Dịch vụ công trực tuyến

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

CỔNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

      • Đăng nhập
      • Đăng ký
      • Quên mật khẩu
Hướng dẫn tra cứu hồ sơ
Nhập tên mã hồ sơ hoặc từ khóa liên quan vào cửa sổ tìm kiếm

  Danh sách hồ sơ chờ trả kết quả
Thông tin hồ sơ
Chủ hồ sơ Phạm Phú Triệu
Địa chỉ Lô 19, KDC Nghị Trần, P8, tp Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên
Tên thủ tục Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật
Ngày tiếp nhận 12/01/2018
Ngày hẹn trả 19/01/2018
Tình trạng Trả kết quả
Tình hình xử lý hồ sơ
# Thời gian Người gửi Thao tác xử lý Người nhận
1 04:06 12/01/2018 Trịnh Thị Tô Phương Tiếp nhận qua mạng
2 04:06 12/01/2018 Trịnh Thị Tô Phương chuyển hồ sơ Phòng Thanh tra, Pháp chế(Lê Tấn khoa)
3 04:21 12/01/2018 Lê Tấn khoa Trình ký duyệt Lãnh đạo  
4 04:24 12/01/2018 Nguyễn Văn Minh Trả kết quả Phòng Hành chính, Tổng hợp(Trịnh Thị Tô Phương)
5 08:26 15/01/2018 Trịnh Thị Tô Phương Trả hồ sơ