Dịch vụ công trực tuyến

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

CỔNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

      • Đăng nhập
      • Đăng ký
      • Quên mật khẩu

Sở Thông tin và Truyền thông

Địa chỉ: Số 10 Trần Phú - P.7 - Thành Phố Tuy Hòa - Tỉnh Phú Yên

Số điện thoại: 0573. 843.171 Chi tiết

Fax:

Email: sotttt@phuyen.gov.vn

Đường dây nóng: 0983.331.338

Người liên hệ: