Dịch vụ công trực tuyến

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

CỔNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

      • Đăng nhập
      • Đăng ký
      • Quên mật khẩu
Hướng dẫn tra cứu hồ sơ
Nhập tên mã hồ sơ hoặc từ khóa liên quan vào cửa sổ tìm kiếm

  Danh sách hồ sơ chờ trả kết quả
Thông tin hồ sơ
Chủ hồ sơ Nguyễn thị tiết Liên
Địa chỉ
Tên thủ tục Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở
Ngày tiếp nhận 12/01/2018
Ngày hẹn trả 12/01/2018
Tình trạng Trả kết quả
Tình hình xử lý hồ sơ
# Thời gian Người gửi Thao tác xử lý Người nhận
1 10:28 12/01/2018 Cán Bộ Tư Pháp Tiếp nhận hồ sơ
2 10:28 12/01/2018 Cán Bộ Tư Pháp Trả kết quả
3 03:45 17/01/2018 Cán Bộ Tư Pháp Trả hồ sơ