• Đăng nhập
    • Đăng ký

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Có 2000 thủ tục

STT Thủ tục hành chính Tên lĩnh vực Đơn vị cung cấp
1 Cấp giấy phép Bưu Chính Lĩnh Vực Bưu Chính Sở Thông tin và Truyền thông
2 Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính Lĩnh Vực Bưu Chính Sở Thông tin và Truyền thông
3 Cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn Lĩnh Vực Bưu Chính Sở Thông tin và Truyền thông
4 Thủ tục cho cho thuê đất công ích đối với hộ gia đình, cá nhân. Lĩnh vực đất đai Cấp xã
5 Thủ tục rút yêu cầu trợ giúp pháp lý của người được trợ giúp pháp lý Lĩnh vực: Trợ giúp pháp lý Sở Tư pháp
6 Sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính Lĩnh Vực Bưu Chính Sở Thông tin và Truyền thông
7 Trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài Lĩnh vực Báo chí Sở Thông tin và Truyền thông
8 Cấp giấy phép xuất bản bản tin Lĩnh vực Báo chí Sở Thông tin và Truyền thông
9 Cho phép họp báo (trong nước) Lĩnh vực Báo chí Sở Thông tin và Truyền thông
10 Cho phép họp báo (nước ngoài) Lĩnh vực Báo chí Sở Thông tin và Truyền thông
11 Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh Lĩnh Vực Xuất bản Sở Thông tin và Truyền thông
12 Cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm Lĩnh Vực Xuất bản Sở Thông tin và Truyền thông
13 Cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm Lĩnh Vực Xuất bản Sở Thông tin và Truyền thông
14 Cấp đổi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm Lĩnh Vực Xuất bản Sở Thông tin và Truyền thông
15 Cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài Lĩnh Vực Xuất bản Sở Thông tin và Truyền thông
16 Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh Lĩnh Vực Xuất bản Sở Thông tin và Truyền thông
17 Cấp giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm Lĩnh Vực Xuất bản Sở Thông tin và Truyền thông
18 Đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm Lĩnh Vực Xuất bản Sở Thông tin và Truyền thông
19 Cấp giấy phép hoạt động in Lĩnh Vực Xuất bản Sở Thông tin và Truyền thông
20 Cấp lại giấy phép hoạt động in Lĩnh Vực Xuất bản Sở Thông tin và Truyền thông
21 Đăng ký hoạt động cơ sở in Lĩnh Vực Xuất bản Sở Thông tin và Truyền thông
22 Thay đổi thông tin đăng ký hoạt động cơ sở in Lĩnh Vực Xuất bản Sở Thông tin và Truyền thông
23 Tổ chức khoa học và công nghệ Lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ
24 Thủ tục đăng ký giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi Sở Tài chính Lĩnh vực Quản lý Giá Sở Tài chính
25 Đăng ký Liên hiệp hợp tác xã Thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã Sở Kế hoạch và Đầu tư
26 Cấp đổi giấy phép lái xe Lĩnh vực Đường bộ Sở Giao thông vận tải
27 Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã chia Thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã Sở Kế hoạch và Đầu tư
28 Cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại điểm c, d, đ, e và g Khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh Lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế
29 Thủ tục cấp giấy phép quy hoạch xây dựng cho dự án đầu tư xây dựng trong khu chức năng đặc thù cấp quốc gia Lĩnh vực Quy hoạch - Kiến trúc Sở Xây dựng
30 Cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam bị mất hoặc hư hỏng hoặc bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại điểm a, b Khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế
31 Thỏa thuận vị trí cột/trạm điện và hành lang lưới điện Lĩnh vực đặc thù Sở Xây dựng
32 Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng khám chuyên khoa thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế
33 Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng khám đa khoa thuộc thẩm quyền của Sở Y tế. Lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế
34 Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam Lĩnh vực Lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
35 Cấp GPXD công trình đường dây trung áp và trạm biến áp Lĩnh vực đặc thù Sở Xây dựng
36 Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (đối tượng là công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam) Lĩnh vực Lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
37 Giao đất, cho thuê đất Đất đai Văn phòng Ủy ban
38 Phê duyệt trữ lượng khoáng sản Khoáng sản Văn phòng Ủy ban
39 Thủ tục kê khai giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi Sở Tài chính Lĩnh vực Quản lý Giá Sở Tài chính
40 Thủ tục hiệp thương giá đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc thẩm quyền của Sở Tài chính Lĩnh vực Quản lý Giá Sở Tài chính
41 Thủ tục quyết định giá thuộc thẩm quyền của Sở Tài chính Lĩnh vực Quản lý Giá Sở Tài chính
42 Thủ tục điều chuyển tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh Lĩnh vực Quản lý Công sản Sở Tài chính
43 Thủ tục bán tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh Lĩnh vực Quản lý Công sản Sở Tài chính
44 Thủ tục thanh lý tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền Ủy ban nhân dân tỉnh Lĩnh vực Quản lý Công sản Sở Tài chính
45 Thủ tục quyết toán dự án hoàn thành các dự án sử dụng vốn nhà nước (cấp tỉnh) Lĩnh vực Đầu tư Sở Tài chính
46 Thẩm định và thông báo quyết toán vốn đầu tư XDCB thuộc nguồn vốn NSNN theo niên độ ngân sách hàng năm của các tỉnh Lĩnh vực Đầu tư Sở Tài chính
47 Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc Lĩnh vực Hệ thống văn bằng chứng chỉ Sở Giáo dục và Đào tạo
48 MS03-TT185_Đăng ký mã số ĐVQHNS cho các dự án đầu tư tại giai đoạn thực hiện dự án Lĩnh vực Cấp mã số có QHNS Sở Tài chính
49 Cap Phu Hieu xe tuyen co dinh Lĩnh vực Đường bộ Sở Giao thông vận tải
50 Cap doi Phu hieu xe hop dong, taxi Lĩnh vực Đường bộ Sở Giao thông vận tải
51 THỦ TỤC ĐÃ BÃI BỎ - Thủ tục cấp lại CCHN hạng II, hạng III (Trường hợp CCHN bị rách, nát/thất lạc) Lĩnh vực Xây dựng Sở Xây dựng
52 Chủ trương đầu tư dự án Cấp Giấy chứng nhận đầu tư Văn phòng Ủy ban
53 Giải quyết khiếu nại lần đầu Giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý đơn Thanh tra tỉnh
54 Bình chọn, xét công nhận người có uy tín Lĩnh vực Dân tộc Ban Dân tộc
55 Giải quyết khiếu nại lần 2 Giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý đơn Thanh tra tỉnh
56 Xử lý đơn Giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý đơn Thanh tra tỉnh
57 Thủ tục Tiếp nhận bản công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng (Trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận được chỉ định (bên thứ ba)). Lĩnh vực Vật liệu xây dựng Sở Xây dựng
58 Thủ tục Tiếp nhận bản công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng (Trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh (bên thứ nhất)). Lĩnh vực Vật liệu xây dựng Sở Xây dựng
59 Thủ tục thẩm định thành lập tổ chức sự nghiệp nhà nước Lĩnh vực Tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập Sở Nội vụ
60 Thủ tục tiếp nhận các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức Lĩnh vực Công chức Sở Nội vụ
61 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài Lĩnh Vực Hộ tịch Cấp huyện
62 Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài Lĩnh Vực Hộ tịch Cấp huyện
63 Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài Lĩnh Vực Hộ tịch Cấp huyện
64 Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc Lĩnh Vực Hộ tịch Cấp huyện
65 Ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Lĩnh Vực Hộ tịch Cấp huyện
66 Ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Lĩnh Vực Hộ tịch Cấp huyện
67 Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài Lĩnh Vực Hộ tịch Cấp huyện
68 Cấp bản sao trích lục hộ tịch Lĩnh Vực Hộ tịch Cấp huyện
69 Cấp bản sao từ sổ gốc Lĩnh vực Chứng thực Cấp huyện
70 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Lĩnh vực Chứng thực Cấp huyện
71 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận Lĩnh vực Chứng thực Cấp huyện
72 Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) Lĩnh vực Chứng thực Cấp huyện
73 Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch Lĩnh vực Chứng thực Cấp huyện
74 Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch Lĩnh vực Chứng thực Cấp huyện
75 Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Lĩnh vực Chứng thực Cấp huyện
76 Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Lĩnh Vực Hộ tịch Cấp huyện
77 Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Lĩnh Vực Hộ tịch Cấp huyện
78 Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài Lĩnh Vực Hộ tịch Cấp huyện
79 Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài Lĩnh Vực Hộ tịch Cấp huyện
80 Ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch) Lĩnh Vực Hộ tịch Cấp huyện
81 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Lĩnh Vực Hộ tịch Cấp huyện
82 Đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài Lĩnh Vực Hộ tịch Cấp huyện
83 Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp Lĩnh vực Chứng thực Cấp huyện
84 Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật Lĩnh vực Chứng thực Cấp huyện
85 Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản Lĩnh vực Chứng thực Cấp huyện
86 Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản Lĩnh vực Chứng thực Cấp huyện
87 Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản Lĩnh vực Chứng thực Cấp huyện
88 Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện Lĩnh vực Bảo trợ xã hội Cấp huyện
89 Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội Lĩnh vực Bảo trợ xã hội Cấp huyện
90 Tiếp nhận đối tượng tự nguyện vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện Lĩnh vực Bảo trợ xã hội Cấp huyện
91 Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Lĩnh vực Bảo trợ xã hội Cấp huyện
