Dịch vụ công trực tuyến

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

CỔNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

   • Đăng nhập
   • Đăng ký
   • Quên mật khẩu

Sở Thông tin và Truyền thông

Địa chỉ: Số 10 Trần Phú - P.7 - Thành Phố Tuy Hòa - Tỉnh Phú Yên

Số điện thoại: 0573. 843.171 Chi tiết

Fax:

Email: sotttt@phuyen.gov.vn

Đường dây nóng: 0983.331.338

Người liên hệ:

Lĩnh vực Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử
12 thủ tục!
 1. 1 Gia hạn giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

 2. 2 Cấp lại giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

 3. 3 Sửa đổi, bổ sung giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

 4. 4 Cấp đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh

 5. 5 Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh

 6. 6 Cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

 7. 7 Thông báo thay đổi phương thức, phạm vi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng đã được phê duyệt

 8. 8 Thông báo thay đổi chủ sở hữu; địa chỉ trụ sở chính của tổ chức, doanh nghiệp đã được cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

 9. 9 Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở chính, văn phòng giao dịch, địa chỉ đặt hoặc cho thuê máy chủ của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng

 10. 10 Thông báo thay đổi cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp cung cấp trò chơi điện tử G1 trên mạng do chia tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi công ty theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp; thay đổi Phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng

 11. 1 2