Dịch vụ công trực tuyến

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

CỔNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

      • Đăng nhập
      • Đăng ký
      • Quên mật khẩu
Hướng dẫn tra cứu hồ sơ
Nhập tên mã hồ sơ hoặc từ khóa liên quan vào cửa sổ tìm kiếm

  Danh sách hồ sơ chờ trả kết quả
Thông tin hồ sơ
Chủ hồ sơ HỒ ĐẮC CƯỜNG
Địa chỉ
Tên thủ tục Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
Ngày tiếp nhận 13/06/2018
Ngày hẹn trả 19/06/2018
Tình trạng Trả kết quả
Tình hình xử lý hồ sơ
# Thời gian Người gửi Thao tác xử lý Người nhận
1 03:47 13/06/2018 Cán Bộ Tư Pháp Tiếp nhận hồ sơ
2 03:47 13/06/2018 Cán Bộ Tư Pháp Chuyển xử lý UBND Phường 1(Cán Bộ Tư Pháp)
3 07:40 14/06/2018 Cán Bộ Tư Pháp Trả kết quả UBND Phường 1(Cán Bộ một cửa)