• Đăng nhập
    • Đăng nhập qua Cổng DVC Quốc gia
    • Đăng ký

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Thủ tục Cấp, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký lồng, bè nuôi trồng thủy sản
Lĩnh vực Lĩnh vực Thủy Sản
Cơ quan thực hiện

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND huyện, thị xã, thành phố.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Phòng Kinh tế).

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện, thị xã, thành phố

Đối tượng thực hiện

Tổ chức, cá nhân.

Thời hạn giải quyết

05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Phí, Lệ phí

Không

Mẫu đơn, mẫu tờ khai, thủ tục
Kết quả thực hiện

Giấy chứng nhận.

STT Tên đơn vị Mức độ
1 UBND Thị xã Sông Cầu

Mức độ 2

2 UBND Huyện Phú Hoà

Mức độ 2

3 UBND Huyện Tây Hoà

Mức độ 2

4 UBND Huyện Đồng Xuân

Mức độ 2

5 UBND Huyện Tuy An

Mức độ 2

6 UBND Huyện Sơn Hòa

Mức độ 2

7 UBND Huyện Sông Hinh

Mức độ 2

8 UBND TP Tuy Hòa

Mức độ 2

9 UBND Huyện Đông Hoà

Mức độ 2

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định;

Bước 2: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện, thị xã, thành phố;

Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận và hẹn thời gian trả kết quả;

+ Trường hợp hồ sơ thiếu và không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại;

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng từ 7h00 đến 11h30, chiều 13h30 đến 17h00 (Trừ ngày chiều thứ bảy, chủ nhật, lễ, Tết).

Bước 3: Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện, thị xã, thành phố, như sau:

+ Nộp giấy biên nhận;

+ Nhận Giấy chứng nhận.

Thời gian trả kết quả: Sáng từ 7h00 đến 11h30, chiều từ 13h‑h30 đến 17h00 (Trừ ngày chiều thứ bảy, chủ nhật, lễ, Tết).

- Hợp đồng đóng mới bè cá.

- Ảnh tàu cỡ 9 x 12 (ảnh màu, chụp toàn bè).

- Giấy chứng nhận sử dụng mặt nước do cơ quan có thẩm quyền cấp hoặc có đề án sử dụng mặt nước để nuôi trồng thủy sản đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt

- Biên bản kiểm tra kỹ thuật bè cá.

- Luật Thủy sản số 17/2003/QH11, ngày 26/11/2003.

- Quyết định số 2377/QĐ-UBND ngày 28/12/2009 của UBND tỉnh Phú Yên về việc phân cấp quản lý tàu cá, lồng, bè nuôi trồng thủy sản và các cấu trúc nổi khác phục vụ cho hoạt động thủy sản trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Top