92 Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền cấp phép của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lĩnh vực Bảo trợ xã hội Cấp huyện
93 Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp Lĩnh vực Bảo trợ xã hội Cấp huyện
94 Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Lĩnh vực Đất đai cấp huyện Cấp huyện
95 Đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký thành lập đối với cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lĩnh vực Bảo trợ xã hội Cấp huyện
96 Thủ tục thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư Lĩnh vực Đất đai cấp huyện Cấp huyện
97 Thủ tục giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất Lĩnh vực Đất đai cấp huyện Cấp huyện
98 Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân Lĩnh vực Đất đai cấp huyện Cấp huyện
99 Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu Lĩnh vực Đất đai cấp huyện Cấp huyện
100 Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất Lĩnh vực Đất đai cấp huyện Cấp huyện
101 Đăng ký bổ sung tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp Lĩnh vực Đất đai cấp huyện Cấp huyện
102 Gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế Lĩnh vực Đất đai cấp huyện Cấp huyện
103 Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm Lĩnh vực Đất đai cấp huyện Cấp huyện
104 Tách thửa hoặc hợp thửa đất Lĩnh vực Đất đai cấp huyện Cấp huyện
105 Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất Lĩnh vực Đất đai cấp huyện Cấp huyện
106 Thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện Lĩnh vực Đất đai cấp huyện Cấp huyện
107 Đính chính giấy chứng nhận đã cấp Lĩnh vực Đất đai cấp Tỉnh Cấp huyện
108 Chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo vượt ra ngoài phạm vi một xã nhưng trong phạm vi một huyện. Lĩnh vực Tôn giáo Cấp huyện
109 Xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường Lĩnh vực Bồi thường nhà nước Cấp huyện
110 Thủ tục giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần hai Lĩnh vực Bồi thường nhà nước Cấp huyện
111 Chi trả tiền bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính Lĩnh vực Bồi thường nhà nước Cấp huyện
112 Giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính Lĩnh vực Bồi thường nhà nước Cấp huyện
113 Giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần đầu Lĩnh vực Bồi thường nhà nước Cấp huyện
114 Chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường Lĩnh vực Bồi thường nhà nước Cấp huyện
115 Công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản Lĩnh vực: Công chứng Sở Tư pháp
116 Tạm ngừng tập sự hành nghề công chứng Lĩnh vực: Công chứng Sở Tư pháp
117 Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng chuyển đổi từ Văn phòng công chứng do một công chứng viên thành lập Lĩnh vực: Công chứng Sở Tư pháp
118 Công chứng việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch Lĩnh vực: Công chứng Sở Tư pháp
119 Đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên Lĩnh vực: Công chứng Sở Tư pháp
120 Đăng ký tập sự lại hành nghề công chứng sau khi chấm dứt tập sự hành nghề công chứng Lĩnh vực: Công chứng Sở Tư pháp
121 Cấp lại Thẻ công chứng viên Lĩnh vực: Công chứng Sở Tư pháp
122 Chấm dứt tập sự hành nghề công chứng Lĩnh vực: Công chứng Sở Tư pháp
123 Chuyển đổi Văn phòng công chứng do một công chứng viên thành lập Lĩnh vực: Công chứng Sở Tư pháp
124 Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cho các đối tượng được quy định tại Khoản 2 Điều 5 Thông tư 47/2014/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2014 Lĩnh vực Vệ sinh an toàn và và Dinh dưỡng Cấp huyện
125 Cấp đổi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cho các đối tượng được quy định tại Khoản 2 Điều 5 Thông tư 47/2014/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2014 Lĩnh vực Vệ sinh an toàn và và Dinh dưỡng Cấp huyện
126 Công chứng di chúc Lĩnh vực: Công chứng Sở Tư pháp
127 Hợp nhất Văn phòng công chứng Lĩnh vực: Công chứng Sở Tư pháp
128 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Lĩnh vực Viễn thông và Internet Cấp huyện
129 Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Lĩnh vực Viễn thông và Internet Cấp huyện
130 Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Lĩnh vực Viễn thông và Internet Cấp huyện
131 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Lĩnh vực Viễn thông và Internet Cấp huyện
132 Thủ tục Cấp, cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa thô sơ Lĩnh vực Thủy Sản Cấp huyện
133 Thay đổi nơi tập sự hành nghề công chứng từ tổ chức hành nghề công chứng này sang tổ chức hành nghề công chứng khác trong cùng một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Lĩnh vực: Công chứng Sở Tư pháp
134 Thủ tục Cấp, cấp lại, cấp đổi giấy Xác nhận đăng ký tàu cá dưới 20 CV Lĩnh vực Thủy Sản Cấp huyện
135 Thủ tục Cấp, đổi, cấp lại, gia hạn giấy phép khai thác thuỷ sản tàu cá dưới 20 CV Lĩnh vực Thủy Sản Cấp huyện
136 Thủ tục Cấp, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký lồng, bè nuôi trồng thủy sản Lĩnh vực Thủy Sản Cấp huyện
137 Sáp nhập Văn phòng công chứng Lĩnh vực: Công chứng Sở Tư pháp
138 Công chứng văn bản khai nhận di sản Lĩnh vực: Công chứng Sở Tư pháp
139 Thành lập Văn phòng công chứng Lĩnh vực: Công chứng Sở Tư pháp
140 Đăng ký tập sự hành nghề công chứng trường hợp người tập sự thay đổi nơi tập sự sang tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác Lĩnh vực: Công chứng Sở Tư pháp
141 Thành lập nhà trường, nhà trẻ Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo Cấp huyện
142 Cho phép hoạt động giáo dục nhà trường, nhà trẻ Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo Cấp huyện
143 Sáp nhập, chia, tách nhà trường, nhà trẻ Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo Cấp huyện
144 Giải thể hoạt động nhà trường, nhà trẻ Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo Cấp huyện
145 Chuyển nhượng Văn phòng công chứng Lĩnh vực: Công chứng Sở Tư pháp
146 Thành lập, cho phép thành lập trường tiểu học Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo Cấp huyện
147 Cho phép hoạt động giáo dục trường tiểu học Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo Cấp huyện
148 Sáp nhập, chia tách trường tiểu học Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo Cấp huyện
149 Giải thể trường tiểu học Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo Cấp huyện
150 Thành lập Hội công chứng viên Lĩnh vực: Công chứng Sở Tư pháp
151 Thành lập Trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo Cấp huyện
152 Giải thể Trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn - UBND cấp huyện Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo Cấp huyện
153 Thành lập cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo Cấp huyện
154 Thành lập, cho phép thành lập trường trung học cơ sở Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo Cấp huyện
155 Cho phép hoạt động giáo dục trường trung học cơ sở Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo Cấp huyện
156 Sáp nhập, chia tách trường trung học cơ sở Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo Cấp huyện
157 Giải thể trường trung học cơ sở Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo Cấp huyện
158 Chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non dân lập Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo Cấp huyện
159 Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo Cấp huyện
160 Cho phép thành lập nhà trường, nhà trẻ tư thục Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo Cấp huyện
161 Cho phép hoạt động giáo dục nhà trường, nhà trẻ tư thục Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo Cấp huyện
162 Sáp nhập, chia, tách nhà trường, nhà trẻ tư thục Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo Cấp huyện
163 Giải thể nhà trường, nhà trẻ tư thục Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo Cấp huyện
164 Tiếp nhận đối tượng học bổ túc THCS Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo Cấp huyện
165 Thuyên chuyển đối tượng học bổ túc THCS Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo Cấp huyện
166 Cho phép thành lập nhà trường, nhà trẻ dân lập Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo Cấp huyện
167 Cho phép nhà trường, nhà trẻ dân lập hoạt động giáo dục Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo Cấp huyện
168 Sáp nhập, chia, tách nhà trường, nhà trẻ dân lập Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo Cấp huyện
169 Giải thể nhà trường, nhà trẻ dân lập Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo Cấp huyện
170 Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo Cấp huyện
171 Công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo Cấp huyện
172 Chuyển trường đối với học sinh tiểu học Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo Cấp huyện
173 Quy trình đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo Cấp huyện
174 Công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi đối với đơn vị cấp cơ sở Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo Cấp huyện
175 Cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm đối với cấp trung học cơ sở Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo Cấp huyện
176 Xét cấp hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo ba và bốn tuổi Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo Cấp huyện
177 Công chứng hợp đồng, giao dịch do công chứng viên soạn thảo theo đề nghị của người yêu cầu công chứng Lĩnh vực: Công chứng Sở Tư pháp
178 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng nhận sáp nhập Lĩnh vực: Công chứng Sở Tư pháp
