• Đăng nhập
    • Đăng ký

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Thẩm định hồ sơ thiết kế cơ sở
Lĩnh vực LĨNH VỰC QUY HOẠCH VÀ XÂY DỰNG
Cơ quan thực hiện

 Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên

 

Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Phú Yên ( Địa chỉ: 206 A Trần Hưng Đạo, TP Tuy Hòa, Phú Yên); Qua hệ thống bưu chính hoặc Nộp Hồ sơ trực tuyến tại cổng dịch vụ công trực tuyến: http://congdichvucong.phuyen.gov.vn

Đối tượng thực hiện

Tổ chức, cá nhân

Thời hạn giải quyết

- Đối với dự án nhóm C: 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

 - Đối với dự án nhóm B: 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Phí, Lệ phí

Theo Thông tư số 209/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính.

Mẫu đơn, mẫu tờ khai, thủ tục
  1. 2.1. Mẫu thẩm định hồ sơ thiết kế cơ sở.docx
Kết quả thực hiện

Thông báo kết quả thẩm định thiết kế cơ sở Dự án.

STT Tên đơn vị Mức độ
1 Ban Quản lý khu kinh tế Phú Yên

Mức độ 2

Bước 1:  Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Phú Yên ( Địa chỉ: 206 A Trần Hưng Đạo, TP Tuy Hòa, Phú Yên); Qua hệ thống bưu chính hoặc Nộp Hồ sơ trực tuyến tại cổng dịch vụ công trực tuyến: http://congdichvucong.phuyen.gov.vn. 

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận và hẹn ngày nhận kết quả.

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì công chức tiếp nhận hồ sơ giải thích, hướng dẫn để người nộp hồ sơ bổ sung hồ sơ theo đúng quy định.

Bước 3: Trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Phú Yên ( Địa chỉ: 206 A Trần Hưng Đạo, TP Tuy Hòa, Phú Yên) hoặc Qua hệ thống bưu chính 

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 7h00 đến 11h00 – Chiều từ 13h30 đến 16h30 các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ, Tết)

* Thành phần hồ sơ, bao gồm:

1. Đối với dự án tại các KCN:

    a. Tờ trình thẩm định thiết kế cơ sở: ( theo mẫu);

    b. Hồ sơ thiết kế cơ sở bao gồm: 01 bộ chính;

     - Thuyết minh dự án đầu tư

     - Thuyết minh thiết kế cơ sở, bao gồm:

    + Tóm tắt nhiệm vụ thiết kế, giới thiệu tóm tắt mối liên hệ của công trình với qui hoạch xây dụng tại khu vực; các số liệu về điều kiện tự nhiên, tải trọng và tác động, danh mục các tiêu chuẩn và quy chuẩn được áp dụng.

     + Thuyết minh về xây dựng:

          ++ Khái quát về tổng mặt bằng: giới thiệu tóm tắt đặc điểm tổng mặt bằng, cao độ và toạ độ xây dựng, hệ thống hạ tầng kỹ thuật và các điểm đấu nối, diện tích sử dụng đất, diện tích xây dựng, diện tích cây xanh, mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất, cao độ san nền và các nội dung cần thiết khác;

          + + Đối với công trình có yêu cầu kiến trúc: giới thiệu tóm tắt mối liên hệ của công trình với qui hoạch xây dựng tại khu vực và các công trình lân cận, ý tưởng của phương án thiết kế kiến trúc, màu sắc công trình, các giải pháp thiết kế phù hợp với điều kiện khí hậu, môi trường, văn hoá, xã hội tại khu vực xây dựng;

          + +Phần kỹ thuật: Giới thiệu tóm tắt đặc điểm địa chất công trình,phương án gia cố nền, móng, các kết cấu chịu lực chính, hệ thống kỹ thuật và hạ tầng kỹ thuật của công trình, san nền, đào đắp đất, danh mục các phần mềm sử dụng trong thiết kế;

           ++ Giới thiệu tóm tắt phương án phòng chống cháy, nổ và bảo vệ môi trường;

           + + Dự tính khối lượng các công tác xây dựng, thiết bị để lập tổng mức đầu tư và thời gian xây dựng công trình.

    + Các bản vẽ thiết kế cơ sở, bao gồm:

          ++ Bản vẽ công nghệ thể hiện sơ đồ dây chuyền công nghệ với các thông số kỹ thuật chủ yếu;

          ++ Bản vẽ xây dựng thể hiện các giải pháp về tổng mặt bằng, phương án kiến trúc chính, kết cấu chính với các kích thước và khối lượng chủ yếu, các mốc giới, toạ độ và cao độ xây dựng; bản vẽ mạng hạ tầng kỹ thuật,  bản vẽ kết nối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu vực,

          ++ Bản vẽ sơ đồ hệ thống phòng chống cháy nổ: Thể hiện tổng mặt bằng hệ thống cấp điện, cấp nước, thoát nước, bố trí hệ thống cứu hoả, hệ thống chống sét…;

   - Quyết định lưa chọn nhà thầu lập thiết kế cơ sở của chủ đầu tư

   - Quyết định lựa chọn phương án thiết kế kiến trúc rhông qua thi tuyển hoặc tuyển chọn theo quy định và phương án thiết kế được lựa chọn kèm theo (nếu có)

    - Biên bản nghiệm thu thiết kế cơ sở của Chủ đầu tư với đơn vị Tư vấn thiết kế;

     - Hồ sơ năng lực của đơn vị tư vấn thiết kế, các cá nhân tham gia thiết kế: 01 bản sao.

    - Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh;

    - Quyết định Chủ trương đầu tư ;

    - Chứng chỉ quy hoạch hoặc văn bản cung cấp thông tin;

    - Giấy xác nhận đạt tiêu chuẩn môi trường ( nếu có);

    - Văn bản thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy hoặc văn bản chấp thuận phương án PCCC của cơ quan PCCC tỉnh.

2. Đối với các dự án trong KKT Nam Phú Yên ngoài KCN:Ngoài thành phần hồ sơ trên còn bổ sung thêm các văn bản sau:

a. Văn bản thoả thuận phương án đấu nối cấp, thoát nước của ngành nước

b.  Văn bản thoả thuận đấu nối cấp điện của Điện lực Phú Yên

c. Văn bản thoả thuận phương án đấu nối giao thông của Sở giao thông hoặc cục quản lý đường bộ

d. Văn bản thoả thuận độ cao tĩnh không (nếu có)

 

Dự án sử dụng nguồn vốn khác đầu tư vào Khu công nghiệp và các Khu chức năng Khu kinh tế có hạng mục công trình ảnh hưởng đến an toàn cộng đồng  theo Phụ lục II Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ Về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014;

      - Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình;

      - Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ Về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

      - Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định về Khu công nghiệp và Khu kinh tế;

      - Thông tư số 209/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chỉnh, V/v quy định mức thu, chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở;

       - Quyết định số 42/2016 của UBND tỉnh Phú Yên, V/v ban hành quy chế phối hợp thực hiện công tác quản lý Nhà nước đơi với Khu kinh tế Nam Phú Yên và các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Yên;

      - Quyết định số  07/2018/QĐ-UBND ngày 12/02/2018 của UBND tỉnh Phú Yên, V/v Ban hành quy định phân cấp, ủy uyền và phân giao nhiệm vụ trong quản lý đầu tư xây dựng đối với các dự án do tỉnh Phú Yên quản lý;

      - Quyết định số 09/QĐ-UBND ngày 06 /4/2016 của UBND tỉnh Phú Yên, về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên.

 

Top