Đến tháng 9 UBND Huyện Tây Hoà đã giải quyết
92,16%
hồ sơ đúng hạn
(tự động cập nhật vào lúc
10:00:24 18/09/2020)