179 Quyết định chủ trương đầu tư của Ban quản lý Khu kinh tế LĨNH VỰC ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM Ban Quản lý khu kinh tế
180 Quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên: (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư): LĨNH VỰC ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM Ban Quản lý khu kinh tế
181 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà bên chuyển quyền đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định Văn Phòng Đăng ký đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
182 Quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) LĨNH VỰC ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM Ban Quản lý khu kinh tế
183 Quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) LĨNH VỰC ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM Ban Quản lý khu kinh tế
184 Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư. LĨNH VỰC ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM Ban Quản lý khu kinh tế
185 Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư LĨNH VỰC ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM Ban Quản lý khu kinh tế
186 Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của BQL Khu kinh tế LĨNH VỰC ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM Ban Quản lý khu kinh tế
187 Điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên: LĨNH VỰC ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM Ban Quản lý khu kinh tế
188 Điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ: LĨNH VỰC ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM Ban Quản lý khu kinh tế
189 Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Phú Yên đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư LĨNH VỰC ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM Ban Quản lý khu kinh tế
190 Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: (đối với trường hợp không điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư) LĨNH VỰC ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM Ban Quản lý khu kinh tế
191 Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sát nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế LĨNH VỰC ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM Ban Quản lý khu kinh tế
192 Điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài: LĨNH VỰC ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM Ban Quản lý khu kinh tế
193 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký đầu tư LĨNH VỰC ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM Ban Quản lý khu kinh tế
194 Đổi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án hoạt động theo giấy phép đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương: LĨNH VỰC ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM Ban Quản lý khu kinh tế
195 Chuyển nhượng dự án đầu tư LĨNH VỰC ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM Ban Quản lý khu kinh tế
196 Nộp lại giấy chứng nhận đăng ký đầu tư LĨNH VỰC ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM Ban Quản lý khu kinh tế
197 Thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC LĨNH VỰC ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM Ban Quản lý khu kinh tế
198 Hiệu đính thông tin trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư LĨNH VỰC ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM Ban Quản lý khu kinh tế
199 Giãn tiến độ đầu tư LĨNH VỰC ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM Ban Quản lý khu kinh tế
200 Tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư LĨNH VỰC ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM Ban Quản lý khu kinh tế
201 Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư LĨNH VỰC ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM Ban Quản lý khu kinh tế
202 Chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC LĨNH VỰC ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM Ban Quản lý khu kinh tế
203 Cung cấp thông tin về dự án đầu tư LĨNH VỰC ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM Ban Quản lý khu kinh tế
204 Bảo đảm đầu tư trong trường hợp không được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư LĨNH VỰC ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM Ban Quản lý khu kinh tế
205 Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu dịch vụ tư vấn LĨNH VỰC ĐẤU THẦU Ban Quản lý khu kinh tế
206 Thẩm định và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu LĨNH VỰC ĐẤU THẦU Ban Quản lý khu kinh tế
207 Cấp chứng chỉ quy hoạch LĨNH VỰC QUY HOẠCH VÀ XÂY DỰNG Ban Quản lý khu kinh tế
208 Thẩm định hồ sơ thiết kế cơ sở LĨNH VỰC QUY HOẠCH VÀ XÂY DỰNG Ban Quản lý khu kinh tế
209 Phê duyệt hồ sơ thiết kế BCTC-Dự toán LĨNH VỰC QUY HOẠCH VÀ XÂY DỰNG Ban Quản lý khu kinh tế
210 Cấp giấy phép quy hoạch LĨNH VỰC QUY HOẠCH VÀ XÂY DỰNG Ban Quản lý khu kinh tế
211 Cấp giấy phép xây dựng cho dự án LĨNH VỰC QUY HOẠCH VÀ XÂY DỰNG Ban Quản lý khu kinh tế
212 Điều chỉnh giấy phép xây dựng cho dự án LĨNH VỰC QUY HOẠCH VÀ XÂY DỰNG Ban Quản lý khu kinh tế
213 Gia hạn giấy phép xây dựng cho dự án LĨNH VỰC QUY HOẠCH VÀ XÂY DỰNG Ban Quản lý khu kinh tế
214 Thủ tục cấp lại giấy phép xây dựng cho dự án LĨNH VỰC QUY HOẠCH VÀ XÂY DỰNG Ban Quản lý khu kinh tế
215 Cấp giấy phép cải tạo, sửa chữa công trình LĨNH VỰC QUY HOẠCH VÀ XÂY DỰNG Ban Quản lý khu kinh tế
216 Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng LĨNH VỰC QUY HOẠCH VÀ XÂY DỰNG Ban Quản lý khu kinh tế
217 Cấp giấy phép cho người lao động nước ngoài làm việc tại các khu công nghiệp, khu kinh tế: LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, VIỆC LÀM Ban Quản lý khu kinh tế
218 Cấp lại giấy phép cho người lao động nước ngoài làm việc tại các khu công nghiệp, khu kinh tế LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, VIỆC LÀM Ban Quản lý khu kinh tế
219 Xác nhận người lao động nước ngoài làm việc tại các khu công nghiệp, khu kinh tế thuộc diện không cấp giấy phép lao động LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, VIỆC LÀM Ban Quản lý khu kinh tế
220 Đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, VIỆC LÀM Ban Quản lý khu kinh tế
221 Tiếp nhận thang lương - bảng lương, định mức lao động LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, VIỆC LÀM Ban Quản lý khu kinh tế
222 Tiếp nhận thỏa ước lao động tập thể LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, VIỆC LÀM Ban Quản lý khu kinh tế
223 . Đăng ký kế hoạch đưa người lao động đi thực tập ở nước ngoài dưới 90 ngày LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, VIỆC LÀM Ban Quản lý khu kinh tế
224 Giao lại đất, cho thuê đất trong Khu kinh tế Nam Phú Yên (Áp dụng đối với quỹ đất thuộc các khu chức năng của Khu kinh tế Nam Phú Yên và đã thực hiện xong công tác bồi thường GPMB) LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI Ban Quản lý khu kinh tế
225 Đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài Lĩnh vực: Trọng tài thương mại Sở Tư pháp
226 Đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài Lĩnh vực: Trọng tài thương mại Sở Tư pháp
227 Chấp thuận tách đấu nối khỏi hệ thống xử lý nước thải tập trung của khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và tự xử lý nước thải phát sinh (Cấp Tỉnh). Lĩnh vực môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường
228 Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài Lĩnh vực: Trọng tài thương mại Sở Tư pháp
229 Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài Lĩnh vực: Trọng tài thương mại Sở Tư pháp
230 Thu hồi giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài, Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài Lĩnh vực: Trọng tài thương mại Sở Tư pháp
231 Chấm dứt hoạt động của Chi nhánh/Văn phòng đại diện Trung tâm trọng tài Lĩnh vực: Trọng tài thương mại Sở Tư pháp
232 Đăng ký hoạt động Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam Lĩnh vực: Trọng tài thương mại Sở Tư pháp
233 Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam Lĩnh vực: Trọng tài thương mại Sở Tư pháp
234 Thu hồi Giấy đăng ký hoạt động Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam Lĩnh vực: Trọng tài thương mại Sở Tư pháp
235 Thông báo về việc thành lập Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam Lĩnh vực: Trọng tài thương mại Sở Tư pháp
236 Thông báo thay đổi Trưởng Văn phòng đại diện, địa điểm đặt trụ sở của Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Lĩnh vực: Trọng tài thương mại Sở Tư pháp
237 Thông báo thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác Lĩnh vực: Trọng tài thương mại Sở Tư pháp
238 Thông báo thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam sang tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác Lĩnh vực: Trọng tài thương mại Sở Tư pháp
239 Thông báo thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Trung tâm trọng tài, Chi nhánh Trung tâm trọng tài sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác Lĩnh vực: Trọng tài thương mại Sở Tư pháp
240 Thông báo về việc thành lập Chi nhánh/Văn phòng đại diện của Trung tâm trọng tài tại nước ngoài Lĩnh vực: Trọng tài thương mại Sở Tư pháp
241 Thông báo về việc thành lập Văn phòng đại diện của Trung tâm trọng tài Lĩnh vực: Trọng tài thương mại Sở Tư pháp
242 Thông báo về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở, Trưởng Văn phòng đại diện của Trung tâm trọng tài Lĩnh vực: Trọng tài thương mại Sở Tư pháp
243 Thông báo thay đổi danh sách trọng tài viên Lĩnh vực: Trọng tài thương mại Sở Tư pháp
