• Đăng nhập
    • Đăng nhập qua Cổng DVC Quốc gia
    • Đăng ký

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN


Cấp xã
Cục Thuế Tỉnh
Địa chỉ :385 Nguyễn Huệ, P7, TP Tuy Hòa, Phú Yên.
Số điện thoại :0257.3812.115
Email :ntbay.phy@gdt.gov.vn
Vui lòng chọn đơn vị ở menu bên trái hoặc Bấm chọn tra cứu trong khung tìm kiếm!
Top