• Đăng nhập
    • Đăng nhập qua Cổng DVC Quốc gia
    • Đăng ký

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm
Lĩnh vực Lĩnh vực Mỹ phẩm
Cơ quan thực hiện a/ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế b/ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không c/ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nghiệp vụ Dược - Sở Y tế d/ Cơ quan phối hợp: Không
Cách thức thực hiện Qua Bưu điện hoặc trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, số 206A Trần Hưng Đạo, Phường 4, TP. Tuy Hòa  hoặc nộp hồ sơ trực tuyến
Đối tượng thực hiện Cở sở sản xuất mỹ phẩm
Thời hạn giải quyết Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Phí, Lệ phí Chưa có quy định
Mẫu đơn, mẫu tờ khai, thủ tục
  1. Mẫu số 03.docx
Kết quả thực hiện Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm 
STT Tên đơn vị Mức độ
1 Sở Y tế

Mức độ 2

Bước 1: Cơ sở sản xuất mỹ phẩm chuẩn bị đầy đủ Hồ sơ nộp tại Bộ phận tiếp nhận và kết quả Sở Y tế. Bước 2: -  Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ. + Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì viết Phiếu tiếp nhận hồ sơ (theo mẫu số 05). + Trường hợp hồ sơ thiếu và không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại. - Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định, Sở Y tế có trách nhiệm kiểm cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm. Bước 3: Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và kết quả Sở Y tế số 04 Tố Hữu – Tp Tuy Hòa – Phú Yên. theo các bước sau: - Nộp Phiếu tiếp nhận - Nộp lệ phí (nếu có) - Nhận kết quả - Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Sáng từ 7h00 đến 11h30- Chiều từ 13h30 đến 17h00 (trừ ngày thứ bảy, chủ nhật, lễ, tết).
Thành phần hồ sơ 1- Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm (mẫu số 03). 2- Bản gốc giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm đã được cấp (nếu có)
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm áp dụng đối với trường hợp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm bị mất hoặc hỏng 
1. Luật Đầu tư ngày 26/01/2014; 2. Nghị định 93/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 Quy định về điều kiện sản xuất mỹ phẩm.
Top