244 Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài, Chi nhánh Trung tâm trọng tài, Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam Lĩnh vực: Trọng tài thương mại Sở Tư pháp
245 Thủ tục thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh Lĩnh vực Quy hoạch - Kiến trúc Sở Xây dựng
246 Thủ tục gia hạn thời hạn sở hữu nhà ở tại Việt Nam của tổ chức, cá nhân nước ngoài Lĩnh vực Nhà ở và công sở Sở Xây dựng
247 Thủ tục thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, thuê mua Lĩnh vực Nhà ở và công sở Sở Xây dựng
248 THỦ TỤC ĐÃ BÃI BỎ - Thủ tục cấp/cấp lại/điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III đối với tổ chức Lĩnh vực Xây dựng Sở Xây dựng
249 THỦ TỤC ĐÃ BÃI BỎ - Thủ tục đăng tải/thay đổi, bổ sung thông tin năng lực của tổ chức Lĩnh vực Xây dựng Sở Xây dựng
250 Thủ tục Chấp thuận đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới; dự án tái thiết khu đô thị; dự án bảo tồn, tôn tạo khu đô thị; dự án cải tạo chỉnh trang khu đô thị; dự án đầu tư xây dựng khu đô thị hỗn hợp thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh Lĩnh vực Phát triển đô thị Sở Xây dựng
251 Giải quyết khiếu nại lần đầu Lĩnh vực Giải quyết khiếu nại Cấp huyện
252 Giải quyết khiếu nại lần hai Lĩnh vực Giải quyết khiếu nại Cấp huyện
253 Thủ tục Điều chỉnh đối với các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới; dự án tái thiết khu đô thị; dự án bảo tồn, tôn tạo khu đô thị; dự án cải tạo chỉnh trang khu đô thị; dự án đầu tư xây dựng khu đô thị hỗn hợp thuộc thẩm quyền chấp thuận của UBND cấp tỉnh Lĩnh vực Phát triển đô thị Sở Xây dựng
254 Tiếp công dân Lĩnh vực Tiếp công dân Cấp huyện
255 Xử lý đơn Lĩnh vực Xử lý đơn Cấp huyện
256 Đăng ký khai thác nước dưới đất Lĩnh vực Tài nguyên nước Cấp huyện
257 Thủ tục Chấp thuận đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình trong khu vực hạn chế phát triển. Lĩnh vực Phát triển đô thị Sở Xây dựng
258 Lấy ý kiến UBND cấp xã, cấp huyện đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước nội tỉnh Lĩnh vực Tài nguyên nước Cấp huyện
259 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề Lĩnh vực Thi đua khen thưởng Cấp huyện
260 Thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở thuộc thẩm quyền của UBND Tỉnh theo quy định tại Khoản 5 Điều 9 của Nghị định 99/2015/NĐ-CP Lĩnh vực Nhà ở và công sở Sở Xây dựng
261 Thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở thuộc thẩm quyền của UBND Tỉnh theo quy định tại Khoản 6 Điều 9 của Nghị định 99/2015/NĐ-CP Lĩnh vực Nhà ở và công sở Sở Xây dựng
262 Thủ tục lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại đối với trường hợp chỉ định chủ đầu tư quy định tại Khoản 2 Điều 18 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP Lĩnh vực Nhà ở và công sở Sở Xây dựng
263 Thủ tục thẩm định giá bán, thuê mua, thê nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng theo dự án bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn Tỉnh Lĩnh vực Nhà ở và công sở Sở Xây dựng
264 Thủ tục thuê nhà ở công vụ thuộc thẩm quyền quản lý của UBND Tỉnh Lĩnh vực Nhà ở và công sở Sở Xây dựng
265 Đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư Lĩnh vực: Luật Sư Sở Tư pháp
266 Đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật Lĩnh vực: Tư vấn pháp luật Sở Tư pháp
267 Đăng ký hoạt động cho chi nhánh của Trung tâm tư vấn pháp luật Lĩnh vực: Tư vấn pháp luật Sở Tư pháp
268 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật, chi nhánh Lĩnh vực: Tư vấn pháp luật Sở Tư pháp
269 Chấm dứt hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật trong trường hợp theo quyết định của tổ chức chủ quản Lĩnh vực: Tư vấn pháp luật Sở Tư pháp
270 Chấm dứt hoạt động trung tâm tư vấn pháp luật trong trường hợp bị thu hồi giấy đăng ký hoạt động Lĩnh vực: Tư vấn pháp luật Sở Tư pháp
271 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh Trung tâm tư vấn pháp luật Lĩnh vực: Tư vấn pháp luật Sở Tư pháp
272 Thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật, chi nhánh ( Trong trường hợp Trung tâm tư vấn pháp luật, Chi nhánh không đủ số lượng luật sư, tư vấn viên pháp luật theo quy định của Nghị định số 77/2008/NĐ-CP) Lĩnh vực: Tư vấn pháp luật Sở Tư pháp
273 Thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật, chi nhánh (2 Trong trường hợp Trung tâm tư vấn pháp luật, Chi nhánh bị xử phạt vi phạm hành chính với hình thức xử phạt bổ sung là tước quyền sử dụng Giấy đăng ký hoạt động không thời hạn) Lĩnh vực: Tư vấn pháp luật Sở Tư pháp
274 Cấp thẻ tư vấn viên pháp luật Lĩnh vực: Tư vấn pháp luật Sở Tư pháp
275 Cấp lại thẻ tư vấn viên pháp luật Lĩnh vực: Tư vấn pháp luật Sở Tư pháp
276 Đăng ký hoạt động của công ty luật Việt Nam chuyển đổi từ công ty luật nước ngoài Lĩnh vực: Luật Sư Sở Tư pháp
277 Cấp giấy phép kinh doanh karaoke Lĩnh vực Văn hóa cơ sở Cấp huyện
278 Công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” Lĩnh vực Văn hóa cơ sở Cấp huyện
279 Công nhận “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa” và tương đương Lĩnh vực Văn hóa cơ sở Cấp huyện
280 Công nhận “Tổ dân phố văn hóa” và tương đương Lĩnh vực Văn hóa cơ sở Cấp huyện
281 Cấp Giấy chứng nhận Đăng ký tàu cá tạm thời Lĩnh vực Thủy sản Sở Nông nghiệp và PTNT
282 Cấp lại Giấy chứng nhận Đăng ký tàu cá Lĩnh vực Thủy sản Sở Nông nghiệp và PTNT
283 Cấp Giấy chứng nhận Đăng ký tàu cá đối với tàu cá chuyển nhượng quyền sở hữu Lĩnh vực Thủy sản Sở Nông nghiệp và PTNT
284 Cấp Giấy chứng nhận Đăng ký tàu cá đối với tàu cá thuộc diện thuê trền, hoặc thuê – mua tàu Lĩnh vực Thủy sản Sở Nông nghiệp và PTNT
285 Cấp Sổ Danh bạ thuyền viên tàu cá Lĩnh vực Thủy sản Sở Nông nghiệp và PTNT
286 Cấp Giấy chứng nhận Đăng ký bè cá Lĩnh vực Thủy sản Sở Nông nghiệp và PTNT
287 Cấp Giấy chứng nhận Đăng ký tàu cá đối với tàu cá hoán cải Lĩnh vực Thủy sản Sở Nông nghiệp và PTNT
288 Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá đối với tàu cá đóng mới Lĩnh vực Thủy sản Sở Nông nghiệp và PTNT
289 Đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng Lĩnh vực: Công chứng Sở Tư pháp
290 Công chứng hợp đồng, giao dịch soạn thảo sẵn Lĩnh vực: Công chứng Sở Tư pháp
291 Xóa đăng ký hành nghề công chứng Lĩnh vực: Công chứng Sở Tư pháp
292 Từ chối hướng dẫn tập sự (trường hợp tổ chức hành nghề công chứng không có công chứng viên khác đủ điều kiện hướng dẫn tập sự) Lĩnh vực: Công chứng Sở Tư pháp
293 Công chứng hợp đồng ủy quyền Lĩnh vực: Công chứng Sở Tư pháp
294 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng Lĩnh vực: Công chứng Sở Tư pháp
295 Thay đổi công chứng viên hướng dẫn tập sự trong trường hợp tổ chức hành nghề công chứng nhận tập sự tạm ngừng hoạt động, chấm dứt hoạt động hoặc bị chuyển đổi, giải thể Lĩnh vực: Công chứng Sở Tư pháp
296 Công chứng hợp đồng thế chấp bất động sản Lĩnh vực: Công chứng Sở Tư pháp
297 Công chứng văn bản từ chối nhận di sản Lĩnh vực: Công chứng Sở Tư pháp
298 Công chứng bản dịch Lĩnh vực: Công chứng Sở Tư pháp
299 Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng hợp nhất Lĩnh vực: Công chứng Sở Tư pháp
300 Nhận lưu giữ di chúc Lĩnh vực: Công chứng Sở Tư pháp
301 Cấp bản sao văn bản công chứng Lĩnh vực: Công chứng Sở Tư pháp
302 Thu hồi Quyết định cho phép thành lập Văn phòng công chứng Lĩnh vực: Công chứng Sở Tư pháp
303 Thay đổi công chứng viên hướng dẫn tập sự trong trường hợp người tập sự đề nghị thay đổi Lĩnh vực: Công chứng Sở Tư pháp
304 Thông báo việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản Lĩnh vực: Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản Sở Tư pháp
305 Tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản Lĩnh vực: Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản Sở Tư pháp
306 Chấm dứt hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân Lĩnh vực: Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản Sở Tư pháp
307 Tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với Quản tài viên Lĩnh vực: Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản Sở Tư pháp
308 Thay đổi thông tin đăng ký hành nghề của Quản tài viên Lĩnh vực: Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản Sở Tư pháp
309 Thay đổi thông tin đăng ký hành nghề của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản Lĩnh vực: Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản Sở Tư pháp
310 Hủy bỏ việc tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản trước thời hạn đối với doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản Lĩnh vực: Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản Sở Tư pháp
311 Thay đổi thành viên hợp danh của công ty hợp danh, chủ doanh nghiệp tư nhân quản lý, thanh lý tài sản Lĩnh vực: Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản Sở Tư pháp
312 Hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản trước thời hạn đối với Quản tài viên. Lĩnh vực: Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản Sở Tư pháp
313 Công nhận Nghề truyền thống Lĩnh vực Phát triển nông thôn Sở Nông nghiệp và PTNT
314 Công nhận Làng nghề Lĩnh vực Phát triển nông thôn Sở Nông nghiệp và PTNT
315 Công nhận Làng nghề truyền thống Lĩnh vực Phát triển nông thôn Sở Nông nghiệp và PTNT
316 Xác nhận đăng ký huyện đạt chuẩn nông thôn mới Lĩnh vực Nông Thôn Mới Sở Nông nghiệp và PTNT
317 Công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới Lĩnh vực Nông Thôn Mới Sở Nông nghiệp và PTNT
318 Cấp giấy phép cho hoạt động trồng cây lâu năm thuộc rễ ăn sâu trên 1m trong phạm vi bảo vệ công Trình thủy lợi thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND Tỉnh. Lĩnh vực Thuỷ lợi Sở Nông nghiệp và PTNT
319 Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm Lĩnh vực Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Sở Nông nghiệp và PTNT
