Dịch vụ công trực tuyến

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

CỔNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

      • Đăng nhập
      • Đăng ký
      • Quên mật khẩu
Lĩnh vực

UBND Huyện Tây Hoà

Địa chỉ: TT Phú Thứ, Huyện Tây Hòa, Phú Yên

Số điện thoại: 0257.3578022 (SĐT: 0257.3578653 CNVP Đăng ký đất đai huyện Tây Hòa) Chi tiết

Fax:

Email: thutuchanhchinhtayhoa.2017@gmail.com

Đường dây nóng:

Người liên hệ: