Dịch vụ công trực tuyến

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

CỔNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

      • Đăng nhập
      • Đăng ký
      • Quên mật khẩu
Hướng dẫn tra cứu hồ sơ
Nhập tên mã hồ sơ hoặc từ khóa liên quan vào cửa sổ tìm kiếm

  Danh sách hồ sơ chờ trả kết quả
Thông tin hồ sơ
Chủ hồ sơ Nguyễn Thị Lệ
Địa chỉ
Tên thủ tục Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội
Ngày tiếp nhận 12/01/2018
Ngày hẹn trả 26/01/2018
Tình trạng Trả kết quả
Tình hình xử lý hồ sơ
# Thời gian Người gửi Thao tác xử lý Người nhận
1 09:13 12/01/2018 Cán bộ Văn hóa - Xã hội Tiếp nhận hồ sơ
2 09:18 12/01/2018 Cán bộ Văn hóa - Xã hội Chuyển xử lý UBND phường Xuân Phú(Cán bộ Văn hóa - Xã hội)
3 09:20 12/01/2018 Cán bộ Văn hóa - Xã hội Trả kết quả UBND phường Xuân Phú  (công chức VHXH  )
4 10:07 05/03/2018 Cán bộ Văn hóa - Xã hội Trả hồ sơ