320 Cấp, gia hạn Chứng chỉ hành nghề thú y thuộc thẩm quyền cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp tỉnh Lĩnh vực Chăn nuôi - Thú y Sở Nông nghiệp và PTNT
321 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm: Lĩnh vực Mỹ phẩm Sở Y tế
322 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm: Lĩnh vực Mỹ phẩm Sở Y tế
323 Điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh sản xuất mỹ phẩm Lĩnh vực Mỹ phẩm Sở Y tế
324 Công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế Lĩnh vực Trang thiết bị và Công trình y tế Sở Y tế
325 Công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với trang thiết bị y tế thuộc loại A Lĩnh vực Trang thiết bị và Công trình y tế Sở Y tế
326 Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D Lĩnh vực Trang thiết bị và Công trình y tế Sở Y tế
327 Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế Lĩnh vực Y tế dự phòng và Môi trường Sở Y tế
328 Công bố cơ sở đủ điều kiện cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn trong lĩnh vực gia dụng và y tế bằng chế phẩm Lĩnh vực Y tế dự phòng và Môi trường Sở Y tế
329 Đề nghị bổ nhiệm giám định viên pháp y và giám định viên pháp y tâm thần thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Lĩnh vực Tổ chức cán bộ Sở Y tế
330 Đề nghị miễn nhiệm giám định viên pháp y và giám định viên pháp y tâm thần thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Lĩnh vực Tổ chức cán bộ Sở Y tế
331 Cấp thẻ nhân viên tiếp cận cộng đồng Lĩnh vực Y tế dự phòng và Môi trường Sở Y tế
332 Thông báo hoạt động đối với tổ chức tư vấn về phòng, chống HIV/AIDS Lĩnh vực Y tế dự phòng và Môi trường Sở Y tế
333 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng được chuyển nhượng Lĩnh vực: Công chứng Sở Tư pháp
334 Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng Lĩnh vực: Công chứng Sở Tư pháp
335 Đăng ký tập sự hành nghề công chứng Lĩnh vực: Công chứng Sở Tư pháp
336 Chấm dứt hoạt động Văn phòng công chứng (trường hợp tự chấm dứt) Lĩnh vực: Công chứng Sở Tư pháp
337 Thu hồi thẻ tư vấn viên pháp luật Lĩnh vực: Tư vấn pháp luật Sở Tư pháp
338 Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản Lĩnh vực: Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản Sở Tư pháp
339 Gia hạn quyết định tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản Lĩnh vực: Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản Sở Tư pháp
340 Giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần hai Lĩnh vực: Bồi thường Nhà nước Sở Tư pháp
341 Chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường Lĩnh vực: Bồi thường Nhà nước Sở Tư pháp
342 Trả lại tài sản Lĩnh vực: Bồi thường Nhà nước Sở Tư pháp
343 Chi trả tiền bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính Lĩnh vực: Bồi thường Nhà nước Sở Tư pháp
344 Giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần đầu Lĩnh vực: Bồi thường Nhà nước Sở Tư pháp
345 Xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường Lĩnh vực: Bồi thường Nhà nước Sở Tư pháp
346 Giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính Lĩnh vực: Bồi thường Nhà nước Sở Tư pháp
347 Quyết định chủ trương đầu tư của UBND Tỉnh (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) đối với dự án quy định tại điều 32 Luật Đầu tư Lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam Sở Kế hoạch và Đầu tư
348 Giải quyết khiếu nại lần đầu Giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý đơn Thanh tra tỉnh
349 Thẩm định hồ sơ mời sơ tuyển trong lựa chọn Nhà đầu tư Lĩnh vực Đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư
350 Đăng ký thành lập doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh) Lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Sở Kế hoạch và Đầu tư
351 Kê khai tài sản, thu nhập Lĩnh vực Phòng chống tham nhũng Cấp huyện
352 Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần. Lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Sở Kế hoạch và Đầu tư
353 Công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập Lĩnh vực Phòng chống tham nhũng Cấp huyện
354 Xác minh tài sản, thu nhập Lĩnh vực Phòng chống tham nhũng Cấp huyện
355 Đăng ký thay đổi vốn điều lệ, thay đổi tỷ lệ vốn góp Lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Sở Kế hoạch và Đầu tư
356 Tiếp nhận yêu cầu giải trình Lĩnh vực Phòng chống tham nhũng Cấp huyện
357 Đăng ký thay đổi thành viên Công ty TNHH hai thành viên trở lên. Lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Sở Kế hoạch và Đầu tư
358 Thực hiện việc giải trình Lĩnh vực Phòng chống tham nhũng Cấp huyện
359 Đăng ký thay đổi Chủ sở hữu Công ty TNHH một thành viên. Lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Sở Kế hoạch và Đầu tư
360 Đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân trong trường hợp bán, tặng cho doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp chết, mất tích. Lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Sở Kế hoạch và Đầu tư
361 Công nhận lần đầu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” Lĩnh vực Văn hóa cơ sở Cấp huyện
362 Đăng ký doanh nghiệp thay thế nội dung đăng ký kinh doanh trong Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương khác Lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Sở Kế hoạch và Đầu tư
363 Công nhận lại “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” Lĩnh vực Văn hóa cơ sở Cấp huyện
364 Công nhận lần đầu “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” Lĩnh vực Văn hóa cơ sở Cấp huyện
365 Công nhận lại “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” Lĩnh vực Văn hóa cơ sở Cấp huyện
366 Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 1.000 bản đến dưới 2.000 bản Lĩnh vực Thư viện Cấp huyện
367 Thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh Lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Sở Kế hoạch và Đầu tư
368 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình Lĩnh vực Gia đình Cấp huyện
369 Thông báo thay đổi vốn đầu tư của chủ Doanh nghiệp tư nhân. Lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Sở Kế hoạch và Đầu tư
370 Thông báo thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập Công ty cổ phần. Lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Sở Kế hoạch và Đầu tư
371 Thủ thục cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ Lĩnh vực QLNN về quỹ xã hội, quỹ từ thiện Cấp huyện
372 Thủ tục công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ Lĩnh vực QLNN về quỹ xã hội, quỹ từ thiện Cấp huyện
373 Thủ tục công nhận thay đổi, bổ sung thành viên Hội đồng quản lý quỹ Lĩnh vực QLNN về quỹ xã hội, quỹ từ thiện Cấp huyện
374 Thủ tục thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ Lĩnh vực QLNN về quỹ xã hội, quỹ từ thiện Cấp huyện
375 Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ Lĩnh vực QLNN về quỹ xã hội, quỹ từ thiện Cấp huyện
376 Thủ tục cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động Lĩnh vực QLNN về quỹ xã hội, quỹ từ thiện Cấp huyện
377 Thủ tục hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ Lĩnh vực QLNN về quỹ xã hội, quỹ từ thiện Cấp huyện
378 Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa Lĩnh vực đường thủy nội địa Cấp huyện
379 Thông báo thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài trong công ty cổ phần chưa niêm yết Lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Sở Kế hoạch và Đầu tư
380 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế. Lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Sở Kế hoạch và Đầu tư
381 Báo cáo thay đổi thông tin người quản lý doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh). Lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Sở Kế hoạch và Đầu tư
382 Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh). Lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Sở Kế hoạch và Đầu tư
383 Thông báo mẫu con dấu (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh). Lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Sở Kế hoạch và Đầu tư
384 Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh). Lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Sở Kế hoạch và Đầu tư
385 Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện (đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương). Lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Sở Kế hoạch và Đầu tư
386 Thông báo lập địa điểm kinh doanh (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh). Lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Sở Kế hoạch và Đầu tư
387 Thông báo lập địa điểm kinh doanh (đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương). Lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Sở Kế hoạch và Đầu tư
388 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh). Lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Sở Kế hoạch và Đầu tư
389 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện (đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương). Lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Sở Kế hoạch và Đầu tư
390 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký địa điểm kinh doanh (đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương). Lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Sở Kế hoạch và Đầu tư
391 Thông báo chào bán cổ phần riêng lẻ của công ty cổ phần không phải là công ty cổ phần đại chúng. Lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Sở Kế hoạch và Đầu tư
392 Thông báo cập nhật thông tin cổ đông là cá nhân nước ngoài, người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là tổ chức nước ngoài (đối với công ty cổ phần). Lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Sở Kế hoạch và Đầu tư
