• Đăng nhập
    • Đăng ký

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Cấp giấy phép đào đường, vỉa hè.
Lĩnh vực Lĩnh vực Hạ tầng KT đô thị, KCN, KKT, KCNC
Cơ quan thực hiện

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND Huyện, Thị xã,Thành phố

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Phòng kinh tế hạ tầng (Phòng Quản lý Đô thị) huyện, Thị xã,thành phố

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng kinh tế hạ tầng (Phòng Quản lý Đô thị) huyện, Thị xã, Thành phố

+ Cơ quan phối hợp thực hiện TTHC: Không

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng UBND huyện, thị xã, thành phố

Đối tượng thực hiện

Tổ chức

Thời hạn giải quyết

07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Phí, Lệ phí

Không

Mẫu đơn, mẫu tờ khai, thủ tục
  1. mẫu 23.doc
Kết quả thực hiện

Giấy phép

STT Tên đơn vị Mức độ
1 UBND Thị xã Sông Cầu

Mức độ 2

2 UBND Huyện Phú Hoà

Mức độ 2

3 UBND Huyện Tây Hoà

Mức độ 2

4 UBND Huyện Đồng Xuân

Mức độ 2

5 UBND Huyện Tuy An

Mức độ 2

6 UBND Huyện Sông Hinh

Mức độ 2

7 UBND Huyện Đông Hoà

Mức độ 2

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng UBND cấp huyện, thị xã, thành phố.

- Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận và hẹn thời gian giao trả;

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại;

 Thời gian: Sáng từ 7h đến 11h; Chiều từ 13h30’ đến 16h30’ vào các ngày làm việc trong tuần.

Bước 3: Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng UBND huyện, thị xã, thành phố.

- Nộp giấy biên nhận;

- Nhận kết quả: Giấy phép đào đường.

Thời gian: Sáng từ 7h đến 11h; Chiều từ 13h30’ đến 16h30’ vào các ngày làm việc trong tuần.

Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị cấp Giấy phép đào đường để lắp đặt công trình;

- Các bản vẽ thiết kế thể hiện mặt bằng,mặt cắt, vị trí đào, kích thước đào,; sơ đồ đấu nối kỹ thuật.

- Các văn bản thống nhất về phương án thi công; biện pháp và tiến độ thi công giữa chủ đầu tư và đơn vị thi công.

- Thỏa thuận về hướng tuyến với cơ quan quản lý quy hoạch địa phương nếu công trình đó chưa được xác định trong quy hoạch đô thị được duyệt;

 

Không

+ Quyết định số 1818/2007/QĐ-UBND ngày 25/9/2007 của UBND tỉnh Phú Yên về việc ban hành Quy định quản lý cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị tại các đô thị trên địa bàn tỉnh Phú Yên-Có hiệu lực kể từ ngày 25/9/2007.

+ Nghị định số 39/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị;

+ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/ 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

+ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành pháp lệnh phí và lệ phí;

 

Top