• Đăng nhập
    • Đăng ký

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

TRA CỨU TIẾN ĐỘ HỒ SƠ QUA WEBSITE

Nhập mã hồ sơ vào cửa sổ tìm kiếm:
* Để biết thông tin về tình hình giải quyết thủ tục hành chính, vui lòng nhập mã hồ sơ tiếp nhận hoặc số CMND/thẻ CC/HC.
Chủ hồ sơ Nội dung hồ sơ Đơn vị chủ trì giải quyết
CÔNG TY CP DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP VINCOMMERCE Thông báo CTKM " PHÁ CỖ TRĂNG RẰM ", Số: 2219/2020/TB-VCM Ngày tạo văn bản: 16/09/2020 Ngày KM: 25/09/2020 - 01/10/2020 Sở Công thương Chi tiết
Top