• Đăng nhập
    • Đăng nhập qua Cổng DVC Quốc gia
    • Đăng ký

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Cấp, gia hạn Chứng chỉ hành nghề thú y thuộc thẩm quyền cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp tỉnh
Lĩnh vực Lĩnh vực Chăn nuôi - Thú y
Cơ quan thực hiện Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Phú Yên.
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại Phòng Thanh tra - Chi cục Thú y .
Đối tượng thực hiện Tổ chức, cá nhân 
Thời hạn giải quyết 3 ngày làm việc 
Phí, Lệ phí 100.000 đồng/CCHN
Mẫu đơn, mẫu tờ khai, thủ tục
  1. Mẫu đơn Cấp Gia hạn CCHN thú y.docx
Kết quả thực hiện Chứng chỉ hành nghề thú y
STT Tên đơn vị Mức độ
1 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Mức độ 4

- Bước 1: Cá nhân có nhu cầu cấp Chứng chỉ hành nghề tiêm phòng, chữa bệnh, phẫu thuật động vật; tư vấn các hoạt động liên quan đến lĩnh vực thú y; khám bệnh, chẩn đoán bệnh, xét nghiệm bệnh động vật; buôn bán thuốc thú y gửi hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế một cửa - Chi cục Chăn nuôi và Thú y Phú Yên; địa chỉ: 48 Nguyễn Tất Thành – Phường 2 – TP.Tuy Hoà – tỉnh Phú Yên, từ thứ 2 đến thứ 6 (buổi sáng từ 07h00 đến 11h00; buổi chiều từ 13h30 đến 16h30. Có thể nộp trực tiếp hoặc gửi qua Fax: 057.3820937; Email: phuonganh2677@gmail.com (sau đó gửi hồ sơ bản chính) gửi theo đường bưu điện hoặc trực tiếp. Đối với cá nhân có nhu cầu gia hạn Chứng chỉ hành nghề thú y, nộp hồ sơ trước khi Chứng chỉ hành nghề hết hạn 30 ngày. - Bước 2: Chi cục Chăn nuôi và Thú y Phú Yên tiếp nhận hồ sơ quyết định việc cấp, gia hạn Chứng chỉ hành nghề thú y; trường hợp không cấp, gia hạn phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện, fax, thư điện tử (Email).
- Đơn đăng ký cấp/gia hạn chứng chỉ hành nghề theo Phụ lục 3 Nghị định 35/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính Phủ. - Giấy chứng nhận sức khỏe. - 02 ảnh 4x6. Đối với trường hợp cấp mới, nộp thêm: - Văn bằng, chứng chỉ chuyên môn phù hợp với từng loại hình hành nghề thú y. - Giấy chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân. - Lý lịch tư pháp được cơ quan có thẩm quyền xác nhận (Đối với người nước ngoài). - Chứng chỉ hành nghề thú y đã được cấp (trong trường hợp gia hạn).
- Người hành nghề chẩn đoán, chữa bệnh, phẫu thuật động vật, tư vấn các hoạt động liên quan đến lĩnh vực thú y tối thiểu phải có bằng trung cấp chuyên ngành thú y, chăn nuôi thú y hoặc trung cấp nuôi trồng thủy sản, bệnh học thủy sản đối với hành nghề thú y thủy sản. Người hành nghề tiêm phòng cho động vật phải có chứng chỉ tốt nghiệp lớp đào tạo về kỹ thuật do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp tỉnh cấp. - Người phụ trách kỹ thuật của cơ sở phẫu thuật động vật, khám bệnh, chẩn đoán bệnh, xét nghiệm bệnh động vật phải có bằng đại học trở lên chuyên ngành thú y, chăn nuôi thú y hoặc nuôi trồng thủy sản, bệnh học thủy sản đối với hành nghề thú y thủy sản. - Người buôn bán thuốc thú y phải có bằng trung cấp trở lên chuyên ngành thú y, chăn nuôi thú y hoặc trung cấp nuôi trồng thủy sản, bệnh học thủy sản đối với hành nghề thú y thủy sản. - Chứng chỉ hành nghề thú y về tiêm phòng, chẩn đoán, chữa bệnh, phẫu thuật động vật, tư vấn các hoạt động liên quan đến lĩnh vực thú y được sử dụng trong phạm vi cả nước. Cơ quan cấp Chứng chỉ hành nghề không ghi vào Mục địa điểm hành nghề. - Chứng chỉ hành nghề thú y của người phụ trách kỹ thuật tại cơ sở phẫu thuật động vật, khám bệnh, chẩn đoán bệnh, xét nghiệm bệnh động vật, buôn bán thuốc thú y được sử dụng trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. - Người hành nghề phải có đạo đức nghề nghiệp. - Người hành nghề có đủ sức khỏe hành nghề.
- Luật thú y số 79/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2015 của Quốc hội. - Nghị định số 35/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính Phủ quy định chi tiết một số Điều của Luật thú y. - Thông tư số 285/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y.
Top