Dịch vụ công trực tuyến

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

CỔNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

      • Đăng nhập
      • Đăng ký
      • Quên mật khẩu
Lĩnh vực

UBND Huyện Đông Hoà

Địa chỉ: Thị trấn Hoà Vinh, Đông Hoà, Phú Yên

Số điện thoại: 0257.3531755 - 0257.3532 409 (Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Đông Hòa) Chi tiết

Fax:

Email:

Đường dây nóng:

Người liên hệ: Nguyễn Kỳ Trãi