Dịch vụ công trực tuyến

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

CỔNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

      • Đăng nhập
      • Đăng ký
      • Quên mật khẩu
Hướng dẫn tra cứu hồ sơ
Nhập tên mã hồ sơ hoặc từ khóa liên quan vào cửa sổ tìm kiếm

  Danh sách hồ sơ chờ trả kết quả
Thông tin hồ sơ
Chủ hồ sơ Nguyễn Hoàng Danh
Địa chỉ phường 3
Tên thủ tục Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
Ngày tiếp nhận 09/01/2018
Ngày hẹn trả 15/01/2018
Tình trạng Trả kết quả
Tình hình xử lý hồ sơ
# Thời gian Người gửi Thao tác xử lý Người nhận
1 03:55 09/01/2018 Lê Thị Hồng Hoa Tiếp nhận hồ sơ
2 04:04 09/01/2018 Lê Thị Hồng Hoa Chuyển phòng chuyên môn Phòng Tài chính - Kế hoạch  (Phan Văn Khoa  ,Lê Thành Thoại  )
3 02:02 10/01/2018 Lê Thành Thoại Trả kết quả Văn phòng HĐND&UBND(Hồ Xuân Huy)
4 08:38 07/03/2018 Lê Thị Hồng Hoa Trả hồ sơ