• Đăng nhập
    • Đăng ký

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Thủ tục thẩm định thành lập tổ chức sự nghiệp nhà nước
Lĩnh vực Lĩnh vực Tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập
Cơ quan thực hiện

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh;

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:  Sở Nội vụ.

+ Cơ quan phối hợp thực hiện TTHC: không

Cách thức thực hiện

Tiếp nhận hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh: số 206A Trần Hưng Đạo, phường 4, Tp Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

Đối tượng thực hiện

Tổ chức

Thời hạn giải quyết

15 (mười lăm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (đúng thủ tục).

Phí, Lệ phí

Không

Mẫu đơn, mẫu tờ khai, thủ tục
Kết quả thực hiện

Văn bản thẩm định.

STT Tên đơn vị Mức độ
1 Sở Nội vụ

Mức độ 2

- Bước 1: Tổ chức đến nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nội vụ;

          - Bước 2: Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ; nếu hồ sơ chưa đầy đủ thủ tục, trả lại hồ sơ lại để hoàn chỉnh; nếu đầy đủ thì tiếp nhận, vào sổ theo dõi.

          - Bước 3: Thẩm định hồ sơ;

          - Bước 4: Văn bản thẩm định trình UBND tỉnh.

* Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 7h-11h30, chiều từ 13h30-17h00 (trừ ngày thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ, tết).

Hồ sơ bao gồm:

          + Đề án về thành lập đơn vị sự nghiệp công lập;

          + Văn bản đề nghị, tờ trình thành lập đơn vị sự nghiệp công lập, dự thảo quyết định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập, dự thảo quy chế tổ chức và hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập và các tài liệu khác có liên quan (giấy tờ đất đai, kinh phí, nguồn nhân lực);

          + Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan về việc thành lập đơn vị sự nghiệp công lập;

          + Báo cáo giải trình việc tiếp thu ý kiến của các cơ quan có liên quan.

 

- Đảm bảo các điều kiện cần thiết để triển khai hoạt động của tổ chức.

Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.

 

Top