• Đăng nhập
    • Đăng nhập qua Cổng DVC Quốc gia
    • Đăng ký

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Sở Xây dựng

Có 67 thủ tục

STT Thủ tục hành chính Tên lĩnh vực Đơn vị cung cấp
1 Thỏa thuận vị trí cột/trạm điện và hành lang lưới điện Lĩnh vực đặc thù Sở Xây dựng
2 Cấp GPXD công trình đường dây trung áp và trạm biến áp Lĩnh vực đặc thù Sở Xây dựng
3 Thủ tục Tiếp nhận bản công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng (Trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận được chỉ định (bên thứ ba)). Lĩnh vực Vật liệu xây dựng Sở Xây dựng
4 Thủ tục Tiếp nhận bản công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng (Trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh (bên thứ nhất)). Lĩnh vực Vật liệu xây dựng Sở Xây dựng
5 Thủ tục thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh Lĩnh vực Quy hoạch - Kiến trúc Sở Xây dựng
6 Thủ tục gia hạn thời hạn sở hữu nhà ở tại Việt Nam của tổ chức, cá nhân nước ngoài Lĩnh vực Nhà ở và công sở Sở Xây dựng
7 Thủ tục thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, thuê mua Lĩnh vực Nhà ở và công sở Sở Xây dựng
8 THỦ TỤC ĐÃ BÃI BỎ - Thủ tục Chấp thuận đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới; dự án tái thiết khu đô thị; dự án bảo tồn, tôn tạo khu đô thị; dự án cải tạo chỉnh trang khu đô thị; dự án đầu tư xây dựng khu đô thị hỗn hợp thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh Thủ tục hành chính bị huỷ bỏ, bãi bỏ Sở Xây dựng
9 THỦ TỤC ĐÃ BÃI BỎ - Thủ tục Điều chỉnh đối với các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới; dự án tái thiết khu đô thị; dự án bảo tồn, tôn tạo khu đô thị; dự án cải tạo chỉnh trang khu đô thị; dự án đầu tư xây dựng khu đô thị hỗn hợp thuộc thẩm quyền chấp thuận của UBND cấp tỉnh Thủ tục hành chính bị huỷ bỏ, bãi bỏ Sở Xây dựng
10 THỦ TỤC ĐÃ BÃI BỎ - Thủ tục Chấp thuận đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình trong khu vực hạn chế phát triển. Thủ tục hành chính bị huỷ bỏ, bãi bỏ Sở Xây dựng
11 THỦ TỤC ĐÃ BÃI BỎ - Thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở thuộc thẩm quyền của UBND Tỉnh theo quy định tại Khoản 5 Điều 9 của Nghị định 99/2015/NĐ-CP Thủ tục hành chính bị huỷ bỏ, bãi bỏ Sở Xây dựng
12 THỦ TỤC ĐÃ BÃI BỎ - Thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở thuộc thẩm quyền của UBND Tỉnh theo quy định tại Khoản 6 Điều 9 của Nghị định 99/2015/NĐ-CP Thủ tục hành chính bị huỷ bỏ, bãi bỏ Sở Xây dựng
13 Thủ tục lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại đối với trường hợp chỉ định chủ đầu tư quy định tại Khoản 2 Điều 18 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP Lĩnh vực Nhà ở và công sở Sở Xây dựng
14 Thủ tục thẩm định giá bán, thuê mua, thê nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng theo dự án bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn Tỉnh Lĩnh vực Nhà ở và công sở Sở Xây dựng
15 Thủ tục thuê nhà ở công vụ thuộc thẩm quyền quản lý của UBND Tỉnh Lĩnh vực Nhà ở và công sở Sở Xây dựng
16 Thủ tục thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh Lĩnh vực Quy hoạch - Kiến trúc Sở Xây dựng
17 Thủ tục cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước. Lĩnh vực Nhà ở và công sở Sở Xây dựng
18 Thủ tục cho thuê nhà ở sinh viên thuộc sở hữu nhà nước Lĩnh vực Nhà ở và công sở Sở Xây dựng
19 Thủ tục cho thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước Lĩnh vực Nhà ở và công sở Sở Xây dựng
20 Thủ tục bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước Lĩnh vực Nhà ở và công sở Sở Xây dựng
21 Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng Lĩnh vực Quản lý chất lượng công trình xây dựng Sở Xây dựng
