Dịch vụ công trực tuyến

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

CỔNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

      • Đăng nhập
      • Đăng ký
      • Quên mật khẩu
Hướng dẫn tra cứu hồ sơ
Nhập tên mã hồ sơ hoặc từ khóa liên quan vào cửa sổ tìm kiếm

  Danh sách hồ sơ chờ trả kết quả
Thông tin hồ sơ
Chủ hồ sơ TRỊNH BÁ VỦ
Địa chỉ LONG HẢI NAM - XUÂN PHÚ
Tên thủ tục Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc
Ngày tiếp nhận 12/06/2018
Ngày hẹn trả 15/06/2018
Tình trạng Trả kết quả
Tình hình xử lý hồ sơ
# Thời gian Người gửi Thao tác xử lý Người nhận
1 02:53 12/06/2018 Nguyễn Thị Hải Yến Tiếp nhận hồ sơ
2 04:14 12/06/2018 Nguyễn Thị Hải Yến Chuyển phòng ban Phòng Tư pháp(Phạm Thị Thuý Nguyệt)
3 10:16 13/06/2018 Phạm Thị Thuý Nguyệt Trình ký Lãnh đạo UBND thị xã  (Phạm Kiên  )
4 04:50 13/06/2018 Phạm Kiên Đồng ý ký duyệt Phòng Tư pháp(Phạm Thị Thuý Nguyệt)
5 07:32 14/06/2018 Phạm Thị Thuý Nguyệt Trả kết quả Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả(Nguyễn Thị Hải Yến)
6 02:11 20/06/2018 Nguyễn Thị Hải Yến Trả hồ sơ