Dịch vụ công trực tuyến

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

CỔNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

      • Đăng nhập
      • Đăng ký
      • Quên mật khẩu
Hướng dẫn tra cứu hồ sơ
Nhập tên mã hồ sơ hoặc từ khóa liên quan vào cửa sổ tìm kiếm

  Danh sách hồ sơ chờ trả kết quả
Thông tin hồ sơ
Chủ hồ sơ Nguyễn Văn Hợi
Địa chỉ Phong Hậu Xã Hòa Hội-Huyện Phú Hoà-Tỉnh Phú Yên
Tên thủ tục Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016-2020 thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế
Ngày tiếp nhận 11/01/2018
Ngày hẹn trả 26/01/2018
Tình trạng Trả kết quả
Tình hình xử lý hồ sơ
# Thời gian Người gửi Thao tác xử lý Người nhận
1 03:01 11/01/2018 Cán bộ văn hoá Tiếp nhận hồ sơ
2 03:02 11/01/2018 Cán bộ văn hoá Chuyển xử lý UBND Xã Hòa Hội(Cán bộ Văn hoá - Xã hội)
3 03:02 11/01/2018 Cán bộ văn hoá Trả kết quả
4 02:05 19/03/2018 Cán bộ văn hoá Trả hồ sơ