393 Thông báo cho thuê doanh nghiệp tư nhân Lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Sở Kế hoạch và Đầu tư
394 Bán doanh nghiệp tư nhân. Lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Sở Kế hoạch và Đầu tư
395 Chia doanh nghiệp (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần) 13.1. Thành lập mới công ty được chia là công ty TNHH một thành viên. Lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Sở Kế hoạch và Đầu tư
396 Thành lập mới công ty được chia là công ty TNHH hai thành viên trở lên. Lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Sở Kế hoạch và Đầu tư
397 Thành lập mới công ty được chia là Công ty cổ phần. Lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Sở Kế hoạch và Đầu tư
398 Thành lập mới công ty được tách là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Sở Kế hoạch và Đầu tư
399 Thành lập mới công ty được tách là công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. Lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Sở Kế hoạch và Đầu tư
400 Thành lập mới công ty được tách là công ty cổ phần. Lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Sở Kế hoạch và Đầu tư
401 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của công ty bị tách Lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Sở Kế hoạch và Đầu tư
402 Thành lập mới công ty hợp nhất là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Sở Kế hoạch và Đầu tư
403 Thành lập mới công ty hợp nhất là công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. Lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Sở Kế hoạch và Đầu tư
404 Thành lập mới công ty hợp nhất là công ty cổ phần. Lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Sở Kế hoạch và Đầu tư
405 Đăng ký thay đổi công ty nhận sáp nhập là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Sở Kế hoạch và Đầu tư
406 Đăng ký thay đổi công ty nhận sáp nhập là công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. Lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Sở Kế hoạch và Đầu tư
407 Đăng ký thay đổi công ty nhận sáp nhập là công ty cổ phần. Lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Sở Kế hoạch và Đầu tư
408 Chuyển đổi công ty TNHH thành công ty cổ phần. Lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Sở Kế hoạch và Đầu tư
409 Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty TNHH một thành viên. Lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Sở Kế hoạch và Đầu tư
410 Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty TNHH hai thành viên trở lên. Lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Sở Kế hoạch và Đầu tư
411 Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn. Lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Sở Kế hoạch và Đầu tư
412 Thông báo tạm ngừng kinh doanh. Lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Sở Kế hoạch và Đầu tư
413 Thông báo về việc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo Lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Sở Kế hoạch và Đầu tư
414 Giải thể doanh nghiệp Lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Sở Kế hoạch và Đầu tư
415 Giải thể doanh nghiệp trong trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc theo quyết định của Tòa án. Lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Sở Kế hoạch và Đầu tư
416 Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh. Lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Sở Kế hoạch và Đầu tư
417 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Sở Kế hoạch và Đầu tư
418 Hiệu đính, cập nhật bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp Lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Sở Kế hoạch và Đầu tư
419 Cập nhật bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp Lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Sở Kế hoạch và Đầu tư
420 Thông báo thay đổi thông tin người đại diện theo ủy quyền Lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Sở Kế hoạch và Đầu tư
421 Chuyển đổi công ty TNHH một thành viên thành công ty TNHH hai thành viên trở lên. Lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Sở Kế hoạch và Đầu tư
422 Chuyển đổi công ty TNHH hai thành viên trở lên thành công ty TNHH một thành viên. Lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Sở Kế hoạch và Đầu tư
423 Đăng ký lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa Lĩnh vực đường thủy nội địa Cấp huyện
424 Thông báo tạm ngừng kinh doanh công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu. Lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Sở Kế hoạch và Đầu tư
425 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa Lĩnh vực đường thủy nội địa Cấp huyện
426 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật Lĩnh vực đường thủy nội địa Cấp huyện
427 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện Lĩnh vực đường thủy nội địa Cấp huyện
428 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện Lĩnh vực đường thủy nội địa Cấp huyện
429 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác Lĩnh vực đường thủy nội địa Cấp huyện
430 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện Lĩnh vực đường thủy nội địa Cấp huyện
431 Xóa Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện Lĩnh vực đường thủy nội địa Cấp huyện
432 Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện Lĩnh Vực Công Nghiệp Tiêu Dùng Cấp huyện
433 Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước và XNK Cấp huyện
434 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước và XNK Cấp huyện
435 Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước và XNK Cấp huyện
436 Trả lại tài sản Lĩnh vực Bồi thường nhà nước Cấp huyện
437 Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền Lao Động-Tiền Lương-Quan Hệ Lao Động Cấp huyện
438 Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy (cấp huyện) Lĩnh vực Xuất Bản Cấp huyện
439 Thay đổi thông tin cơ sở dịch vụ photocopy Lĩnh vực Xuất Bản Cấp huyện
440 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Lĩnh vực Thành Lập và Hoạt Động HKD Cấp huyện
441 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh Lĩnh vực Thành Lập và Hoạt Động HKD Cấp huyện
442 Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh Lĩnh vực Thành Lập và Hoạt Động HKD Cấp huyện
443 Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh Lĩnh vực Thành Lập và Hoạt Động HKD Cấp huyện
444 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh Lĩnh vực Thành Lập và Hoạt Động HKD Cấp huyện
445 Đăng ký thành lập Hợp tác xã Thành lập và hoạt động Hợp Tác Xã Cấp huyện
446 Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của Hợp tác xã Thành lập và hoạt động Hợp Tác Xã Cấp huyện
447 Đăng ký thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề sản xuất kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật; tên, địa chỉ, người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện của hợp tác xã Thành lập và hoạt động Hợp Tác Xã Cấp huyện
448 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký Hợp tác xã Thành lập và hoạt động Hợp Tác Xã Cấp huyện
449 Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của Hợp tác xã Thành lập và hoạt động Hợp Tác Xã Cấp huyện
450 Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký Hợp tác xã (đối với trường hợp hợp tác xã giải thể tự nguyện) Thành lập và hoạt động Hợp Tác Xã Cấp huyện
451 Đăng ký thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã Thành lập và hoạt động Hợp Tác Xã Cấp huyện
452 Thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu Lĩnh vực Đấu Thầu Cấp huyện
453 Thẩm định hồ sơ mời sơ tuyển trong lựa chọn Nhà đầu tư Lĩnh vực Đấu Thầu Cấp huyện
454 Thẩm định kế hoạch lựa chọn Nhà đầu tư Lĩnh vực Đấu Thầu Cấp huyện
455 Đăng ký khai sinh Lĩnh Vực Hộ Tịch Cấp xã
456 Đăng ký kết hôn Lĩnh Vực Hộ Tịch Cấp xã
457 Đăng ký nhận cha, mẹ, con Lĩnh Vực Hộ Tịch Cấp xã
458 Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con Lĩnh Vực Hộ Tịch Cấp xã
459 Đăng ký khai tử Lĩnh Vực Hộ Tịch Cấp xã
460 Đăng ký khai sinh lưu động Lĩnh Vực Hộ Tịch Cấp xã
461 Đăng ký kết hôn lưu động Lĩnh Vực Hộ Tịch Cấp xã
462 Đăng ký khai tử lưu động Lĩnh Vực Hộ Tịch Cấp xã
463 Đăng ký giám hộ Lĩnh Vực Hộ Tịch Cấp xã
464 Đăng ký chấm dứt giám hộ Lĩnh Vực Hộ Tịch Cấp xã
465 Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch Lĩnh Vực Hộ Tịch Cấp xã
466 Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Lĩnh Vực Hộ Tịch Cấp xã
467 Đăng ký lại khai sinh Lĩnh Vực Hộ Tịch Cấp xã
468 Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Lĩnh Vực Hộ Tịch Cấp xã
469 Đăng ký lại kết hôn Lĩnh Vực Hộ Tịch Cấp xã
470 Cấp bản sao trích lục hộ tịch Lĩnh Vực Hộ Tịch Cấp xã
471 Liên thông các thủ tục đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 06 tuổi Lĩnh Vực Hộ Tịch Cấp xã
472 Liên thông các thủ tục đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 06 tuổi Lĩnh Vực Hộ Tịch Cấp xã
473 Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai Lĩnh vực đất đai Cấp xã
474 Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường Lĩnh Vực Môi Trường Cấp xã
475 Xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản Lĩnh Vực Môi Trường Cấp xã
476 Tham vấn ý kiến báo cáo đánh giá tác động môi trường Lĩnh Vực Môi Trường Cấp xã
477 Tham vấn ý kiến đề án bảo vệ môi trường chi tiết Lĩnh Vực Môi Trường Cấp xã
478 Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo Cấp xã
479 Sáp nhập, chia tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo Cấp xã
