• Đăng nhập
    • Đăng ký

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Công nhận Làng nghề truyền thống
Lĩnh vực Lĩnh vực Phát triển nông thôn
Cơ quan thực hiện

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Hội đồng xét duyệt Hồ sơ công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống (Hội đồng này do UBND tỉnh quyết định thành lập và thường trực hội đồng là Sở Nông nghiệp và PTNT).

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

Đối tượng thực hiện

Tổ chức

Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đến khi trình Ủy ban nhân dân tỉnh

Phí, Lệ phí

không

Mẫu đơn, mẫu tờ khai, thủ tục
Kết quả thực hiện

Quyết định hành chính

STT Tên đơn vị Mức độ
1 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Mức độ 3

Bước 1: Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Phú Yên (64 Lê Duẩn, phường 7, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên).

- Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận và hẹn ngày nhận kết quả.

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì công chức tiếp nhận hồ sơ giải thích, hướng dẫn để người nộp hồ sơ bổ sung hồ sơ theo đúng quy định.

+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng từ 7h30 đến 11h, Chiều từ 14h đến 16h30 vào các ngày làm việc trong tuần.

Bước 3: Nộp Giấy biên nhận và nhận kết quả:

Thành phần hồ sơ: Hồ sơ đề nghị công nhận Làng nghề truyền thống bao gồm:

- Tờ trình của của UBND cấp huyện.

- Hồ sơ đề nghị công nhận làng nghề truyền thống bao gồm các văn bản của Hồ sơ đề nghị công nhận Nghề truyền thống và Làng nghề.

- Trường hợp đã được công nhận làng nghề, hồ sơ bao gồm các văn bản của Hồ sơ đề nghị công nhận nghề truyền thống. Nếu chưa được công nhận làng nghề nhưng có nghề truyền thống đã được công nhận, hồ sơ bao gồm các văn bản của Hồ sơ đề nghị công nhận làng nghề.

- Những làng chưa đạt tiêu chuẩn "Có tối thiểu 30% tổng số hộ trong thôn tham gia các hoạt động ngành nghề nông thôn; hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định tối thiểu 2 năm tính đến thời điểm đề nghị công nhận", hồ sơ gồm:

+ Bản tóm tắt quá trình hình thành, phát triển của nghề truyền thống có xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã.

+ Bản sao có công chứng các giấy chứng nhận huy chương đã đoạt được trong các cuộc thi, triển lãm trong nước và quốc tế hoặc có tác phẩm đạt nghệ thuật cao cấp tỉnh, thành phố trở lên trao tặng (nếu có). Đối với những tổ chức, cá nhân không có điều kiện tham dự các cuộc thi, triển lãm hoặc không có tác phẩm đạt giải thưởng thì phải có bản mô tả đặc trưng mang bản sắc văn hoá dân tộc của nghề truyền thống.

+ Bản sao giấy công nhận Nghệ nhân của cơ quan có thẩm quyền (nếu có).

+ Bản xác nhận thực hiện tốt chính sách, pháp luật của Nhà nước có xác nhận Ủy ban nhân dân cấp xã.

không

Nghị định số 66/2006/NĐ – CP ngày 07/7/2006 của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn.

Thông tư số 116/2006/TT-BNN ngày 18/12/2006 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định 66/2006/NĐ-CP ngày 07/7/2006 của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn.

Công văn số 117/UBND-NN&PTNT ngày 23/01/2007 của UBND tỉnh Phú Yên về việc triển khai thực hiện Nghị định số 66/2006/NĐ-CP ngày 07/7/2006 của Chính phủ.

Quyết định số 1535/QĐ-UBND ngày 23/8/2007 của UBND tỉnh Phú Yên V/v thành lập Hội đồng xét duyệt Hồ sơ công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống.

Quyết định số 1562/QĐ-UBND ngày 24/8/2009 của UBND tỉnh Phú Yên quyết định về việc thay đổi thành viên Hội đồng xét duyệt Hồ sơ công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống.

Top