Dịch vụ công trực tuyến

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

CỔNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

   • Đăng nhập
   • Đăng ký
   • Quên mật khẩu

Sở Y tế

Địa chỉ: 04 Tố Hữu - Tp Tuy Hòa - Phú Yên

Số điện thoại: 0573811167 Chi tiết

Fax: 0573823667

Email:

Đường dây nóng:

Người liên hệ: Trần Đặng Nhủ

Danh sách thủ tục Sở Y tế
67 thủ tục!
 1. 1 Cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

 2. 2 Cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại điểm c, d, đ, e và g Khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

 3. 3 Cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam bị mất hoặc hư hỏng hoặc bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại điểm a, b Khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

 4. 4 Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng khám chuyên khoa thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

 5. 5 Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng khám đa khoa thuộc thẩm quyền của Sở Y tế.

 6. 6 Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ kính thuốc

 7. 7 Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ làm răng giả

 8. 8 Cấp giấy phép hoạt động đối với phòng xét nghiệm thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

 9. 9 Cấp giấy phép hoạt động đối với nhà hộ sinh thuộc thẩm quyền Sở Y tế

 10. 10 Công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

 11. 1 2 3 4 5  ...