• Đăng nhập
    • Đăng ký

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Xã - Phường - Thị trấn
Sở Công thương
Địa chỉ :206A Trần Hưng Đạo, phường 1, Tp Tuy Hoà tỉnh Phú Yên.
Số điện thoại :(0257).3812.117
Email :socongthuong@sctphuyen.gov.vn
Vui lòng chọn đơn vị ở menu bên trái hoặc Bấm chọn tra cứu trong khung tìm kiếm!
Top