Dịch vụ công trực tuyến

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

CỔNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

      • Đăng nhập
      • Đăng ký
      • Quên mật khẩu
Hướng dẫn tra cứu hồ sơ
Nhập tên mã hồ sơ hoặc từ khóa liên quan vào cửa sổ tìm kiếm

  Danh sách hồ sơ chờ trả kết quả
Thông tin hồ sơ
Chủ hồ sơ Nguyễn Ngọc Chính
Địa chỉ thôn Hòa Nghĩa, xã Sơn Định
Tên thủ tục Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh
Ngày tiếp nhận 19/07/2018
Ngày hẹn trả 24/07/2018
Tình trạng Trả kết quả
Tình hình xử lý hồ sơ
# Thời gian Người gửi Thao tác xử lý Người nhận
1 02:40 20/07/2018 Phan Thị Hồng Hà Tiếp nhận hồ sơ
2 02:45 20/07/2018 Phan Thị Hồng Hà Chuyển phòng chuyên môn Phòng Tài chính - Kế hoạch(Trần Xuân Phú  )
3 02:46 20/07/2018 Trần Xuân Phú Trả kết quả Phòng Tài chính - Kế hoạch(Phan Thị Hồng Hà)