Dịch vụ công trực tuyến

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

CỔNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

      • Đăng nhập
      • Đăng ký
      • Quên mật khẩu
Hướng dẫn tra cứu hồ sơ
Nhập tên mã hồ sơ hoặc từ khóa liên quan vào cửa sổ tìm kiếm

  Danh sách hồ sơ chờ trả kết quả
Thông tin hồ sơ
Chủ hồ sơ Tạ Thị Huyền Mơ
Địa chỉ Khu phố Định Thọ 1, thị trấn Phú Hòa
Tên thủ tục Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
Ngày tiếp nhận 19/07/2018
Ngày hẹn trả 24/07/2018
Tình trạng Trả kết quả
Tình hình xử lý hồ sơ
# Thời gian Người gửi Thao tác xử lý Người nhận
1 10:38 19/07/2018 Lê Thị Phương Liên Tiếp nhận hồ sơ
2 04:07 19/07/2018 Lê Thị Phương Liên Chuyển phòng chuyên môn Phòng Tài chính Kế hoạch(Trương Thanh Cường  )
3 03:01 20/07/2018 Trương Thanh Cường Trả kết quả
4 10:08 23/07/2018 Lê Thị Phương Liên Trả hồ sơ