• Đăng nhập
    • Đăng ký

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh
Lĩnh vực Lĩnh Vực Xuất bản
Cơ quan thực hiện

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Thông tin và Truyền thông

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Thông tin và Truyền thông Phú Yên. (phòng Thông tin – Báo chí – Xuất bản)

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: không

- Cơ quan phối hợp thực hiện TTHC: không

Cách thức thực hiện

- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, số 206A Trần Hưng Đạo, Phường 4, TP. Tuy Hòa 

- Hoặc nộp trực tuyến tại Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh Phú Yên tại địa chỉ:http://congdichvucong.phuyen.gov.vn

Đối tượng thực hiện

Tổ chức, Cá nhân

Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

Phí, Lệ phí

50.000 đồng/hồ sơ

Mẫu đơn, mẫu tờ khai, thủ tục
  1. 03.docx
Kết quả thực hiện

Giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh

STT Tên đơn vị Mức độ
1 Sở Thông tin và Truyền thông

Mức độ 2

Bước 1: Cơ quan, tổ chức và cá nhân Việt Nam, cá nhân nước ngoài có trụ sở tại Phú Yên gửi hồ sơ đề nghị cấp gấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Yên (số 10 Trần Phú, phường 7, TP.Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên)

Bước 2: Công chức tiếp nhận, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

- Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì công chức viết phiếu biên nhận cho người nộp hồ sơ và chuyển cho phòng chuyên môn xử lý.

- Nếu hồ sơ thiếu hoặc chưa hợp lệ hướng dẫn để người nộp hoàn thiện.

Bước 3: Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Thông tin và Truyền thông tiến hành thẩm tra và phải cấp giấy phép; trường hợp không cấp giấy phép phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do

Bước 4: Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Yên.

- Nộp giấy biên nhận;

- Nhận kết quả;

- Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ đến 11giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17giờ (trừ ngày thứ 7, chủ nhật, ngày lễ, tết).

- Đơn đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh;

- Danh mục xuất bản phẩm nhập khẩu không kinh doanh.

Không

- Luật Xuất Bản số 19/2012/QH13 của Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 20/11/2012;

- Thông tư số 23/2014/TT-BTTTT ngày 29/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất Bản.

- Thông tư số 214/2016/-TT-BTC ngày 10 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định nội dung tài liệu không kinh doanh để cấp giấy phép xuất bản, lệ phí cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh và lệ phí đăng ký nhập khẩu xuất bản phẩm để kinh doanh

Top