• Đăng nhập
    • Đăng ký

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của Liên hiệp hợp tác xã
Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã
Cơ quan thực hiện

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông hiện đại - Sở Kế hoạch và Đầu tư, số 02 Điện Biên Phủ, phường 7, Tp. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

Đối tượng thực hiện

Tổ chức hoặc cá nhân.

Thời hạn giải quyết

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Phí, Lệ phí

Theo Nghị quyết số 70/2016/NQ-HĐND ngày 16/16/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên

Mẫu đơn, mẫu tờ khai, thủ tục
  1. PL HTX I-5.doc
Kết quả thực hiện

Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của Liên hiệp Hợp tác xã.

STT Tên đơn vị Mức độ
1 Sở Kế hoạch và Đầu tư

Mức độ 3

Bước 1: Người đại diện theo pháp luật của Liên hiệp Hợp tác xã hoặc người được ủy quyền đến nộp bản sao hợp lệ giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực, trường hợp được ủy quyền thì phải nộp thêm hợp đồng cung cấp dịch vụ hoặc giấy ủy quyền khi đến nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông - Sở Kế hoạch và Đầu tư (số 02A Điện Biên Phủ, phường 7, TP. Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên).

Bước 2: Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ, trao Giấy biên nhận.

- Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc chưa hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn người đến làm thủ tục bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

Bước 3: Trả kết quả tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông - Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Nộp Giấy biên nhận.

- Ký nhận kết quả.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng từ 7h-11h30. Chiều từ 13h30-17h (Từ thứ 2 đến sáng thứ 7 hàng tuần, trừ ngày nghỉ và Lễ, Tết).

- Thông báo về việc đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh (bản gốc);

- Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đăng ký Liên hiệp hợp tác xã;

- Nghị quyết của đại hội thành viên về việc mở chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của Liên hiệp hợp tác xã (bản gốc);

- Quyết định bằng văn bản của hội đồng quản trị về việc cử người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh (bản gốc);

- Bản sao hợp lệ giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh;

- Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân theo quy định đối với chi nhánh Liên hiệp hợp tác xã kinh doanh các ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.

Không.

Nghị định số 107/2017/NĐ-CP ngày 15/9/2017 sửa đổi bổ sung bộ số điều của Nghị định 193/2013/NĐ-CP

Top