• Đăng nhập
    • Đăng nhập qua Cổng DVC Quốc gia
    • Đăng ký

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Thẩm định hồ sơ mời sơ tuyển trong lựa chọn Nhà đầu tư
Lĩnh vực
Cơ quan thực hiện

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên.

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được giao ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện thủ tục hành chính: Không

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên

+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Các cơ quan chức năng và địa phương có liên quan.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông hiện đại - Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Đối tượng thực hiện

Bên mời thầu (tổ chức).

Thời hạn giải quyết

20 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

Phí, Lệ phí

0,01% tổng mức đầu tư nhưng tối thiểu là 10.000.000 (mười triệu) đồng và tối đa là 50.000.000 (năm mươi triệu ) đồng (tại khoản 2 Điều 7 Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 của Chính phủ).

Mẫu đơn, mẫu tờ khai, thủ tục
Kết quả thực hiện

Báo cáo kết quả thẩm định.

STT Tên đơn vị Mức độ
1 UBND Thị xã Sông Cầu

Mức độ 2

2 UBND Thị xã Sông Cầu

Mức độ 2

3 UBND Huyện Phú Hoà

Mức độ 2

4 UBND Huyện Tây Hoà

Mức độ 2

5 UBND Huyện Đồng Xuân

Mức độ 2

6 UBND Huyện Tuy An

Mức độ 2

7 Sở Kế hoạch và Đầu tư

Mức độ 2

8 UBND Huyện Sông Hinh

Mức độ 2

9 UBND TP Tuy Hòa

Mức độ 2

10 UBND Huyện Đông Hoà

Mức độ 2

11 UBND Huyện Đông Hoà

Mức độ 2

Bước 1: Bên mời thầu nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông - Sở Kế hoạch và Đầu tư (số 02A Điện Biên Phủ, phường 7, TP. Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên).

Bước 2: Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ, trao Giấy biên nhận.

- Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc chưa hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn người đến làm thủ tục bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

Bước 3: Trả kết quả tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông - Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Nộp Giấy biên nhận; Ký nhận kết quả.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng từ 7h-11h30. Chiều từ 13h30-17h (Từ thứ 2 đến sáng thứ 7 hàng tuần, trừ ngày nghỉ và Lễ, Tết).

Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Tờ trình đề nghị phê duyệt HSMST của bên mời thầu;

+ Dự thảo HSMST;

+ Bản chụp các tài liệu là căn cứ pháp lý để sơ tuyển;

+ Tài liệu khác có liên quan.

Đáp ứng nội dung thẩm định tại Khoản 1 Điều 82 Nghị định số 30/2015/NĐ-CP.

- Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

- Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 V/v Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư.

Top