Dịch vụ công trực tuyến

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

CỔNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

      • Đăng nhập
      • Đăng ký
      • Quên mật khẩu
Hướng dẫn tra cứu hồ sơ
Nhập tên mã hồ sơ hoặc từ khóa liên quan vào cửa sổ tìm kiếm

  Danh sách hồ sơ chờ trả kết quả
Thông tin hồ sơ
Chủ hồ sơ Trần Văn lam
Địa chỉ Hội Tín, An Thach, Tuy An, Phú Yên
Tên thủ tục Xác nhận của Hạt Kiểm lâm đối với lâm sản: chưa qua chế biến có nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên, nhập khẩu, sau xử lý tịch thu; lâm sản sau chế biến có nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên; lâm sản sau chế biến có nguồn gốc nhập khẩu, sau xử lý tịch thu (Đối với cơ sở chế biến, kinh doanh lâm sản có vi phạm các quy định của Nhà nước về hồ sơ lâm sản hoặc chấp hành chưa đầy đủ các quy định của Nhà nước); động vật rừng gây nuôi trong nước và bộ phận dẫn xuất của chúng
Ngày tiếp nhận 14/06/2018
Ngày hẹn trả 14/06/2018
Tình trạng Trả kết quả
Tình hình xử lý hồ sơ
# Thời gian Người gửi Thao tác xử lý Người nhận
1 01:56 14/06/2018 Hạt Kiểm Lâm Tuy An Tiếp nhận hồ sơ
2 02:04 14/06/2018 Hạt Kiểm Lâm Tuy An Chuyển LĐ Giao việc Hạt kiểm lâm Tuy An(Lãnh Đạo)
3 02:04 14/06/2018 Lãnh Đạo Chuyển phòng chuyên môn Hạt kiểm lâm Tuy An  (Thanh Tra Pháp Chế)
4 02:07 14/06/2018 Thanh Tra Pháp Chế Trả kết quả 925;#925  (Văn Thư)
5 10:42 18/06/2018 Hạt Kiểm Lâm Tuy An Trả hồ sơ