• Đăng nhập
    • Đăng ký

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Thông báo hoạt động đối với tổ chức tư vấn về phòng, chống HIV/AIDS
Lĩnh vực Lĩnh vực Y tế dự phòng và Môi trường
Cơ quan thực hiện

a/ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế

b/ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không

c/ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nghiệp vụ Y - Sở Y tế

d/ Cơ quan phối hợp: Không

Cách thức thực hiện

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, số 206A Trần Hưng Đạo, Phường 4, TP. Tuy Hòa 

Đối tượng thực hiện

Cơ sở tổ chức tư vấn

Thời hạn giải quyết

10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ

Phí, Lệ phí

không

Mẫu đơn, mẫu tờ khai, thủ tục
  1. Phụ lục I.docx
Kết quả thực hiện

Giấy tiếp nhận hồ sơ thông báo

STT Tên đơn vị Mức độ
1 Sở Y tế

Mức độ 3

Bước 1: Trước khi chính thức hoạt động ít nhất là 10 ngày làm việc, tổ chức tư vấn phải chuẩn bị đầy đủ hồ sơ và gửi theo đường bưu điện hoặc nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nằm trong Văn phòng Sở Y tế (Số 04 đường Tố Hữu, phường 9, TP Tuy Hòa).

Bước 2:

- Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ;

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận và hẹn thời gian giao trả.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu và không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người  nộp hồ sơ làm lại.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng từ 7h00 đến 11h30- Chiều từ 13h30 đến 17h (trừ ngày thứ bảy, chủ nhật, lễ, tết).

Bước 3: Trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ Sở Y tế cấp Giấy tiếp nhận hồ sơ thông báo hoạt động tư vấn về phòng chống HIV/AIDS cho tổ chức và gửi Giấy tiếp nhận qua đường bưu điện.

a) Văn bản thông báo thành lập tổ chức tư vấn về phòng, chống HIV/AIDS theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 06/2012/TT-BYT ngày 20/4/2012;

b) Dự thảo Quy chế (nội quy chi tiết) hoạt động của tổ chức tư vấn về phòng, chống HIV/AIDS;

c) Danh sách cán bộ, trình độ chuyên môn kèm theo bản sao có chứng thực bằng cấp về trình độ chuyên môn của nhân viên tư vấn;

d) Bản kê khai phương tiện công nghệ thông tin, viễn thông phục vụ hoạt động tư vấn (chỉ áp dụng đối với tổ chức tư vấn qua các phương tiện công nghệ thông tin viễn thông).

 

Yêu cầu đối với cơ sở điều trị được cấp giấy phép hoạt động

Được thành lập theo quy định tại Điều 3 Thông tư số số 06/2012/TT-BYT ngày 20/4/2012 của Bộ Y tế.

1. Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS)ngày 29/6/2006;

2. Thông tư số 06/2012/TT-BYT ngày 20/4/2012 của Bộ Y tế Quy định về điều kiện thành lập và nội dung hoạt động đối với tổ chức tư vấn về phòng, chống HIV/AIDS

Top