Dịch vụ công trực tuyến

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

CỔNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

      • Đăng nhập
      • Đăng ký
      • Quên mật khẩu
Hướng dẫn tra cứu hồ sơ
Nhập tên mã hồ sơ hoặc từ khóa liên quan vào cửa sổ tìm kiếm

  Danh sách hồ sơ chờ trả kết quả
Thông tin hồ sơ
Chủ hồ sơ Nguyễn Quốc Thoại
Địa chỉ
Tên thủ tục Xác nhận của Hạt Kiểm lâm đối với lâm sản: chưa qua chế biến có nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên, nhập khẩu, sau xử lý tịch thu; lâm sản sau chế biến có nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên; lâm sản sau chế biến có nguồn gốc nhập khẩu, sau xử lý tịch thu (Đối với cơ sở chế biến, kinh doanh lâm sản có vi phạm các quy định của Nhà nước về hồ sơ lâm sản hoặc chấp hành chưa đầy đủ các quy định của Nhà nước); động vật rừng gây nuôi trong nước và bộ phận dẫn xuất của chúng
Ngày tiếp nhận 20/08/2018
Ngày hẹn trả 31/08/2018
Tình trạng Trả kết quả
Tình hình xử lý hồ sơ
# Thời gian Người gửi Thao tác xử lý Người nhận
1 03:02 20/08/2018 Hạt Kiểm Lâm Phú Hòa Tiếp nhận hồ sơ
2 04:15 20/08/2018 Hạt Kiểm Lâm Phú Hòa Chuyển LĐ giao việc Hạt kiểm lâm Phú Hòa(Lãnh Đạo)
3 04:16 20/08/2018 Lãnh Đạo Chuyển phòng chuyên môn Hạt kiểm lâm Phú Hòa(Thanh tra pháp chế  )
4 04:17 20/08/2018 Thanh tra pháp chế Trả KQ 925;#925  (Hạt Kiểm Lâm Phú Hòa)
5 07:57 21/08/2018 Hạt Kiểm Lâm Phú Hòa Trả hồ sơ