• Đăng nhập
    • Đăng ký

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu Tải về
1 2279/QĐ-UBND 03/12/2018 Quyết định TTHC Cấp Tỉnh Về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên
2 2256/QĐ-UBND 27/11/2018 Quyết định TTHC Cấp Tỉnh Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên
3 2126/QĐ-UBND 06/11/2018 Quyết định TTHC Cấp Tỉnh Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên
4 2128/QĐ-UBND 06/11/2018 Quyết định TTHC Cấp Tỉnh Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Dược thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Phú Yên
5 2125/QĐ-UBND 06/11/2018 Quyết định TTHC Cấp xã Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Phú Yên
6 2127/QĐ-UBND 06/11/2018 Quyết định TTHC Cấp Huyện Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Yên
7 2093/QĐ-UBND 01/11/2018 Quyết định TTHC Cấp Tỉnh Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường, địa chất và khoáng sản, tài nguyên nước, khí tượng thủy văn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường
8 2087/QĐ-UBND 31/10/2018 Quyết định TTHC Cấp Tỉnh Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Phú Yên
9 2077/QĐ-UBND 30/10/2018 Quyết định TTHC Cấp Tỉnh Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và Sở hữu trí tuệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Yên
10 1972/QĐ-UBND 15/10/2018 Quyết định TTHC Cấp Tỉnh Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực lý lịch tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên
1 2 3 4 5  ... 
Top