• Đăng nhập
    • Đăng ký

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Cấp GPXD công trình đường dây trung áp và trạm biến áp
Lĩnh vực Lĩnh vực đặc thù
Cơ quan thực hiện

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND Tỉnh;
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên.
- Cơ quan phối hợp.

Cách thức thực hiện

Trực tuyến qua cổng dịch vụ công Tỉnh hoặc trực tiếp tại tại quầy của Sở Xây dựng - Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Phú Yên (206A Trần Hưng Đạo, phường 4, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên)

Đối tượng thực hiện

Chủ đầu tư xây dựng công trình

Thời hạn giải quyết

Không quá 07 ngày làm việc đối với lưới điện trung áp trên không và không quá 10 ngày làm việc đối với lưới điện trung áp ngầm kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, đồng thời quản lý sau cấp giấy phép.

Phí, Lệ phí

100.000đ/1 giấy phép.

Mẫu đơn, mẫu tờ khai, thủ tục
  1. Thủ tục cấp Giấy phép xây dựng công trình đường dây trung áp và trạm biến áp.doc
Kết quả thực hiện

Giấy phép xây dựng công trình đường dây trung áp và trạm biến áp.

STT Tên đơn vị Mức độ
1 Sở Xây dựng

Mức độ 2

Bước 1: Chủ đầu tư chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật
Bước 2: Chủ đầu tư nộp hồ sơ đến Sở Xây dựng
Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận và hẹn thời gian giao trả;
+ Trường hợp hồ sơ thiếu và không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại.
Bước 3: Trả kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Xây dựng

1) Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng (theo mẫu đính kèm).
2) Văn bản thỏa thuận vị trí cột/trạm điện và hành lang lưới điện của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
3) Hai bộ bản vẽ thiết kế, mỗi bộ gồm:
- Sơ đồ vị trí, hướng tuyến công trình;
- Bản vẽ mặt bằng tổng thể hoặc bản vẽ bình đồ công trình tỷ lệ 1/500 - 1/5000;
- Bản vẽ các mặt cắt ngang chủ yếu của tuyến công trình tỷ lệ 1/50 - 1/200; 
- Riêng đối với công trình ngầm phải bổ sung thêm:
+ Bản vẽ các mặt cắt ngang, các mặt cắt dọc thể hiện chiều sâu công trình tỷ lệ 1/50 - 1/200;
+ Sơ đồ đấu nối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngoài công trình.

Không

- Quyết  định số 1433/2007/QĐ-UBND ngày 09/8/2007 của UBND tỉnh Phú Yên về việc quy định mức thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng - Có hiệu lực kể từ ngày 19/8/2007.
- Quyết định số 22/2015/QĐ-UBND ngày 30/6/2015 của UBND tỉnh Phú Yên, về Ban hành quy định một số nội dung về rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng đối với lưới điện trung áp trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Top