
Đăng ký giám hộ
Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
Cấp bản sao trích lục hộ tịch
Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục
Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật
Đăng ký khai sinh
Đăng ký kết hôn
Đăng ký khai tử
Đăng ký giám hộ
Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
Cấp bản sao trích lục hộ tịch
Đăng ký khai sinh
Đăng ký kết hôn
Đăng ký khai tử
Đăng ký giám hộ
Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
Cấp bản sao trích lục hộ tịch
Đăng ký khai sinh
Đăng ký kết hôn
Đăng ký khai tử
Đăng ký giám hộ
Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
Cấp bản sao trích lục hộ tịch
Đăng ký khai sinh
Đăng ký kết hôn
Đăng ký khai tử
Đăng ký giám hộ
Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
Cấp bản sao trích lục hộ tịch
Đăng ký khai sinh
Đăng ký kết hôn
Đăng ký khai tử
Đăng ký giám hộ
Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
Cấp bản sao trích lục hộ tịch
Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất
Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục
Đăng ký khai sinh
Đăng ký kết hôn
Đăng ký khai tử
Đăng ký giám hộ
Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
Cấp bản sao trích lục hộ tịch
Đăng ký khai sinh
Đăng ký kết hôn
Đăng ký khai tử
Đăng ký giám hộ
Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
Cấp bản sao trích lục hộ tịch
Đăng ký khai sinh
Đăng ký kết hôn
Đăng ký khai tử
Đăng ký giám hộ
Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
Cấp bản sao trích lục hộ tịch
Đăng ký khai sinh
Đăng ký kết hôn
Đăng ký khai tử
Đăng ký giám hộ
Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
Cấp bản sao trích lục hộ tịch
Đăng ký khai sinh
Đăng ký kết hôn
Đăng ký khai tử
Đăng ký giám hộ
Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
Cấp bản sao trích lục hộ tịch
Đăng ký khai sinh
Đăng ký kết hôn
Đăng ký khai tử
Đăng ký giám hộ
Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
Cấp bản sao trích lục hộ tịch
Đăng ký khai sinh
Đăng ký kết hôn
Đăng ký khai tử
Đăng ký giám hộ
Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
Cấp bản sao trích lục hộ tịch
Đăng ký khai sinh
Đăng ký kết hôn
Đăng ký khai tử
Đăng ký giám hộ
Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
Cấp bản sao trích lục hộ tịch
Đăng ký khai sinh
Đăng ký kết hôn
Đăng ký khai tử
Đăng ký giám hộ
Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
Cấp bản sao trích lục hộ tịch
Đăng ký khai sinh
Đăng ký kết hôn
Đăng ký khai tử
Đăng ký giám hộ
Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
Cấp bản sao trích lục hộ tịch
Đăng ký khai sinh
Đăng ký kết hôn
Đăng ký khai tử
Đăng ký giám hộ
Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
Cấp bản sao trích lục hộ tịch
Đăng ký khai sinh
Đăng ký kết hôn
Đăng ký khai tử
Đăng ký giám hộ
Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
Cấp bản sao trích lục hộ tịch
Đăng ký khai sinh
Đăng ký kết hôn
Đăng ký khai tử
Đăng ký giám hộ
Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
Cấp bản sao trích lục hộ tịch
Đăng ký khai sinh
Đăng ký kết hôn
Đăng ký khai tử
Đăng ký giám hộ
Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
Cấp bản sao trích lục hộ tịch
Đăng ký khai sinh
Đăng ký kết hôn
Đăng ký khai tử
Đăng ký giám hộ
Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
Cấp bản sao trích lục hộ tịch
Đăng ký khai sinh
Đăng ký kết hôn
Đăng ký khai tử
Đăng ký giám hộ
Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
Cấp bản sao trích lục hộ tịch
Đăng ký khai sinh
Đăng ký kết hôn
Đăng ký khai tử
Đăng ký giám hộ
Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
Cấp bản sao trích lục hộ tịch
Đăng ký khai sinh
Đăng ký kết hôn
Đăng ký khai tử
Đăng ký giám hộ
Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
Cấp bản sao trích lục hộ tịch
Đăng ký khai sinh
Đăng ký kết hôn
Top