22 Thủ tục chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản do UBND cấp tỉnh, cấp huyện quyết định việc đầu tư Lĩnh vực Bất động sản Sở Xây dựng
23 Thủ tục cấp mới chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản (Trường hợp đã có kết quả thi sát hạch cấp CCHN Môi giới BĐS) Lĩnh vực Bất động sản Sở Xây dựng
24 Thủ tục cấp lại (cấp đổi) chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản do hết hạn (hoặc gần hết hạn) Lĩnh vực Bất động sản Sở Xây dựng
25 Thủ tục cấp lại (cấp đổi) chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản do bị mất, bị rách, bị cháy, bị hủy hoại do thiên tai hoặc lý do bất khả kháng Lĩnh vực Bất động sản Sở Xây dựng
26 Bổ nhiệm giám định viên tư pháp xây dựng đối với cá nhân khác không thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng Lĩnh vực Giám định tư pháp xây dựng Sở Xây dựng
27 Đăng ký công bố thông tin người giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc đối với các cá nhân, tổ chức không thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng, văn phòng giám định tư pháp xây dựng trên địa bàn được Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép hoạt động. Lĩnh vực Giám định tư pháp xây dựng Sở Xây dựng
28 Điều chỉnh, thay đổi thông tin cá nhân, tổ chức giám định tư pháp xây dựng đối với cá nhân, tổ chức do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đã tiếp nhận đăng ký, công bố thông tin Lĩnh vực Giám định tư pháp xây dựng Sở Xây dựng
29 Thủ tục Thỏa thuận vị trí hướng tuyến công trình ngầm đô thị Lĩnh vực Hạ tầng kỹ thuật Sở Xây dựng
30 Thủ tục Thẩm định Đồ án Quy hoạch chung xây dựng Lĩnh vực Quy hoạch - Kiến trúc Sở Xây dựng
31 Thủ tục Thẩm định Đồ án Quy hoạch xây dựng vùng Lĩnh vực Quy hoạch - Kiến trúc Sở Xây dựng
32 Thủ tục Thẩm định Nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng Lĩnh vực Quy hoạch - Kiến trúc Sở Xây dựng
33 Thủ tục Thẩm định Nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng vùng Lĩnh vực Quy hoạch - Kiến trúc Sở Xây dựng
34 Thủ tục chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản do UBND cấp tỉnh, cấp huyện quyết định đối với dự án khu đô thị mới, dự án phát triển nhà ở Lĩnh vực Nhà ở và công sở Sở Xây dựng
35 Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III (TỔ CHỨC) Lĩnh vực Xây dựng Sở Xây dựng
36 Điều chỉnh, bổ sung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, III (về lĩnh vực hoạt động và hạng) (TỔ CHỨC) Lĩnh vực Xây dựng Sở Xây dựng
37 Chuyển đổi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III của cá nhân nước ngoài (CÁ NHÂN) Lĩnh vực Xây dựng Sở Xây dựng
38 Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III (CÁ NHÂN) Lĩnh vực Xây dựng Sở Xây dựng
39 Cấp nâng hạng chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân hạng II, III (CÁ NHÂN) Lĩnh vực Xây dựng Sở Xây dựng
40 Điều chỉnh, bổ sung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân hạng II, III (CÁ NHÂN) Lĩnh vực Xây dựng Sở Xây dựng
41 THỦ TỤC ĐÃ BÃI BỎ - Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân hạng II, III (đối với trường hợp bị thu hồi quy định tại điểm b, c, d Khoản 2 Điều 44a Nghị định số 100/2018/NĐ-CP) (CÁ NHÂN) Thủ tục hành chính bị huỷ bỏ, bãi bỏ Sở Xây dựng
42 Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III (trường hợp chứng chỉ mất, hư hỏng, hết hạn) (CÁ NHÂN) Lĩnh vực Xây dựng Sở Xây dựng
43 Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân hạng II, III do lỗi của cơ quan cấp (CÁ NHÂN) Lĩnh vực Xây dựng Sở Xây dựng
44 Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh Lĩnh vực Quy hoạch - Kiến trúc Sở Xây dựng
45 Cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc Lĩnh vực Quy hoạch - Kiến trúc Sở Xây dựng
