Dịch vụ công trực tuyến

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

CỔNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

      • Đăng nhập
      • Đăng ký
      • Quên mật khẩu
Hướng dẫn tra cứu hồ sơ
Nhập tên mã hồ sơ hoặc từ khóa liên quan vào cửa sổ tìm kiếm

  Danh sách hồ sơ chờ trả kết quả
Thông tin hồ sơ
Chủ hồ sơ Nguyễn Ngọc Lưu Ly
Địa chỉ phường 7
Tên thủ tục Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp
Ngày tiếp nhận 12/07/2018
Ngày hẹn trả 13/07/2018
Tình trạng Trả kết quả
Tình hình xử lý hồ sơ
# Thời gian Người gửi Thao tác xử lý Người nhận
1 07:53 12/07/2018 Lê Thị Hồng Hoa Tiếp nhận hồ sơ
2 10:02 12/07/2018 Lê Thị Hồng Hoa Chuyển phòng chuyên môn Phòng Tư pháp  (Phòng Tư Pháp  )
3 10:04 12/07/2018 Phòng Tư Pháp Trả kết quả
4 08:39 13/07/2018 Lê Thị Hồng Hoa Trả hồ sơ