• Đăng nhập
    • Đăng ký

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Gia hạn giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp
Lĩnh vực Lĩnh vực Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử
Cơ quan thực hiện

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Thông tin và Thông tỉnh Phú Yên

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Thông tin và Truyền thông Phú Yên

- Thiếu cơ quan phối hợp :  Không

Cách thức thực hiện

- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, số 206A Trần Hưng Đạo, Phường 4, TP. Tuy Hòa 

- Hoặc nộp trực tuyến tại Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh Phú Yên tại địa chỉ:http://congdichvucong.phuyen.gov.vn

Đối tượng thực hiện

Tổ chức

Thời hạn giải quyết

10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Phí, Lệ phí

không có

Mẫu đơn, mẫu tờ khai, thủ tục
Kết quả thực hiện

Giấy phép

STT Tên đơn vị Mức độ
1 Sở Thông tin và Truyền thông

Mức độ 4

Bước 1: Chậm nhất 30 (ba mươi) ngày trước khi hết hạn giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp, tổ chức, doanh nghiệp muốn gia hạn giấy phép đã được cấp, gửi hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Yên (số 10 Trần Phú, phường 7, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên);

Bước 2: Công chức tiếp nhận, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

- Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì công chức viết phiếu biên nhận cho người nộp hồ sơ và chuyển cho phòng chuyên môn xử lý.

- Nếu hồ sơ thiếu hoặc chưa hợp lệ hướng dẫn để người nộp hoàn thiện.

Bước 3: Trong thời hạn 10 (mười)  ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, Sở Thông tin và Truyền thông thẩm định, cấp gia hạn giấy phép. Trong trường hợp từ chối sẽ có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

Giấy phép được gia hạn không quá 02 (hai) lần; mỗi lần không quá 02 (hai) năm.

Bước 4: Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Yên.

- Nộp giấy biên nhận;

- Nhận kết quả;

- Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ đến 11giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17giờ (trừ ngày thứ 7, chủ nhật, ngày lễ, tết).

 

 

Văn bản đề nghị gia hạn (nêu rõ thời gian gia hạn)

Không

- Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;

- Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.

 

Top