480 Giải thể hoạt động nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo Cấp xã
481 Đăng ký hoạt động nhóm trẻ đối với những nơi mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non chưa đáp ứng đủ nhu cầu đưa trẻ tới trường, lớp Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo Cấp xã
482 Giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính Lĩnh Vực Bồi Thường Nhà nước Cấp xã
483 Chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường Lĩnh Vực Bồi Thường Nhà nước Cấp xã
484 Trả lại tài sản Lĩnh Vực Bồi Thường Nhà nước Cấp xã
485 Chi trả tiền bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính Lĩnh Vực Bồi Thường Nhà nước Cấp xã
486 Giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần đầu Lĩnh Vực Bồi Thường Nhà nước Cấp xã
487 Công nhận tuyên truyền viên pháp luật (cấp xã) Lĩnh Vực Phổ Biến Giáo dục Pháp Luật Cấp xã
488 Cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật (cấp xã) Lĩnh Vực Phổ Biến Giáo dục Pháp Luật Cấp xã
489 Bầu hòa giải viên Lĩnh Vực Hòa Giải Cơ Sở Cấp xã
490 Thủ tục bầu tổ trưởng tổ hòa giải (cấp xã) Lĩnh Vực Hòa Giải Cơ Sở Cấp xã
491 Thủ tục thôi làm hòa giải viên (cấp xã) Lĩnh Vực Hòa Giải Cơ Sở Cấp xã
492 Thủ tục thanh toán thù lao cho hòa giải viên (cấp xã) Lĩnh Vực Hòa Giải Cơ Sở Cấp xã
493 Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật Lĩnh vực Bảo trợ xã hội Cấp xã
494 Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật Lĩnh vực Bảo trợ xã hội Cấp xã
495 Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở Lĩnh vực Bảo trợ xã hội Cấp xã
496 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lần đầu cho tổ chức khoa học và công nghệ Lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ
497 Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng Lĩnh vực Bảo trợ xã hội Cấp xã
498 Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016-2020 thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế Lĩnh vực Bảo trợ xã hội Cấp xã
499 Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình Lĩnh Vực Phòng, Chống Tệ Nạn Xã Hội Cấp xã
500 Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng Lĩnh Vực Phòng, Chống Tệ Nạn Xã Hội Cấp xã
501 Cấp giấy phép sử dụng thiết bị X-quang trong chẩn đoán y tế Lĩnh vực năng lượng nguyên tử Sở Khoa học và Công nghệ
502 Hoãn chấp hành quyết định cai nghiện ma túy bắt buộc tại cộng đồng Lĩnh Vực Phòng, Chống Tệ Nạn Xã Hội Cấp xã
503 Miễn chấp hành quyết định cai nghiện ma túy bắt buộc tại cộng đồng Lĩnh Vực Phòng, Chống Tệ Nạn Xã Hội Cấp xã
504 Thủ tục xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ Lĩnh Vực Người Có Công Cấp xã
505 Thủ tục ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi Lĩnh Vực Người Có Công Cấp xã
506 Giải quyết khiếu nại lần đầu Lĩnh vực giải quyết khiếu nại, tố cáo Cấp xã
507 Gia hạn giấy phép sử dụng thiết bị X-quang trong chẩn đoán y tế Lĩnh vực năng lượng nguyên tử Sở Khoa học và Công nghệ
508 Giải quyết tố cáo Lĩnh vực giải quyết khiếu nại, tố cáo Cấp xã
509 Sửa đổi, bổ sung giấy phép sử dụng thiết bị X-quang trong chẩn đoán y tế Lĩnh vực năng lượng nguyên tử Sở Khoa học và Công nghệ
510 Tiếp công dân Lĩnh Vực Tiếp Công Dân Cấp xã
511 Xử lý đơn Lĩnh Vực Xử Lý Đơn Thư Cấp xã
512 Cấp lại giấy phép sử dụng thiết bị X-quang trong chẩn đoán y tế Lĩnh vực năng lượng nguyên tử Sở Khoa học và Công nghệ
513 Kê khai tài sản, thu nhập Lĩnh Vực Phòng Chống THam Nhũng Cấp xã
514 Công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập Lĩnh Vực Phòng Chống THam Nhũng Cấp xã
515 Cấp, Cấp lại chứng chỉ nhân viên bức xạ Lĩnh vực năng lượng nguyên tử Sở Khoa học và Công nghệ
516 Khai báo thiết bị X-quang trong chẩn đoán y tế Lĩnh vực năng lượng nguyên tử Sở Khoa học và Công nghệ
517 Xác minh tài sản, thu nhập Lĩnh Vực Phòng Chống THam Nhũng Cấp xã
518 Tiếp nhận yêu cầu giải trình Lĩnh Vực Phòng Chống THam Nhũng Cấp xã
519 Thực hiện việc giải trình Lĩnh Vực Phòng Chống THam Nhũng Cấp xã
520 Cấp Chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích Lĩnh vực di sản văn hóa Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
521 Cấp lại Chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích Lĩnh vực di sản văn hóa Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
522 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích Lĩnh vực di sản văn hóa Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
523 Cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang cho các tổ chức thuộc địa phương Lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
524 Cấp giấy phép cho đối tượng thuộc địa phương mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang tại địa phương Lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
525 Cấp giấy phép tổ chức thi người đẹp, người mẫu trong phạm vi địa phương Lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
526 Cấp giấy phép phê duyệt nội dung bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu cho các tổ chức thuộc địa phương Lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
527 Thông báo tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp, người mẫu Lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
528 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật Lĩnh vực di sản văn hóa Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
529 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật Lĩnh vực di sản văn hóa Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
530 Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi tên của tổ chức khoa học và công nghệ Lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ
531 Cấp bản sao từ sổ gốc Lĩnh Vực Chứng Thực Cấp xã
532 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Lĩnh Vực Chứng Thực Cấp xã
533 Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) Lĩnh Vực Chứng Thực Cấp xã
534 Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch Lĩnh Vực Chứng Thực Cấp xã
535 Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch Lĩnh Vực Chứng Thực Cấp xã
536 Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Lĩnh Vực Chứng Thực Cấp xã
537 Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở Lĩnh Vực Chứng Thực Cấp xã
538 Chứng thực di chúc Lĩnh Vực Chứng Thực Cấp xã
539 Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản Lĩnh Vực Chứng Thực Cấp xã
540 Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở Lĩnh Vực Chứng Thực Cấp xã
541 Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sửa dụng đất, nhà ở Lĩnh Vực Chứng Thực Cấp xã
542 Cấp Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại Lĩnh Vực Công Nghiệp Tiêu Dùng Cấp xã
543 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại Lĩnh Vực Công Nghiệp Tiêu Dùng Cấp xã
544 Cấp lại Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại. Lĩnh Vực Công Nghiệp Tiêu Dùng Cấp xã
545 Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi tên cơ quan quyết định thành lập, cơ quan quản lý trực tiếp của tổ chức khoa học và công nghệ Lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ
546 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của tổ chức khoa học và công nghệ Lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ
547 Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính (dẫn đến thay đổi cơ quan cấp giấy chứng nhận) của tổ chức khoa học và công nghệ Lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ
548 Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi vốn của tổ chức khoa học và công nghệ Lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ
549 Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi người đứng đầu của tổ chức khoa học và công nghệ Lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ
550 Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi, bổ sung lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức khoa học và công nghệ Lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ
551 Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp Giấy chứng nhận của tổ chức khoa học và công nghệ bị mất Lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ
552 Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp Giấy chứng nhận của tổ chức khoa học và công nghệ bị rách, nát Lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ
553 Đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập thời hạn dưới 90 ngày Lĩnh vực Quản lý lao động ngoài nước Sở Lao động Thương binh và Xã hội
554 Đăng ký hợp đồng cá nhân Lĩnh vực Quản lý lao động ngoài nước Sở Lao động Thương binh và Xã hội
555 Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi tên văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ Lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ
556 Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ Lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ
557 Tham gia bảo hiểm thất nghiệp Lĩnh vực Việc Làm Sở Lao động Thương binh và Xã hội
558 Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi người đứng đầu văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ. Lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ
559 Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi thông tin của tổ chức khoa học công nghệ ghi trên giấy chứng nhận hoạt động văn phòng đại diện, chi nhánh. Lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ
560 Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp Lĩnh vực Việc Làm Sở Lao động Thương binh và Xã hội
561 Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi, bổ sung lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ của văn phòng đại diện, chi nhánh. Lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ
