Dịch vụ công trực tuyến

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

CỔNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

      • Đăng nhập
      • Đăng ký
      • Quên mật khẩu

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Địa chỉ: 220 Trần Hưng Đạo, Phường 4, TP. Tuy Hòa, Phú Yên

Số điện thoại: (0257) 382.3358 Chi tiết

Fax: (0257) 381.9572

Email: svhttdlphuyen@gmail.com

Đường dây nóng: 0989077657

Người liên hệ: Lê Hoàng Phú - Chánh VP