Dịch vụ công trực tuyến

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

CỔNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

      • Đăng nhập
      • Đăng ký
      • Quên mật khẩu
Hướng dẫn tra cứu hồ sơ
Nhập tên mã hồ sơ hoặc từ khóa liên quan vào cửa sổ tìm kiếm

  Danh sách hồ sơ chờ trả kết quả
Thông tin hồ sơ
Chủ hồ sơ NGUYỄN VĂN CHỚ
Địa chỉ HÒA AN
Tên thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
Ngày tiếp nhận 11/10/2018
Ngày hẹn trả 15/10/2018
Tình trạng Trả kết quả
Tình hình xử lý hồ sơ
# Thời gian Người gửi Thao tác xử lý Người nhận
1 09:33 11/10/2018 cán bộ một cửa Tiếp nhận hồ sơ
2 09:34 11/10/2018 cán bộ một cửa Chuyển xử lý UBND xã Xuân Hòa(cán bộ tư pháp)
3 10:11 11/10/2018 cán bộ tư pháp Trả kết quả
4 09:59 15/10/2018 cán bộ một cửa Trả hồ sơ