562 Tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp Lĩnh vực Việc Làm Sở Lao động Thương binh và Xã hội
563 Giải quyết tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp Lĩnh vực Việc Làm Sở Lao động Thương binh và Xã hội
564 Giải quyết chấm dứt hưởng bảo hiểm thất nghiệp Lĩnh vực Việc Làm Sở Lao động Thương binh và Xã hội
565 Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đi) Lĩnh vực Việc Làm Sở Lao động Thương binh và Xã hội
566 Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đến) Lĩnh vực Việc Làm Sở Lao động Thương binh và Xã hội
567 Giải quyết hỗ trợ học nghề Lĩnh vực Việc Làm Sở Lao động Thương binh và Xã hội
568 Hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm Lĩnh vực Việc Làm Sở Lao động Thương binh và Xã hội
569 Thông báo về việc tìm kiếm việc làm hằng tháng Lĩnh vực Việc Làm Sở Lao động Thương binh và Xã hội
570 Cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm. Lĩnh vực Việc Làm Sở Lao động Thương binh và Xã hội
571 Cấp lại giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm Lĩnh vực Việc Làm Sở Lao động Thương binh và Xã hội
572 Gia hạn giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm Lĩnh vực Việc Làm Sở Lao động Thương binh và Xã hội
573 Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam Lĩnh vực Việc Làm Sở Lao động Thương binh và Xã hội
574 Cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam Lĩnh vực Việc Làm Sở Lao động Thương binh và Xã hội
575 Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động Lĩnh vực Việc Làm Sở Lao động Thương binh và Xã hội
576 Báo cáo nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài. Lĩnh vực Việc Làm Sở Lao động Thương binh và Xã hội
577 Báo cáo thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài Lĩnh vực Việc Làm Sở Lao động Thương binh và Xã hội
578 Đề nghị tuyển người lao động Việt Nam vào các vị trí công việc dự kiến tuyển người lao động nước ngoài. Lĩnh vực Việc Làm Sở Lao động Thương binh và Xã hội
579 Thành lập Trung tâm dịch vụ việc làm do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định thành lập. Lĩnh vực Việc Làm Sở Lao động Thương binh và Xã hội
580 Tổ chức lại, giải thể Trung tâm Dịch vụ việc làm do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định. Lĩnh vực Việc Làm Sở Lao động Thương binh và Xã hội
581 Thông báo việc tổ chức làm thêm từ 200 giờ đến 300 giờ trong một năm. Lĩnh vực An toàn lao động Sở Lao động Thương binh và Xã hội
582 Gửi biên bản điều tra tai nạn lao động và biên bản cuộc họp công bố biên bản điều tra tai nạn lao động đến Thanh tra Sở LĐTBXH, Cơ quan bảo hiểm thuộc tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương và cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp của Cơ sở (nếu có). Lĩnh vực An toàn lao động Sở Lao động Thương binh và Xã hội
583 Gửi báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao động. Lĩnh vực An toàn lao động Sở Lao động Thương binh và Xã hội
584 Đăng ký công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa Lĩnh vực An toàn lao động Sở Lao động Thương binh và Xã hội
585 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Lĩnh vực An toàn lao động Sở Lao động Thương binh và Xã hội
586 Báo cáo công tác An toàn, vệ sinh lao động. Lĩnh vực An toàn lao động Sở Lao động Thương binh và Xã hội
587 Thông báo về việc tuyển dụng lần đầu người dưới 15 tuổi vào làm việc. Lĩnh vực An toàn lao động Sở Lao động Thương binh và Xã hội
588 Khai báo các máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động Lĩnh vực An toàn lao động Sở Lao động Thương binh và Xã hội
589 Cấp Giấy chứng nhận hoạt động của văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ trong trường hợp Giấy chứng nhận hoạt động bị mất Lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ
590 Cấp lại Giấy chứng nhận hoạt động của văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ trong trường hợp Giấy chứng nhận hoạt động bị rách, nát Lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ
591 Đánh giá, xác nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước Lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ
592 Thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước mà có tiềm ẩn yếu tố ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, quốc phòng, an ninh, môi trường, tính mạng, sức khỏe con người Lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ
593 Đánh giá đồng thời thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước mà có tiềm ẩn yếu tố ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, quốc phòng, an ninh, môi trường, tính mạng, sức khỏe con người. Lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ
594 Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước Lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ
595 Bổ nhiệm giám định viên tư pháp Lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ
596 Miễn nhiệm giám định viên tư pháp Lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ
597 Cấp Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân Lĩnh vực Phòng chống tệ nạn xã hội Sở Lao động Thương binh và Xã hội
598 Cấp lại Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân Lĩnh vực Phòng chống tệ nạn xã hội Sở Lao động Thương binh và Xã hội
599 Sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân Lĩnh vực Phòng chống tệ nạn xã hội Sở Lao động Thương binh và Xã hội
600 Gia hạn Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân Lĩnh vực Phòng chống tệ nạn xã hội Sở Lao động Thương binh và Xã hội
601 Đề nghị chấm dứt hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân Lĩnh vực Phòng chống tệ nạn xã hội Sở Lao động Thương binh và Xã hội
602 Đưa người nghiện ma túy, người bán dâm tự nguyện vào cai nghiện, chữa trị, phục hồi tại Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội Lĩnh vực Phòng chống tệ nạn xã hội Sở Lao động Thương binh và Xã hội
603 Chế độ thăm gặp thân nhân đối với học viên tại Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội Lĩnh vực Phòng chống tệ nạn xã hội Sở Lao động Thương binh và Xã hội
604 Thủ tục nghỉ chịu tang của học viên tại Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội tỉnh Phú Yên Lĩnh vực Phòng chống tệ nạn xã hội Sở Lao động Thương binh và Xã hội
605 Thủ tục giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là người hưởng chế độ mất sức lao động Lĩnh vực Người có công Sở Lao động Thương binh và Xã hội
606 Thủ tục hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần Lĩnh vực Người có công Sở Lao động Thương binh và Xã hội
607 Thủ tục giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng khi người có công từ trần Lĩnh vực Người có công Sở Lao động Thương binh và Xã hội
608 Thủ tục hưởng lại chế độ ưu đãi đối với người có công hoặc thân nhân trong trường hợp: + Bị tạm đình chỉ chế độ do bị kết án tù đã chấp hành xong hình phạt tù; + Bị tạm đình chỉ do xuất cảnh trái phép nay trở về nước cư trú; + Đã đi khỏi địa phương nhưng không làm thủ tục di chuyển hồ sơ nay quay lại đề nghị tiếp tục hưởng chế độ; + Bị tạm đình chỉ chế độ chờ xác minh của cơ quan điều tra; Lĩnh vực Người có công Sở Lao động Thương binh và Xã hội
609 Thủ tục giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ Lĩnh vực Người có công Sở Lao động Thương binh và Xã hội
610 Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ đi lấy chồng hoặc vợ khác Lĩnh vực Người có công Sở Lao động Thương binh và Xã hội
611 Thủ tục giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến Lĩnh vực Người có công Sở Lao động Thương binh và Xã hội
612 Thủ tục giải quyết chế độ đối với thương binh và người hưởng chính sách như thương binh Lĩnh vực Người có công Sở Lao động Thương binh và Xã hội
613 Thủ tục giám định vết thương còn sót Lĩnh vực Người có công Sở Lao động Thương binh và Xã hội
614 Thủ tục giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là bệnh binh Lĩnh vực Người có công Sở Lao động Thương binh và Xã hội
615 Thủ tục giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học Lĩnh vực Người có công Sở Lao động Thương binh và Xã hội
616 Thủ tục giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học Lĩnh vực Người có công Sở Lao động Thương binh và Xã hội
617 Thủ tục giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày Lĩnh vực Người có công Sở Lao động Thương binh và Xã hội
618 Thủ tục giải quyết chế độ người HĐKC giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế Lĩnh vực Người có công Sở Lao động Thương binh và Xã hội
619 Thủ tục giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng Lĩnh vực Người có công Sở Lao động Thương binh và Xã hội
620 Thủ tục di chuyển hồ sơ người có công với cách mạng Lĩnh vực Người có công Sở Lao động Thương binh và Xã hội
621 Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ Lĩnh vực Người có công Sở Lao động Thương binh và Xã hội
622 Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng Lĩnh vực Người có công Sở Lao động Thương binh và Xã hội
623 Thủ tục giám định lại thương tật do vết thương cũ tái phát và điều chỉnh chế độ Lĩnh vực Người có công Sở Lao động Thương binh và Xã hội
624 Thủ tục thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, người có công giúp đỡ cách mạng đã chết Lĩnh vực Người có công Sở Lao động Thương binh và Xã hội
625 Thủ tục xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đối với người bị thương không thuộc lực lượng công an, quân đội trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ Lĩnh vực Người có công Sở Lao động Thương binh và Xã hội
626 Thủ tục bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ Lĩnh vực Người có công Sở Lao động Thương binh và Xã hội
627