46 Cấp lại chứng chỉ hành nghề kiến trúc (do chứng chỉ hành nghề bị mất, hư hỏng hoặc thay đổi thông tin cá nhân được ghi trong chứng chỉ hành nghề kiến trúc) Lĩnh vực Quy hoạch - Kiến trúc Sở Xây dựng
47 Cấp lại chứng chỉ hành nghề kiến trúc bị ghi sai do lỗi của cơ quan cấp Lĩnh vực Quy hoạch - Kiến trúc Sở Xây dựng
48 Gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc Lĩnh vực Quy hoạch - Kiến trúc Sở Xây dựng
49 Công nhận chứng chỉ hành nghề kiến trúc của người nước ngoài ở Việt Nam Lĩnh vực Quy hoạch - Kiến trúc Sở Xây dựng
50 Chuyển đổi chứng chỉ hành nghề kiến trúc của người nước ngoài ở Việt Nam Lĩnh vực Quy hoạch - Kiến trúc Sở Xây dựng
51 Thủ tục Thỏa thuận vị trí, hướng tuyến công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung Lĩnh vực Hạ tầng kỹ thuật Sở Xây dựng
52 Cấp lại chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, III (TỔ CHỨC) Lĩnh vực Xây dựng Sở Xây dựng
53 Thủ tục Chấp thuận đấu nối không gian công trình ngầm đô thị Lĩnh vực Hạ tầng kỹ thuật Sở Xây dựng
54 Thủ tục cấp giấy phép xây dựng (Giấy phép xây dựng mới, giấy phép sửa chữa, cải tạo, giấy phép di dời công trình) đối với công trình cấp I, II; công trình tôn giáo, công trình di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng, công trình trên các tuyến trực đường phố chính trong đô thị, công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Lĩnh vực Xây dựng Sở Xây dựng
55 Điều chỉnh, gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình cấp I, II; công trình tôn giáo, công trình di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng, công trình trên các tuyến trực đường phố chính trong đô thị, công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Lĩnh vực Xây dựng Sở Xây dựng
56 Thủ tục cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho tổ chức và cá nhân nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam (sau đây gọi tắt là Nhà thầu): Thực hiện hợp đồng của dự án nhóm B, C Lĩnh vực Xây dựng Sở Xây dựng
57 THỦ TỤC ĐÃ BÃI BỎ - Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh (trường hợp thiết kế 1 bước) Thủ tục hành chính bị huỷ bỏ, bãi bỏ Sở Xây dựng
58 Thủ tục điều chỉnh giấy phép hoạt động xây dựng cho tổ chức và cá nhân nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam (sau đây gọi tắt là Nhà thầu): Thực hiện hợp đồng của dự án nhóm B, C Lĩnh vực Xây dựng Sở Xây dựng
59 Thủ tục thẩm định dự án/dự án điều chỉnh hoặc thẩm định thiết kế cơ sở/thiết kế cơ sở điều chỉnh Lĩnh vực Xây dựng Sở Xây dựng
60 Thủ tục thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng/ thiết kế, dự toán xây dựng điều chỉnh Lĩnh vực Xây dựng Sở Xây dựng
61 THỦ TỤC ĐÃ BÃI BỎ - Thủ tục Cấp CCHN cá nhân hạng II, hạng III (trường hợp chuyển đổi CCHN) Thủ tục hành chính bị huỷ bỏ, bãi bỏ Sở Xây dựng
62 THỦ TỤC ĐÃ BÃI BỎ - Thủ tục cấp giấy phép quy hoạch dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng Thủ tục hành chính bị huỷ bỏ, bãi bỏ Sở Xây dựng
63 THỦ TỤC ĐÃ BÃI BỎ - Thủ tục đăng tải/thay đổi, bổ sung thông tin năng lực của tổ chức Thủ tục hành chính bị huỷ bỏ, bãi bỏ Sở Xây dựng
64 THỦ TỤC ĐÃ BÃI BỎ - Thủ tục cấp/cấp lại/điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III đối với tổ chức Thủ tục hành chính bị huỷ bỏ, bãi bỏ Sở Xây dựng
65 THỦ TỤC ĐÃ BÃI BỎ - Thủ tục Cấp CCHN cá nhân hạng II, hạng III (cấp mới/cấp lại - trường hợp CCHN hết hạn/điều chỉnh/bổ sung) Thủ tục hành chính bị huỷ bỏ, bãi bỏ Sở Xây dựng
66 THỦ TỤC ĐÃ BÃI BỎ - Thủ tục cấp giấy phép quy hoạch xây dựng cho dự án đầu tư xây dựng trong khu chức năng đặc thù cấp quốc gia Thủ tục hành chính bị huỷ bỏ, bãi bỏ Sở Xây dựng
67 THỦ TỤC ĐÃ BÃI BỎ - Thủ tục cấp lại CCHN hạng II, hạng III (Trường hợp CCHN bị rách, nát/thất lạc) Thủ tục hành chính bị huỷ bỏ, bãi bỏ Sở Xây dựng
Top