Dịch vụ công trực tuyến

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

CỔNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

      • Đăng nhập
      • Đăng ký
      • Quên mật khẩu
Hướng dẫn tra cứu hồ sơ
Nhập tên mã hồ sơ hoặc từ khóa liên quan vào cửa sổ tìm kiếm

  Danh sách hồ sơ chờ trả kết quả
Thông tin hồ sơ
Chủ hồ sơ Nguyễn Thị Ngọc
Địa chỉ thị trấn củng sơn Thị trấn Củng Sơn-Huyện Sơn Hòa-Tỉnh Phú Yên
Tên thủ tục Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người KT, người khuyết tật mang thai nuôi con dưới 36 tháng tuổi)
Ngày tiếp nhận 12/02/2018
Ngày hẹn trả 05/03/2018
Tình trạng Trả kết quả
Tình hình xử lý hồ sơ
# Thời gian Người gửi Thao tác xử lý Người nhận
1 08:55 12/02/2018 Trần Quốc Tuấn Tiếp nhận hồ sơ
2 08:57 12/02/2018 Trần Quốc Tuấn Trả kết quả Phòng Lao động TBXH  (Trần Quốc Tuấn)
3 02:59 02/03/2018 Trần Quốc Tuấn Trả hồ sơ