Dịch vụ công trực tuyến

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

CỔNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

      • Đăng nhập
      • Đăng ký
      • Quên mật khẩu
Hướng dẫn tra cứu hồ sơ
Nhập tên mã hồ sơ hoặc từ khóa liên quan vào cửa sổ tìm kiếm

  Danh sách hồ sơ chờ trả kết quả
Thông tin hồ sơ
Chủ hồ sơ Nguyễn Minh Phụng
Địa chỉ Trung Trinh, Xuân Phương
Tên thủ tục Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh
Ngày tiếp nhận 12/10/2018
Ngày hẹn trả 17/10/2018
Tình trạng Trả kết quả
Tình hình xử lý hồ sơ
# Thời gian Người gửi Thao tác xử lý Người nhận
1 08:46 12/10/2018 Nguyễn Thị Ngọc Duyên Tiếp nhận hồ sơ
2 09:20 12/10/2018 Nguyễn Thị Ngọc Duyên Chuyển phòng ban Phòng Tài chính kế hoạch(Nguyễn Hải Thành,Võ Đức Hoàng)
3 10:44 12/10/2018 Võ Đức Hoàng Trả kết quả Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả(Nguyễn Thị Ngọc Duyên)