Dịch vụ công trực tuyến

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

CỔNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

      • Đăng nhập
      • Đăng ký
      • Quên mật khẩu
Hướng dẫn tra cứu hồ sơ
Nhập tên mã hồ sơ hoặc từ khóa liên quan vào cửa sổ tìm kiếm

  Danh sách hồ sơ chờ trả kết quả
Thông tin hồ sơ
Chủ hồ sơ Viettel Phú Yên - Chi nhánh Tập đoàn - Công nghiệp Viễn Thông Quân đội
Địa chỉ
Tên thủ tục Thủ tục Cấp CCHN cá nhân hạng II, hạng III (cấp mới/cấp lại - trường hợp CCHN hết hạn/điều chỉnh/bổ sung)
Ngày tiếp nhận 11/07/2018
Ngày hẹn trả 31/07/2018
Tình trạng Trả kết quả
Tình hình xử lý hồ sơ
# Thời gian Người gửi Thao tác xử lý Người nhận
1 09:56 11/07/2018 Nguyễn Thị Hồng Minh Tiếp nhận qua mạng
2 10:02 11/07/2018 Nguyễn Thị Hồng Minh Đặt lại quy trình Nguyễn Thị Hồng Minh
3 10:03 11/07/2018 Nguyễn Thị Hồng Minh Yêu cầu thanh toán