• Đăng nhập
    • Đăng nhập qua Cổng DVC Quốc gia
    • Đăng ký

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Thủ tục Cấp, cấp lại, cấp đổi giấy Xác nhận đăng ký tàu cá dưới 20 CV
Lĩnh vực Lĩnh vực Thủy Sản
Cơ quan thực hiện

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn (Phòng Kinh tế) cấp huyện.

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Không

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Huyện, Thị xã, Thành phố.

Đối tượng thực hiện

Tổ chức, cá nhân

Thời hạn giải quyết

07 ngày làm việc kế từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Phí, Lệ phí

- Cấp mới: 40.000 đồng.

- Cấp lại, cấp đổi: 20.000 đồng.

(Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC ngày 15/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính “ Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí về công tác khai thác và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản”)

Mẫu đơn, mẫu tờ khai, thủ tục
  1. phụ lục 1.doc
  2. phụ lục 2.doc
Kết quả thực hiện

Giấy Xác nhận

STT Tên đơn vị Mức độ
1 UBND Thị xã Sông Cầu

Mức độ 2

2 UBND Huyện Phú Hoà

Mức độ 2

3 UBND Huyện Tây Hoà

Mức độ 2

4 UBND Huyện Đồng Xuân

Mức độ 2

5 UBND Huyện Tuy An

Mức độ 2

6 UBND Huyện Sơn Hòa

Mức độ 2

7 UBND Huyện Sông Hinh

Mức độ 2

8 UBND TP Tuy Hòa

Mức độ 2

9 UBND Huyện Đông Hoà

Mức độ 2

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định;

Bước 2: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Huyện, Thị xã, Thành phố;

 Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

     - Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận và hẹn thời gian kiểm tra phương tiện và trả kết quả;

     - Trường hợp hồ sơ thiếu và không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại;

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng từ 7h00' đến 11h30', chiều 13h30' đến 17h00'( Trừ ngày chiều thứ bảy, chủ nhật, lễ, Tết).

Bước 3: Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Huyện, Thị xã, Thành phố như sau: 

     - Nộp giấy biên nhận;  

     - Nhận Giấy chứng nhận.

Thời gian trả kết quả: Sáng từ 7h00 đến 11h30, chiều từ 13h‑h30 đến 17h00( Trừ ngày chiều thứ bảy, chủ nhật, lễ, Tết).

* Thành phần hồ sơ cấp mới:

     - Tờ Khai đăng ký tàu cá.

     - Hợp đồng đóng mới hoặc giấy mua bán tàu cá hoặc Biên lai nộp thuế trước bạ hoặc giấy tờ khác có giá trị xác định nguồn gốc hợp pháp của tàu cá;

     - Đối với tàu cá đóng mới, cải hoán phải có Văn bản chấp thuận của cơ quan quản lý thuỷ sản cấp tỉnh.

* Thành phần hồ sơ cấp đổi, cấp lại:

     - Tờ khai cấp đổi, cấp lại giấy Xác nhận đăng ký tàu cá.

     - Giấy Xác nhận đăng ký tàu cá cũ (nếu bị rách nát, hư hỏng, hoặc thay đổi tên tàu; bản chính) hoặc giấy khai báo bị mất có xác nhận của chính quyền địa phương cấp xã, phường, đồn Biên phòng và ngân hàng nơi bị mất (nếu bị mất)

Không

- Luật Thủy sản số 17/2003/QH11, ngày 26/11/2003 – Có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2004.

- Nghị định số 66/2005/NĐ-CP ngày 19/5/2005 của Chính phủ Về đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thuỷ sản - Có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo.

- Quyết định số 10/2006/QĐ-BTS ngày 3/7/2006 của Bộ trưởng Bộ Thủy sản Về việc ban hành qui chế đăng ký tàu cá và thuyền viên.

- Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC ngày 15/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính “ Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí về công tác khai thác và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản”

- Thông tư số 02/2007/TT-BTS ngày 13/7/2007 của Bộ Thuỷ sản hướng dẫn thực hiện Nghị định số 66/2005/NĐ-CP ngày 19/5/2005 của Chính phủ về báo đảm an toàn cho người và tàu cá hoạt động Thuỷ sản.

- Quyết định số 2377/2009/QĐ-UBND ngày ngày 25/12/2009 của UBND Tỉnh Phú Yên về việc phân cấp quản lý tàu cá, lồng, bè nuôi trồng thủy sản và các cấu trúc nổi khác phục vụ cho hoạt động thủy sản trên địa bàn Tỉnh Phú Yên.

Top