• Đăng nhập
    • Đăng ký

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng
Lĩnh vực LĨNH VỰC QUY HOẠCH VÀ XÂY DỰNG
Cơ quan thực hiện

 Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên

 

Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Phú Yên ( Địa chỉ: 206 A Trần Hưng Đạo, TP Tuy Hòa, Phú Yên); Qua hệ thống bưu chính hoặc Nộp Hồ sơ trực tuyến tại cổng dịch vụ công trực tuyến: http://congdichvucong.phuyen.gov.vn

Đối tượng thực hiện

Tổ chức, cá nhân.

Thời hạn giải quyết

10 ngày

Phí, Lệ phí

Chi phí cho việc kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng được lập dự toán và tính trong tổng mức đầu tư xây dựng công trình.

Mẫu đơn, mẫu tờ khai, thủ tục
  1. kiem tra cong tac nghiem thu dua vao su dung.docx
Kết quả thực hiện

Văn bản hành chính Kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng.

STT Tên đơn vị Mức độ
1 Ban Quản lý khu kinh tế Phú Yên

Mức độ 2

Bước 1:  Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Phú Yên ( Địa chỉ: 206 A Trần Hưng Đạo, TP Tuy Hòa, Phú Yên); Qua hệ thống bưu chính hoặc Nộp Hồ sơ trực tuyến tại cổng dịch vụ công trực tuyến: http://congdichvucong.phuyen.gov.vn. 

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận và hẹn ngày nhận kết quả.

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì công chức tiếp nhận hồ sơ giải thích, hướng dẫn để người nộp hồ sơ bổ sung hồ sơ theo đúng quy định.

Bước 3: Trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Phú Yên ( Địa chỉ: 206 A Trần Hưng Đạo, TP Tuy Hòa, Phú Yên) hoặc Qua hệ thống bưu chính 

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 7h00 đến 11h00 – Chiều từ 13h30 đến 16h30 các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ, Tết)

* Thành phần hồ sơ:

-  Báo cáo hoàn thành thi công xây dựng công trình/hạng mục công trình  (theo Mẫu số 02 Báo cáo hoàn thành thi công xây dựng hạng mục công trình, công trình xây dựng Phụ lục V Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Xây dựng)

- Danh mục hồ sơ hoàn thành công trình (danh mục, quy cách hồ sơ hoàn thành công trình được quy định tại Phụ lục III Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Xây dựng)

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng cấp III, cấp IV sử dụng nguồn vốn khác thuộc đối tượng phải được kiển tra theo quy định tại Khoản 1 Điều 32 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP xây dựng trong Khu công nghiệp và các Khu chức năng Khu kinh tế. 

     - Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014;

- Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ Về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

- Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22 /5 /2018 của Chính phủ Quy định về quản lý khu công nghiệp và Khu kinh tế;

- Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ xây dựng, V/v Quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dưng.

- Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ xây dựng, V/v Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

- Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND ngày 12 tháng 02 năm 2018 của UBND tỉnh Phú Yên, V/v Ban hành Quy định phân cấp, uỷ quyền và phân giao nhiệm vụ trong quản lý đầu tư xây dựng đối với các dự án do tỉnh Phú Yên quản lý;

- Quyết định số 09/QĐ-UBND ngày 06 tháng 4 năm 2016 của UBND tỉnh Phú Yên, về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên.

 

 

Top