• Đăng nhập
    • Đăng ký

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

TRA CỨU TIẾN ĐỘ HỒ SƠ QUA WEBSITE

Nhập mã hồ sơ vào cửa sổ tìm kiếm:
* Để biết thông tin về tình hình giải quyết thủ tục hành chính, vui lòng nhập mã hồ sơ tiếp nhận hoặc số CMND/thẻ CC/HC.
Chủ hồ sơ Nội dung hồ sơ Đơn vị chủ trì giải quyết
NGUYỄN THỊ NAM Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận QĐ công nhận chức danh Phó chủ tịch Hội nông dân xã Xuân Thọ 2 nk 2007 - 2012 (1 bản, 1 trang) QĐ công nhận chức danh Phó chủ tịch Hội nông dân xã Xuân Thọ 2 nk 2012 - 2017 (1 bản, 1 trang) QĐ công nhận chức danh Phó chủ tịch Hội nông dân xã Xuân Thọ 2 nk 2018 - 2023 (1 bản, 1 trang) UBND Thị xã Sông Cầu Chi tiết
Top